این بیت شعر از ((( گرمیه آغوش را نایت دگر،سرد است / هر چه اندوخته باشد ،هر چه باشد درد است

این بیت شعر از ((( گرمیه آغوش را نایت دگر،سرد است / هر چه اندوخته باشد ،هر چه باشد درد است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی