اعتراض اصلاح طلبان به روحاني

اعتراض اصلاح طلبان به روحاني درباره کابينه را چندان نبايد جدي گرفت. جنگ قدرت البته هست ولي کسي فراموش نخواهد کرد روحاني در انتخابات چنان به تاخت رفت که اصلاح طلبان انگشت به دهان مانده بودند. اصلاح طلبان بخواهند يا نه در خير و شر روحاني شريکند، مخصوصا که او وعده هايي محيرالعقول داده و از فرداي تحليف همه منتظر اجراي آن خواهند بود. روحاني شتابان به سمت راديکاليسم مي رود و اصلاح طلبان همراه او هستند، بنابراين ادعاي "بازگشت به نظام" آنها هم صادقانه نيست. مي ماند اينکه يحتمل سهمي سزاوار گيرش

فقط کامنت    

ایجاد کننده

لایه ازن فقط اندازه 2 سکه ی روی هم ضخامت دارد.

ضرب المثل

آسیاب به نوبت (رعایت حق تقدم و تاخر زمانی ارباب رجوع)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 28498 تأیید کننده: ♥ مصطفی ♥
پایتخت شاهرخ،پسر تیمور،چه شهری بود؟
(1) سمرقند
(2) هرات
(3) مراغه
(4) مرو
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 28498:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا