این سخن در چه زمینه ای و از کدام معصوم می باشد((ای مردم بصره بر من خرده نگیرید(پس به پیراهن خود اشاره کرد)و فرمود

این سخن در چه زمینه ای و از کدام معصوم می باشد((ای مردم بصره بر من خرده نگیرید(پس به پیراهن خود اشاره کرد)و فرمود

تاکنون 6 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • علی(ع).خود کفایی (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی