آشوب و آزمایش

در توضیح و تفسیر این دو معنای آشوب و آزمایش، باید گفت: هر دو مورد در واقع به یک معناست، چرا
که هر دو از مصدر "فِتَن" به معنای آزمایش می باشند و در هر دو معنا اضطراب و نگرانی وجود دارد، یعنی
اضطراب و نگرانی هم در آزمایش است هم در آشوبها.
حال اگر این اضطراب ونگرانی فردی باشد به معنای آزمایش است امّا اگر این اضطراب و نگرانی توسعه پیدا کند
و،وارد جامعه شود، به معنای آشوب است

به طور مثال:
اگر ما نسبت به عملکرد و یا عزل و نصب های حکومت انتقاد و اعتراضی داشته باشیم باید نسبت به ارائه
ان

فقط کامنت    

ایجاد کننده

پیامبری که خوراک ماهی شد حضرت یونس می باشد.
یونس 7 شبانه روز در شکم ماهی بود.

ضرب المثل

عاقبت گرگ زاده گرگ شود،گرچه با آدمی بزرگ شود ( از افراد فاسد و بد نمی توان انتظار نیکی و خوبی داشت)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 32989 تأیید کننده: وروجک 70
169584*564=باچند؟
(1) 95645376
(2) 95645377
(3) 95645371
(4) 95645355
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 32989:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا