...... دو قلوهای چسبیده ایرانی ، در سنین 27 سالگی در سنگاپور ، هنگام عمل جراحی جداسازی درگذشتند(طراح الیاس3)

...... دو قلوهای چسبیده ایرانی ، در سنین 27 سالگی در سنگاپور ، هنگام عمل جراحی جداسازی درگذشتند(طراح الیاس3)

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • لاله و لادن (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی