سیستم های آبیاری را میتوان به چهار روش انجام داد

سیستم های آبیاری را میتوان به چهار روش انجام داد:
.1 سطحی )غرقابی(
.2 آبیاری بارانی با کمک آب پاش
.3 آبیاری قطره ای
.4 زیرسطحی

فقط کامنت    

ایجاد کننده

ضربان نبض اسکی بازانی که با اسکی راهپیمایی می کنند ، 160 تا 170 بار در دقیقه می زند.

ضرب المثل

رگ خواب کسی را پیدا کردن ( آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت دیگری )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 13422 تأیید کننده: پایدار
لیلی و مجنون اثر کیست؟
(1) نظامی
(2) مولوی
(3) سعدی
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 13422:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا