در این آیه مِن به چه معناست ( فَمِنهٌم مٌهتَد )

در این آیه مِن به چه معناست ( فَمِنهٌم مٌهتَد )

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی