جوکای عازاده ای

عایا از زندگی رنج میبرید؟
عایا زندگی برای شما طاقت فرسا شده شده است؟

شما تهنا ی عازاده و جوک هایش را کم داریم دیریرینگ شماره تماس:بوق بوق

فقط کامنت    

ایجاد کننده

در اثر برخورد امواج دریا به ساحل سنگی و صخره ای ، طی میلیون ها سال و با نفوذ آب به پوسته زمین ، قسمت هایی از سنگ های آهکی و مواد سست آنها را شسته و تولید حفره های کوچکو بزرگی کرده است که به نامغار معروف می باشند.

ضرب المثل

صغری کبری چیدن ( کنایه از مقدمه چینی کردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 4609 تأیید کننده: کریس انجل1
پر اب ترین رودخانه ی جهان و بزرگترین رودخانه جهان چه نام دارد؟
(1) نیل و آمازون
(2) آمازون
(3) نیل
(4) کلر پیرس
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 4609:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا