پیامبری که در نوزادی خود را عبدالله نامید:

پیامبری که در نوزادی خود را عبدالله نامید:

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت ابراهیم(ع) (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی