مفهوم ضرب المثل (( آب از آب تکان نمی خورد ))؟؟؟؟

مفهوم ضرب المثل (( آب از آب تکان نمی خورد ))؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی