عکس: گاه باید قید همه چیز را زد و بدون توجه به ادمای دور برت از زندگیت لذت ببری کاش ادما میفهمیدن نگاه مردم به زندگیت مهم نیس مهم نگاه خودته به زندگ crazy girl

 

گاه باید قید همه چیز را زد و بدون توجه به ادمای دور برت از زندگیت لذت ببری کاش ادما میفهمیدن نگاه مردم به زندگیت مهم نیس مهم نگاه خودته به زندگ crazy girl
این عکس 2,821 بار دیده شده - این عکس تاریخ 25 مهر 1397 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:237050] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:237050] استفاده کنید.

crazy girl


خانم، خراسان رضوی

عضو قدیمی سایت