استان كهگيلويه و بوير احمد در دامنه كدام رشته كوه قرار دارد؟

استان كهگيلويه و بوير احمد در دامنه كدام رشته كوه قرار دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی