چرا کارگرانی که در هوای گرم مشغول به کارند دمای بدنشان از 37 بالاتر نمیرود؟

چرا کارگرانی که در هوای گرم مشغول به کارند دمای بدنشان از 37 بالاتر نمیرود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی