نیروی دریایی قشون متح الشکل زمان رضا خان که قبل از آن به نیروی بحریه شهرت داشت در چه سالی عملا بوجود امد؟

نیروی دریایی قشون متح الشکل زمان رضا خان که قبل از آن به نیروی بحریه شهرت داشت در چه سالی عملا بوجود امد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی