اين سخن از كيست؟ راستي، حقي است كه (بين حق و باطل) جدائي مي افكند. min2

اين سخن از كيست؟ راستي، حقي است كه (بين حق و باطل) جدائي مي افكند. min2

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی