نمک حاصل از ابکفت روغن یا چربی با بازهای قوی رو چی میگویند

نمک حاصل از ابکفت روغن یا چربی با بازهای قوی رو چی میگویند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی