عکس: فکــر می کــردم در قلب تــ ـــومحکومم به حبــس ابدم !! به یکبــاره جــا خــوردم سعیدآذری

 

فکــر می کــردم در قلب تــ ـــومحکومم به حبــس ابدم !!  به یکبــاره جــا خــوردم سعیدآذری
این عکس 179 بار دیده شده - این عکس تاریخ 28 خرداد 1395 ارسال شده.
برای استفاده این تصویر کوچک این عکس در کامنت خود از کد [img:113848] استفاده کنید.
برای استفاده این تصویر بزرگ این عکس در کامنت خود از کد [pic:113848] استفاده کنید.

سعیدآذری


،

عضو قدیمی سایت