داغ ترین نقطه روی زمین کجاست؟ (دمای هوا در سایه 94 درجه است)

داغ ترین نقطه روی زمین کجاست؟ (دمای هوا در سایه 94 درجه است)

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دالول اتیوپی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی