در فصل گذشته لالیگا کریستین چن گل از روی نقطه پنالتی زد؟

در فصل گذشته لالیگا کریستین چن گل از روی نقطه پنالتی زد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی