لقب کریم خان زند چی بود؟

لقب کریم خان زند چی بود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حاکم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی