عکس: 234088 دژئاگر

 

234088 دژئاگر
این عکس 103 بار دیده شده - این عکس تاریخ 23 شهريور 1397 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:234088] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:234088] استفاده کنید.

دژئاگر

عهد کردم که دگر مــــی نخورم در همه عمر؛ بجز از امشب و فردا شب و شب های دگـــر...
خانم، همدان