این بیت شعر از کیست؟دل خراب من دگر خراب تر نمی شود ////////که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

این بیت شعر از کیست؟دل خراب من دگر خراب تر نمی شود ////////که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی