اين سخن از كيست؟صداقت و راستي، نوري است كه عالم پيرامون خود را نوراني و روشن مي كند. mina72

اين سخن از كيست؟صداقت و راستي، نوري است كه عالم پيرامون خود را نوراني و روشن مي كند. mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی