آشوب و آزمایش

در توضیح و تفسیر این دو معنای آشوب و آزمایش، باید گفت: هر دو مورد در واقع به یک معناست، چرا
که هر دو از مصدر "فِتَن" به معنای آزمایش می باشند و در هر دو معنا اضطراب و نگرانی وجود دارد، یعنی
اضطراب و نگرانی هم در آزمایش است هم در آشوبها.
حال اگر این اضطراب ونگرانی فردی باشد به معنای آزمایش است امّا اگر این اضطراب و نگرانی توسعه پیدا کند
و،وارد جامعه شود، به معنای آشوب است

به طور مثال:
اگر ما نسبت به عملکرد و یا عزل و نصب های حکومت انتقاد و اعتراضی داشته باشیم باید نسبت به ارائه
ان

فقط کامنت    

ایجاد کننده

امروزه با پیشرفت تکنولوژی بشر قادر است در هر جا لازم بداند با هواپیما ،پودرهای مخصوصی روی ابرها بریزد وهوای منطقه ابرهای را سردتر ساخته و ابرها را وادار به باریدن نماید.

ضرب المثل

کار ،جوهر مرد است (کوشش و تلاش مرد را مقاوم و آبدیده میسازد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 30162:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا