لیست پزشکان تبریز 2016-لیست پزشکان تبریز 95-لیست دکترهای تبریز 95

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز95 اسامی
پزشکان متخصص تبریز2016 مرجع پزشکان
تبریز وحومه با توجه به نیاز کاربران
اینترنت مجله پزشکی اورداپ اقدام به جمع
اوری لیست پزشکان تبریز نموده امید است
مورد رضایت شما عزیزان باشد

چکیده
با توجه به نیاز کاربران و هدف خدمت رسانی اقدام به جمع اوری کلیه لیست پزشکان تبریز وحومه نموده ایم
نام پزشک رشته تلفن
شادی مشحونی زنان و زایمان ۵۵۴۷۷۹۶
شرمین پژواک جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۷۴۴۴
شعله رشتچی جباری کودکان ۵۵۴۱۵۰۹
شمسی عباسعلیزاده زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۹۳
شهرام جانانی قلب و عروق ۵۵۶۰۴۰۹
شهرام حاج علیلو ارولوژی ۵۵۶۷۳۳۷
شهناز گلچین زنان وزایمان ۵۵۵۲۷۶۵
شهین گلک خیبری زنان وزایمان ۲۸۱۴۱۳۲
شیوا بی دهری مغز و اعصاب ۵۵۴۲۲۷۷
شیوا مهدی زاده زنان و زایمان ۴۷۶۸۴۷۸
صدیقه حسین پورسخا کودکان ۵۵۳۶۹۸۷
صفا نجمی مغزواعصاب ۳۳۷۰۹۷۶
صمد پاشک گوش و حلق و بینی ۵۵۵۶۶۶۸
صمد صادقی ارتوپدی ۵۵۶۰۷۶۹
صمد صادقیلر کودکان ۵۵۶۳۴۴۲
صمد محمودی رشید ارولوژی ۵۵۳۳۵۱۷
صمد مصدقی جراحی عمومی ۵۵۶۹۵۲۲
صمد هژیرکارزار ارولوژی ۳۳۴۹۴۵۴
ضیاءالدین مرتضوی چشم ۵۵۳۳۱۶۹
طاهره فکور زنان و زایمان ۵۵۵۷۲۶۵
طناز محمودپور زنان و زایمان ۵۵۵۴۴۱۰
عالیه قاسم زاددجانی زنان وزایمان ۵۴۲۴۴۷۱
عباس عباس زاده جراحی عمومی ۵۵۴۳۸۹۹
عباس مختارخانی ارولوژی ۵۵۵۶۹۴۷
عبدالاحد امیرشقاقی کودکان ۳۳۴۸۶۷۹
عبدالرسول نایبی مغزواعصاب ۵۵۶۴۳۰۵
عبدالرضا شمس داخلی ۵۵۴۶۳۳۷
عبداله آراسته ارتوپدی ۵۵۴۰۹۲۹
عبداله مهدی اوغلی مغز و اعصاب ۵۵۳۱۹۸۴
عبدالودود رضائیان پوست ۳۳۵۹۵۴۴
عزیز نوری ارتوپدی ۵۵۴۹۲۶۰
عظیم علمیه گوش و حلق وبینی ۵۵۵۵۴۷۸
عفت صدر کریمی پوست ۵۵۶۴۴۰۰
علی چهراقی پوست ۵۵۶۱۸۶۱
علی اسکندری ارولوژی ۵۵۴۷۰۶۸
علی اکبر مراغه چیان جراحی عمومی ۵۵۵۹۲۹۴
علی اکبر مشهداکبریلر کودکان ۴۴۵۹۱۹۱
علی بهاری عفونی ۵۵۳۶۷۸۳
علی عباسی باویل عفونی ۵۵۳۷۲۲۴
علی غفارلو ارولوژی ۵۵۴۷۵۴۶
علی قدیری اصل داخلی ۵۵۳۲۲۵۳
علی قویدل داخلی ۵۵۳۱۸۴۷
علی مصطفائی چشم ۳۳۴۳۲۴۵
علی ولی زاده جراحی عمومی ۵۵۶۵۱۱۱
علیرضا بزاززادگان جراحی عمومی ۵۵۶۰۱۴۳
علیرضا ظفربخش ارولوژی ۵۵۶۸۱۱۱
غلامرضا طریقی زنان وزایمان ۵۵۵۸۲۸۲
غلامرضا واعظ گوگانی داخلی ۵۵۵۵۳۳۸
غلامعلی جهانشاهی کودکان ۵۵۶۸۸۸۶
فاروق اصفهانیان داخلی ۵۵۵۳۸۸۸
فاطمه حمدی پور توانبخشی ۵۵۶۵۷۵۶
فاطمه عباسعلیزاده زنان وزایمان ۵۵۳۱۷۲۲
فراهیم انوری آذر زنان وزایمان ۵۵۵۵۴۳۶
فرح جدیان زنان وزایمان ۵۵۴۲۱۰۰
فرحناز ریحانی فر زنان وزایمان ۵۵۶۳۵۳۳
فرزین متقیان دینی گوش و حلق وبینی ۵۵۵۱۳۴۲
فرشید شامخی ارتوپدی ۵۵۷۲۲۱۴
فرهاد احمدپور عفونی ۵۵۵۱۷۷۷
فرهاد دادرس مغزواعصاب ۵۵۷۰۶۴۷
فرهاد مکاری ارتوپدی ۵۵۵۶۹۵۱
فریبا ظفربخش جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۹۴۵۱
فریبا فضیل زنان وزایمان ۳۳۵۷۰۸۲
فریده گلفروشان پوست ۵۵۶۹۹۵۲
فریده نوشادعباسپور مغزواعصاب ۵۵۴۸۹۸۰
فریدون قمری زنان وزایمان ۵۵۳۷۹۳۲
فریناز کلاهی گوش وحلق وبینی ۵۵۴۵۲۸۹
فنوره فراش زاده زنان وزایمان ۵۵۴۵۲۰۳
قاسم امیراصلانزاده چشم ۳۳۵۱۲۱۸
قدرت محمدی گوش وحلق وبینی ۳۳۴۱۴۱۲
قشم سلیمان زاده کودکان ۵۵۵۶۵۱۹
قنبر بران جراحی مغز و اعصاب ۵۴۱۴۵۵۴
کاظم شفیق نیا کودکان ۵۲۲۰۳۱۲
کبری محمدی زنان وزایمان ۴۴۸۱۸۸۱
کریم آهن پنجه چشم ۵۵۶۶۴۸۴
کریم نبی زاده اصل پوست ۳۳۶۷۸۸۱
کلارا طایفه منظمی زنان وزایمان ۵۵۴۹۲۵۵
لعیا فرزدی زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۷۳
لیلا بگلر متخصص زنان وزایمان ۳۳۵۵۳۰۹
لیلا حامد زنان وزایمان ۵۵۴۸۱۱۱
لیلا شباهنگ زنان وزایمان ۲۳۴۷۷۳۷
مژگان یگانه زنان وزایمان ۳۳۰۰۶۳۸
مجید دلاور پوست ۵۵۶۴۰۰۶
مجید شاه قاسمی گوش وحلق وبینی ۳۳۱۳۰۲۹
مجید فهمی گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۱۸۱
محمد استادی داخلی ۵۴۱۹۹۸۹
محمد اصغری جراحی مغز و اعصاب ۵۵۳۱۹۹۳
محمد انعامی توانبخشی ۵۵۵۷۷۲۰
محمد ایرجیان ارتوپدی ۳۳۷۶۹۶۲
محمد بهزاداوخساری گوش وحلق وبینی ۵۵۶۳۶۹۴
محمد سینا جراحی عمومی ۴۷۷۱۰۴۲
محمد فخرزاده پوست ۵۵۶۱۳۵۰
محمد نژادکاظم گوش وحلق وبینی ۳۳۴۸۵۳۴
محمد یزدچی مغزواعصاب ۳۳۴۲۸۸۹
محمدابراهیم بغدادچی قلب وعروق ۵۵۳۸۷۷۰
محمدباقر رهبانی چشم ۵۵۶۶۳۲۶
محمدباقر مهدی زاده قلب وعروق ۵۵۷۰۳۳۲
محمدتقی آهنگرآتشی داخلی ۶۵۵۴۳۳۸
محمدتقی توکل داخلی ۵۵۶۹۲۲۲
محمدتقی مجیدپور گوش و حلق و بینی ۵۵۶۹۸۸۳
محمدجواد پورلک جراحی عمومی ۵۵۵۱۰۴۴
محمدجواد صابرمقدم داخلی ۳۳۶۱۷۵۰
محمدحسن غفارزاده زنان و زایمان ۵۵۵۳۹۴۲
محمدحسن لواسانی ارتوپدی ۳۳۴۴۱۷۱
محمدحسین حسینیان زکریا کودکان ۵۵۳۱۶۶۱
محمدحسین رضائی فرد کودکان ۵۵۳۱۹۸۰
محمدحسین مبین پوست ۵۵۳۴۰۳۷
محمدرضا امین پور چشم ۵۵۳۹۴۷۷
محمدرضا عزالدینی مغزواعصاب ۵۵۷۱۰۶۱
محمدرضا قویدل سردصحرا داخلی ۵۵۴۹۲۶۱
محمدصادق آخوندی قلب وعروق ۵۵۴۰۲۳۴
محمدصادق عابدینی گوش وحلق وبینی ۵۵۳۹۷۲۸
محمدعلی امین سبحانی چشم ۵۵۷۱۲۳۷
محمدعلی دیلمقانی ارتوپدی ۵۵۶۶۱۱۶
محمدعلی صراطی نوری زنان وزایمان ۵۵۵۱۳۳۱
محمدعلی مجنونلو کودکان ۲۸۴۲۶۰۷
محمدعلی مزیدی زنان وزایمان ۵۵۶۲۱۶۲
محمدمصطفی مصطفوی زنان وزایمان ۵۵۶۲۴۸۴
محمدمقدسی بناب گوش و حلق و بینی ۵۵۶۶۲۳۳
محمدمهدی حسینیان زکریا مغزواعصاب ۵۵۶۸۲۹۸
محمدنقی نثارنوبری ارتوپدی ۵۵۵۶۶۱۲
محمود بهشتی گوش و حلق و بینی ۵۵۴۸۰۷۰
محمود ناطقی چشم ۵۵۳۳۴۵۰
مرضیه تقی زاده زنان وزایمان ۵۵۴۰۱۸۹
مرضیه نعمت صابری کودکان ۵۴۳۱۰۶۳
مریم زادشکویان داخلی ۵۵۴۸۷۱۷
مریم طرزمنی زنان وزایمان ۳۳۷۹۲۰۳
مریم مرادی پور زنان وزایمان ۵۵۷۰۱۷۳
مریم منصورفر زنان وزایمان ۵۵۷۳۳۰۶
مریم موبد چشم ۵۵۵۲۲۸۲
مریم نظافتی کودکان ۵۵۵۵۴۷۸
مستانه وثوق تهرانی زنان وزایمان ۵۵۶۷۲۵۱
مسعود اسکندانی بیهوشی ۳۸۰۰۷۴۵
معصومه بلیلا کودکان ۵۵۳۸۴۳۴
معصومه فیاض فرضاد جراحی عمومی ۵۵۴۸۳۱۶
مقصود پورالهوردی بیهوشی ۲۳۵۰۱۹۱
منصور هادیزاده چشم ۳۴۴۶۶۹۶
منوچهر صمیمی فر زنان وزایمان ۵۵۶۸۱۱۱
منوچهر فرشچی داخلی ۵۵۴۵۵۱۴
منیره سعیدپورآذر پوست ۵۵۶۰۵۶۲
منیره سمرقندی چشم ۵۵۵۱۵۵۴
منیره نظافتی کودکان ۳۳۴۴۲۳۸
مهدی ظاهری جراحی مغز و اعصاب ۵۴۰۹۹۶۰
مهدی فرهودی مغزواعصاب ۵۴۲۹۹۳۶
مهری جعفری زنان وزایمان ۵۵۳۹۱۶۱
مهناز چایچی کودکان ۵۵۶۷۴۷۴
مهناز طالبی-مغزواعصاب مغزواعصاب ۵۵۵۷۵۹۹
مهین اتابکی پوست ۳۲۹۵۹۲۴
مهین حاجی زاده کودکان ۵۵۳۲۰۵۵
مهین میرزاجانزاده زنان وزایمان ۵۵۵۱۰۷۰
موسی الهیار عفونی ۲۸۹۸۲۱۴
موسی تقی زاده ارجمند بیهوشی ۵۵۶۴۱۷۷
میرابوالفضل صهبا زنان وزایمان ۵۵۵۱۹۵۱
میرزاده موسوی شبستری زنان وزایمان ۵۵۵۸۹۶۴
میرضیاالدین قرشی کودکان ۵۵۶۲۱۹۴
میرمحمد هاشمی عفونی ۳۳۶۶۸۲۷
میرهادی سیداخوان ارتوپدی ۵۵۷۲۲۲۷
نگار یحیی زاده زنان وزایمان ۵۵۷۲۶۷۶
نگین روائی داخلی ۵۵۳۲۱۲۳
نادر اکرمی افشار چشم ۵۵۳۵۳۸۸
نادر بهاری وند چشم ۳۳۴۳۶۱۸
نادر عزتی ارولوژی ۳۳۴۵۵۰۵
نادره باقری اقدم کودکان ۲۳۳۵۰۲۹
نازیتا رزم گیری زنان وزایمان ۵۵۶۹۲۳۶
نازیلا دزنابی جراحی مغز و اعصاب ۵۵۷۱۵۸۳
نازیلا دهری منش پوست ۳۲۹۳۳۴۵
نازیلا نقی پور کودکان ۶۵۷۴۱۸۱
ناصر عزتی جراحی عمومی ۳۳۶۹۸۸۰
ناصریزدان پناهی جراحی عمومی ۵۵۳۵۹۵۱
ناهید گرانسایه زنان وزایمان ۳۳۶۱۷۶۶
ناهید بی همتا زنان وزایمان ۵۵۴۶۰۶۵
ناهید صفا زنان وزایمان ۵۵۴۶۵۶۵
نسرین افسرپور قلب وعروق ۵۵۴۱۰۷۲
نسرین براهنی کودکان ۵۵۴۰۱۹۹
نسرین جوادی زنان وزایمان ۵۵۴۸۹۸۷
نسرین صادقی فرد جراحی زنان و زایمان ۶۶۸۵۹۵۵
نسرین عبادی پوست ۵۵۳۵۵۹۵
نسرین علیزاده زنان وزایمان ۵۵۳۷۶۱۳
نسرین مقدس پور داخلی ۵۵۴۸۱۱۶
نعمت بیلان کودکان ۳۳۵۲۱۸۰
نوشین شاه محمدی زنان وزایمان ۵۵۳۱۲۳۳
نیره نجاتی کودکان ۶۵۸۸۲۸۲
نیکزاد شهیدی گوش وحلق وبینی ۵۵۷۲۰۳۷
هادی حکیم قلب وعروق ۵۵۳۸۸۸۰
هاشم پویا گوش وحلق وبینی ۵۵۳۳۱۹۰
هاله اکبری داخلی ۵۵۴۰۹۰۷
هاله صالحی پورمهر قلب وعروق ۵۴۱۴۵۵۴
هرمز آیرملو مغزواعصاب ۵۴۲۴۲۹۲
هوشنگ احمدپور گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۶۶۶
هوشنگ خبیر کودکان ۵۵۶۱۰۸۲
هوشنگ کاظمی گوش وحلق وبینی ۳۳۶۵۲۵۲
وحید نجاتی چشم ۳۲۹۵۹۲۵
ولی احمدی داخلی ۲۶۰۰۴۰۶
ویدا زارع امانت جراحی زنان وزایمان ۵۵۵۵۳۴۸
یداله احمدی ارولوژی ۵۵۵۴۰۳۴
یعقوب عبدوی فیزیکی و توانبخشی ۵۵۴۴۷۹۶
یوسف ترکمانی کودکان ۴۴۵۶۲۹۷
یوسف توکلی فر کودکان ۵۵۳۳۰۵۰
یوسف صمیمی فر جراحی عمومی ۵۵۴۰۷۴۷
یوسف وجودی زنان وزایمان ۵۵۶۷۹۷۹
یونس سیدآقازاده داخلی ۵۵۵۹۳۹۷
مطب دکنرفاطمه نظری جراحی زنان وزایمان ۵۵۴۲۵۹۴
لیست پزشکان متخصص تبریز مجله علمی اورداپ
تبريز17شهريورجديدچهارراه باغشمال جنب مهدکودک غنچه لرساختمان آپاداناطبقه6 5552030 نورولوژي-اعصاب دکترعليرضا ولايي اسکويي
تبريز-17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- برج امپراطور 5549932 ارتوپدي دکترآزيتا رجب زاده
تبريز- خ 17 شهريور جديد -بين طالقاني وشريعتي- جنب داروخانه کيميا 5533485 ارتوپدي دکترداريوش عبدالهي فرد
تبريز- خ امام- ميدان قطب- ايستگاه اتوبوس- پ864 3344422 ارتوپدي دکتر اسرافيل زنجاني
تبريز- خ شريعتي جنوبي- کوچه ارک 5567711 ارتوپدي دکتر سلطان سنجري
تبريز-خ17 شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب مهدکودک غنچه لر- س 10 5554928 ارتوپدي دکتر مجيد نامدار
تبريز- خ 17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- س کسري 5567200 ارتوپدي دکترپرهام معروفي
تبريز- چهارراه آبرساني- جنب پاساژ ونک-ساختمان پزشکان بقراط 0 ارتوپدي دکترحسين محمدپور
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان 5549800 ارتوپدي دکترداور خوب سيرت
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي چلوکبابي افتخاري 5551554 ارتوپدي دکتراحد پاشايي
تبريز- باغشمال- اول17شهريورجديد- جنب مهدکودک غنچه لر- س10 5565400 ارتوپدي دکتراسد بهکام راد
تبريز-17شهريورجديد -نرسيده به چهارراه باغشمال - جنب مهدکودک غنچه لر- س شماره10 5530846 ارتوپدي دکتراسداله بايبوردي
تبريز- خ طالقاني -روبروي مصلي -س پزشکان شهريار 5564994 ارتوپدي دکترحبيب مصباح
تبريز-خ 17 شهريور جديد بالاي آزمايشگاه مهر طبقه 4 5565865 ارتوپدي دکترحسن رضوانيه
تبريز- خ طالقاني- خ ارک جديد- پ53 5549711 ارتوپدي دکترحسن شريفي
تبريز- خ امام- بين سه راه طالقاني وتربيت- مجتمع شهريار 5541018 ارولوژي دکترحسين زعفراني
تبريز- 17شهريورجديد- جنب کلينيک فرهنگيان- س 44 5569997 ارولوژي دکترحميدعباسي نامور
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي بستني وحيد- س 111 5544244 ارولوژي دکترحميرا علمداري
تبريز - ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهرا- س آفتاب 5532220 ارولوژي دکتر يداله سزاوار
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- س آبان- طبقه1 5547434 ارولوژي دکترپرهام حليمي اصل
تبريز- ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهرا- س آفتاب 5562124 ارولوژي دکترداود نوري زاده
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- س آبان- طبقه6 5553407 ارولوژي دکترافشار زمردي
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي آزمايشگاه مهر- مجتمع سينا 5570767 ارولوژي دکتراميرحسن انسان نژاد
تبريز-17 شهريور جديد-روروي مقصوديه-ساختمان صدرا 5538855 ارولوژي دکتراميرعلي جواهري پور
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي بستني وحيد- س رازي 5569554 ارولوژي دکتراميرعلي نثارنوبري
تبريز- 17شهريورجديد- برج آذربايجان- طبقه3 5546213 ارولوژي دکتربهروز ساجدي
تبريز- 17شهريورجديد- برج امپراطور- طبقه2 5537038 ارولوژي دکترحسن حسن زاده
تبريز- خ 17شهريورجديد- بين ارتش وطالقاني- جنب داروخانه بقراط 5539069 بيهوشي دکترحميد اشهري
تبريز- وليعصر- فلکه شريعتي- ساختمان آناهيتا- طبقه5 3293345 پوست دکتر پگاه نورافزا
تبريز-17شهريورجديد- بين طالقاني وارتش- س صفا 5561753 پوست دکتر لطيفه دهقان زاده
تبريز- خ آزادي- نرسيده به سه راهي گلگشت- س آزادي 3374314 پوست دکتر وحيده بزم راد
تبريز- خ پاستورجديد- نرسيده به خ ارتش- س پارسا 5427241 پوست دکترحسين دانش آذري
تبريز-خ شريعتي جنوبي-طبقه فوقاني دفترهواپيمايي آذر پرواز 5538816 پوست دکتربهمن قندچي
تبريز-خ شريعتي جنوبي -کوچه ارک 5560949 پوست دکترحسن سينافر
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به چهارراه باغشمال- س آبان 5566762 توانبخشي دکترخليل ملکي
تبريز-17 شهريور جديد-روبروي آموزش و پرورش 5555181 توانبخشي دکترحسن حسني- توانبخشي
تبريز-17شهريورجديد-بين فلکه طالقاني وشريعتي- روبروي بانک ملي 5550456 جراحي زنان وزايمان دکتر ابوالقاسم سمرقندي
تبريز- خ پاستورجديد- روبروي ساختمان پرديس- س بهنام 5568242 جراحي زنان وزايمان دکتر شهين موسوي
تبريز- 17 شهريورجديد- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا -طبقه 4 5533986 جراحي عمومي دکتر حمداله عليپور
تبريز- خ جمهوري- چهارراه راسته کوچه- بالاي داروخانه جالينوس 5566477 جراحي عمومي دکتر رضا رضائي
تبريز -خ امام -نرسيده به آ برسان -نبش کوي سهند 3341700 جراحي عمومي دکتر محمدرضا سرافرازاسبق
تبريز- خ 17شهريورجديد- جنب آزمايشگاه مهر- س سپيد 5541579 جراحي عمومي دکترحسين سروچرندابي
تبريز-خ قره آغاج -جنب داروخانه هدايت 2808601 جراحي عمومي دکتراحمد ميرزارحيمي
تبريز- خ عطارنيشابوري- نرسيده به مسجدامام صادق 3850913 جراحي عمومي دکتراسرافيل عسگريان
تبريز-ارتش جنوبي-روبروي بيمارستان الزهرا-ساختمان آفتاب 5565866 جراحي عمومي دکترامراله ميرگلوي بيات
تبريز- خ امام- سه راه طالقاني- روبروي پاساژجام جم 5569799 جراحي عمومي دکتربيوک تيشه زن
تبريز- اول 17شهريورجديد- جنب داروخانه بقراط- س آبان 5535357 جراحي عمومي دکترجلال زارع پور
تبريز-شريعتي جنوبي-کوچه ارک-طبقه فوقاني پاتولوژي فارابي 5556274 چشم دکتر حسين اخباري شجاعي
تبريز17شهريورجديدبين طالقاني وشريعتي ساختمان ميلادطبقه1 5532893 چشم دکتر حميد مويد
تبريز- خ 17 شهريورجديد-جنب آزمايشگاه مهر-س رونق 5543121 چشم دکتر سيدحسن سيدي
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي آموزش و پرورش- س خاتم 5530971 چشم دکتر مهدي ديباور
تبريز-خ امام -سه راه طالقاني -کوچه چايچي -پ22 -س پزشکان 5554353 چشم دکترحميد اسلامپور
تبريز- 17شهريورجديد- برج آذربايجان- طبقه دوم 5570932 چشم دکتررامين طاعي
تبريز- 17شهريورجديد- تقاطع طالقاني- روبروي بانک مسکن 5548101 چشم دکتر فرزانه حصاري
تبريز- خ شريعتي جنوبي -کوچه ارک -روبروي هتل ارک 5558213 چشم دکتراحمد عميدفر
تبريز- اول خ طالقاني - روبروي مصلي- س پزشکان شهريار 5564232 چشم دکتراصغر اکبري حامد
تبريز- 17شهريورجديد- جنب برج آذربايجان- س سينا - چشم دکتراميرقاسم کرامتي
تبريز-شريعتي شمالي-روبروي مسجد(وليعصر) صمصام خان 5566686 چشم دکتربهزاد غفارلو
تبريز- شريعتي جنوبي- کوچه ارک- طبقه فوقاني پاساژ ارک 5539554 چشم دکترحسن دهقان
تبريز- خ آزادي- نرسيده به چهارراه طالقاني- جنب کوي نواب 5403788 داخلي دکتر ابراهيم مويد
تبريز- خ17شهريورجديد- روبروي داروخانه سارا- س31 5568411 داخلي دکتردارا کوشان
تبريز- 17 شهريور جديد -بين طالقاني وشريعتي- جنب داروخانه سارا 5559174 داخلي دکتر محمدرضا امان الهي سودمند
تبريز- خ آزادي- جنب خ گلگشت -ساختمان طوبي-طبقه4 3372000 داخلي دکتر مريم مسنن اميني
تبريز- وليعصر- خ شهريار- چهارراه رازي- س هزاره- طبقه پنجم 3319136 داخلي دکتر منيره عليپور امتناني
تبريز- خ آبرساني- نرسيده به چهارراه عباسي- نبش بيلانکوه- س514 6574661 داخلي دکتر ميرباقر قرشي زاده
تبريز-خ جمهوري اسلامي-جنب داروخانه جالينوس 5551451 داخلي دکتر يعقوب خيام
تبريز- 17 شهريورجديد- ط فوقاني آزمايشگاه مهر 5549198 داخلي دکتر يونس محجل صادقي
تبريز- خ شمس تبريزي- ايستگاه شکلي 5241117 داخلي دکتر يونس ميرطباطبائي
تبريز- خ 17شهريورجديد- ساختمان صفا- پ35 5572243 داخلي دکترپرويز اسدي
تبريز- خ 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- روبروي آموزش و پرورش -س سهند 5543166 داخلي دکترپريسا حفظ السان
تبريز- خ طالقاني روبروي مصلي -س پزشکان شهريار 5566855 داخلي دکترابراهيم پورخامنه
تبريز-چها ر راه آبرسان -ساختمان ايران کلينيک 3348483 داخلي دکترابراهيم فتاحي
تبريز- 17شهريور جديد - بين طالقاني وارتش- ساختمان صفا 5534313 داخلي دکترحسين ميرزايي
تبريز- ارتش جنوبي- روبروي بيمارستان الزهراء- س اطباء 5547565 داخلي دکترخديجه فاضلي خليلي
تبريز- 17شهريورجديد- جنب برج آذربايجان- مجتمع سينا 5542262 داخلي دکتر فرزين حسيني
تبريز -خ پاستور جديد -جنب داروخانه دکترزماني 5424555 داخلي دکترابوالفضل استادي
تبريز- خ 17 شهريور جديد-روبروي بانک سپه- س صدرا 5538397 داخلي دکتراحد نجارصادقي
تبريز-خ منجم- ساختمان پزشکان استاد شهريار 2814152 داخلي دکتراحدحيدري
تبريز-خ امام -بالاتر از سه راه طالقاني-کوچه چايچي-س پزشکان تبريز 5556032 داخلي دکتربهمن يحيي پور
تبريز- خ 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- س آبان 5549119 داخلي دکتربيژن علايي
تبريز کمربندي مياني مابين دانشگاه پيام نورچهارراه بهشتي جنب داروخانه حداديان 5409948 داخلي دکترتورج روستا
تبريز-شريعتي جنوبي -بين صائب وپاستور- طبقه فوقاني س سبز 4781156 زنان وزايمان دکتر حوريه حليمي ميلاني
تبريز- خ آزادي- نرسيده به سه راهي گلگشت- س آزادي 3374306 زنان وزايمان دکتر رقيه بهجتي
تبريز- خ آبرسان- روبروي بيمارستان شمس-کوچه نسترن2- پ1/21 3345725 زنان وزايمان دکتر قاسم اميري
تبريز - خ آبرسان - نرسيده به بيمارستان شمس- روبروي هواپيمايي- س ياس 6565876-7 زنان وزايمان دکتر نسرين ساساني
تبريز-17شهريور جديد- جنب مسجد حاج غفار -س شاهين 5563343 زنان وزايمان دکترژيلا قره باغي
تبريز- خ آزادي- سه راهي گلگشت- س آزادي- طبقه5 3374328 زنان وزايمان دکتررباب سيدحسيني
تبريز- خ امام -نرسيده به آبرساني -س پزشکان بقراط 3363010 زنان وزايمان دکترليدا حيدري
تبريز- خ طالقاني- روبروي مصلي- س پزشکان شهريار 5563133 زنان وزايمان دکتر حسن جورابچي
تبريز- 17شهريورجديد -جنب برج آذربايجان- س پزشکان سينا- طبقه اول 5534565 زنان وزايمان دکتر سيما جليل زاده
تبريز-خ شريعتي جنوبي -اول کوچه ارک 5566618 زنان وزايمان دکتر فضل فرهادي
تبريز- خ امام- مقابل مسجد کبود 5554239 زنان وزايمان دکتر محمود هاشمي اقدم
تبريز- خ 17 شهريور جديد- بين طالقاني وشريعتي-جنب بانک ملي 5546814 زنان وزايمان دکتر مهري معين زاده
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به خ شريعتي- جنب بانک ملي- س ايران 5547729 زنان وزايمان دکتر ميترا نظريان
تبريز- 17 شهريورجديد-نرسيده به باغشمال- س شماره 10 5531030 زنان وزايمان دکترپرويز آزادي
تبريز- خ امام- روبروي مصلي- س پزشکان شهريار 5566986 زنان وزايمان دکترپرويز طبيب زاده
تبريز-17 شهريورجديد- بين شريعتي وطالقاني- برج امپراتور-طبقه1 5538262 زنان وزايمان دکترپريسا حبيب اله زاده
وليعصر- فلکه معلم- جنب کلانتري17- مجتمع وليعصر 3305777 زنان وزايمان دکتررامش برادران
تبريز-خ 17 شهريور جديد-روبروي مقصوديه -ساختمان صدرا 5535699 زنان وزايمان دکتر رويا سام نيا
تبريز- 17 شهريور جديد -روبروي بستني وحيد- س 111 5536059 زنان وزايمان دکتر زهرا قطره ساماني
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي بستني وحيد- جنب خانه شيريني- س آرين 5542494 زنان وزايمان دکترافسانه جواهري پور
تبريز-17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- مجتمع پزشکي رازي 5559856 زنان وزايمان دکتراکبر پناهي
تبريز- خ پاستورجديد- نبش گلزار- س ضرغام -طبقه اول 5424478 زنان وزايمان دکتربتول نصيراوغلي
تبريز- راه آهن- روبروي ساختمانهاي چمران- کوي سوم ارديبهشت- پ34 4423701 زنان وزايمان دکتربهجت لامعي
تبريز- خ 17 شهريور جديد -روبروي آموزش و پرورش ناحيه 2 5536894 زنان وزايمان دکترجعفر دلشادخامنه
تبريز-ارتش جنوبي-روبروي بيمارستان الزهرا-ساختمان آفتاب-طبقه 1 5549277 زنان وزايمان دکتر معصومه بامدادمقدم
تبريز- 17 شهريورجديد -تقاطع طالقاني- روبروي بانک مسکن 5557274 زنان وزايمان دکترپروين حق پرست
تبريز-ارتش جنوبي- نرسيده به بيمارستان بهبود- س ماهان 5561844 زنان وزايمان دکترپروين مصطفي قره باغي
تبريز- خ امام-روبروي مسجد کبود -س شجاع الديني 5549065 زنان وزايمان دکترپري سيدمدني
تبريز- خ آزادي-سه راهي گلگشت- کوي شفا- کلينيک گلگشت 3377400 عفوني دکترابوالفضل پورحسن
تبريز- چهارراه عباسي- جنب مخابرات- نرسيده به پمپ بنزين- پ11/68 6588585 عفوني دکتراسماعيل مقدس پور
تبريز- خ شمس تبريزي- نرسيده به اميرخيزي- جنب داروخانه ببري 2667593 عفوني دکتراکبر مصحفي
تبريز- 17 شهريور جديد-جنب بستني وحيد 5553472 عفوني دکتراميدعلي قرداشخاني
تبريز- پاستورجديد- تقاطع حاج جبارنائب- س پاستور 5564979 عفوني دکتربهروز نقيلي
تبريز- خ آزادي- اول گلباد- س پزشکان امين 3377678 فيزيکي و توانبخشي دکتربابک کلاهي
تبريز-خ 17 شهريور جديد- تقاطع طالقاني - بالاي بانک مسکن -پ 287 5568186 قلب وعروق دکترحسين اسدزاده
تبريز- 17شهريورجديد- جنب مهدکودک غنچه لر- س آپادانا 5571209 قلب وعروق دکتر فريبا ادواي
تبريز- 17شهريورجديد- جنب مسجدحاج غفار- برج آذربايجان- طبقه1 5556317 قلب وعروق دکتر نازيلا الفت نوبري
تبريز- خ آبرساني- روبروي هواپيمائي- ساختمان ياس 6581155 قلب وعروق دکترژينوس دبيري
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- س آبان 5547552 قلب وعروق دکتررامين فروغي اصل
تبريز- خ پاستورجديد- روبروي کلينيک پرديس- برج ضرغام 5546911 قلب وعروق دکترالهام حسيني
تبريز- خ آزادي- روبروي پمپ بنزين مارالان- س آتيه- طبقه 6 3373670 قلب وعروق دکتراميرحسين محمدعليان
تبريز- خ ارتش جنوبي -روبروي بيمارستان الزهرا-کلينيک نبض 5538873 قلب وعروق دکترجهانبخش صمدي خواه
تبريز-17 شهريور جديد-روبروي آموزش وپرورش-مجتمع خاتم -طبقه 4 5559420 کودکان دکتر محمدابراهيم رهباني نوبر
تبريز- 17شهريورجديد- بين طالقاني وشريعتي- برج امپراطور 5571517 کودکان دکتراژدر ياري
تبريز- پائين ترازچهارراه مارالان- روبروي مسجدميانه 5401200 کودکان دکترحميدهشيوار
تبريز- شهرک نور- اول خ نگارستان- پلاک1 4472939 کودکان دکتر اصغر وظيفه خواه
تبريز- خ ثقه الاسلام- ط فوقاني داروخانه مهتاب 5241120 کودکان دکتر بهروز مهرور
تبريز-17 شهريورجديد- نرسيده به شريعتي- روبروي پست بانک- س 717 5567090 کودکان دکتر حسين جورابچي
تبريز -خ 17شهريور جديد -جنب داروخانه کيميا- مجتمع پزشکي گلستان 5533433 کودکان دکتر رضا اکبري اوخچي- کودکان
تبريز- چهارراه باغشمال- جنب مهدکودک غنچه لر- س10 5534399 کودکان دکتر سيمين تقي زاده
تبريز- زعفرانيه -فلکه مسجد 3321264 کودکان دکتر سيمين موسوي
تبريز- خ مفتح- اول همت آباد- ايستگاه ميصير-پ37 2333225 کودکان دکتر صمد قانع فرد
تبريز- خ ثقة الاسلام -بالاترازسه راه- جنب داروخانه مهر 2344575 کودکان دکتر محرر روحاني
تبريز-خ لاله زار-نرسيده به سه راه خيام 4797068 کودکان دکترپروين سليمانيان
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال جنب داروخانه بقراط ساختمان شاهين طبقه3 5532999 کودکان دکترگيتي فخيمي
تبريز- خ پاستورجديد- بين حافظ و مارالان -پ 48/1 5417705 کودکان دکترحميد حاجي سيديان
تبريز- باغميشه- خ اميرکبير- جنب آتش نشاني- مجتمع پزشکي باغميشه 6685951 کودکان دکتراحمد جعفري جاويد
تبريز- شريعتي شمالي -اول کوچه پست خانه قديم 5538281 کودکان دکتراسداله کفيلي
تبريز- 17شهريورجديد- بين طالقاني وارتش- س خاتم 5549634 کودکان دکتراعظم جوادي اسکويي
تبريز- خ آبرساني- روبروي دفترهواپيمايي- س پزشکان ياس 6560983 کودکان دکتربابک قاليباف
تبريز-17شهريور جديد -جنب مسجد حاج غفار -س شاهين 5563343 کودکان دکترتوفيق درخشان
تبريز-خ 17 شهريور جديد -روبروي آزمايشگاه مهر-پ44 5559401 کودکان دکترجعفر مدرس
تبريز- خ آبرساني- روبروي دفترهواپيمايي هما- مجتمع پزشکي ياس 6560983 کودکان دکترجعفردادي زاده
تبريز- خ امام- جنب دبيرستان طالقاني 3349433 کودکان دکترحسن احمدزاده نيا
تبريز- چهارراه باغشمال - اول خ 17شهريورجديد 5568920 کودکان دکترحسن سلطاني اهري
تبريز- خ امام- ايستگاه ميدان قطب- جنب مسجدسالار 3344048 کودکان دکترحسن نويدنيا
تبريز- خ آزادي- روبروي پمپ بنزين مارالان- س آزادي 3374310 گوش وحلق وبيني دکتر مهرداد نهائي
تبريز-خ شريعتي جنوبي- روبروي کوچه ارک- کوچه مستشار-س88 5569961 گوش وحلق وبيني دکترحسين بابائي غازاني
تبريز -17 شهريور جديد -مجتمع پزشکي صدرا 5557258 گوش وحلق وبيني دکتر حسن رسام
تبريز- خ 17 شهريور جديد- روبروي آزمايشگاه مهر- س44 5530868 گوش وحلق وبيني دکتر حسين غفاري مهر
تبريز- 17شهريورجديد- اول مقصوديه -جنب فيزيوتراپي امام رضا 5556142 گوش وحلق وبيني دکتر حميرا رشدي
تبريز- خ امام -سه راه تربيت -روبروي پارکينگ سهند 5555919 گوش وحلق وبيني دکترابوالحسن مقدسي
تبريز-سه راه امين -بين بازار امت وبرليان 5552043 گوش وحلق وبيني دکتراحمدعلي نهالي
تبریز-خیابان 17 شهریور-برج امپراتور-طبقه دوم-واحدB 5536136 گوش ،گلو وبینی ،سر و گردن دکتر نازیلا مرزبان
تبريز- اول خ شريعتي جنوبي -روبروي مغازه هاي سنگي-پ 50 5552488 گوش وحلق وبيني دکتراکبر وثوقي
تبريز- تقاطع17شهريورجديد وطالقاني- طبقه اول راديولوژي شهريار 5569369 گوش وحلق وبيني دکتربهروزبايبوردي
تبريز- 17شهريورجديد- نرسيده به باغشمال- جنب داروخانه بقراط- پ17 5564980 مغزواعصاب دکتر يوسف آبادي
تبريز- 17شهريورجديد- تقاطع طالقاني- روبروي بانک مسکن- س امروز 5548108 مغزواعصاب دکترپريچهر احمدي
تبريز- 17شهريور جديد- جنب کلينيک فرهنگيان- س44 5560961 مغزواعصاب دکترحميد بيضائي
تبريز- 17شهريورجديد- روبروي چلوکبابي افتخاري- س32-طبقه اول 5540319-20 مغزواعصاب دکترداريوش سوادي اسکوئي
تبريز- خ منجم (نيروي هوائي)- ميدان خرمشهر- س 112 2819119 مغزواعصاب دکتر مسلم تقي زاده
تبريز- 17شهريورجديد- جنب برج آذربايجان- مجتمع سينا 5571915 مغزواعصاب دکترحميد حمائدي
تبريز- خ 17 شهريور جديد- روبروي داروخانه سارا- اول کوچه شرکت پ 31 5563493 مغزواعصاب - دکترحميدبدلي تازه کند
تبريز- 17 شهريور جديد -س پزشکان کسري 5548696 مغزواعصاب دکترايوب اميدي
تبريز- 17 شهريور جديد- بين طالقاني وارتش - س صفا 5567503 مغزواعصاب دکترجواد يوسفي

لیست پزشکان فوق تخصص در تبریز| لیست پزشکان فوق تخصص استان تبریز
گرداوری مجله علمی اورداپ

لیست پزشکان فوق تخصص در تبریز| لیست پزشکان فوق تخصص استان
دکتر ربابه قرقره چی
فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم کودکان تبریز- چهارراه آبرسان- جنب هلال احمر- س ایران کلینیک04133349451
تبریز
دکترحسین یزدانی
فوق تخصص جراحی اطفال تبریز- خ. طالقانی- روبروی مصلی- ساختمان پزشکان شهریار04135565025
yourwebpage.com تبریز
دکترسعید اصلان آبادی
فوق تخصص جراحی اطفال تبریز- خ. آزادی- نبش گلگشت- س طوبی04133370110
تبریز
دکترفریدون صالحی
فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک تبریز- 17شهریورجدید- روبروی آموزش وپرورش- جنب بانک مسکن04135569902
تبریز
دکترابوالفضل شیرین زاده
فوق تخصص جراحی توراکس تبریز- خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار04135561445
yourwebpage.com تبریز
دکتربابک ابری اقدم
فوق تخصص جراحی توراکس تبریز- 17شهریور جدید- برج آذربایجان- طبقه همکف واحد F04135573306
. تبریز
دکترکامران ممقانی
فوق تخصص جراحی توراکس تبریز- 17شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه204135571808
تبریز
دکترمختار جوانشیر
فوق تخصص جراحی توراکس تبریز- 17شهریور جدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س 1004135566062
yourwebpage.com تبریز
دکترعباسعلی حسین پورفیضی
فوق تخصص خون وسرطان کودکان تبریز- 17شهریورجدید- جنب بستنی وحید- اول کوچه ارک04135542666
تبریز
دکترحسن شاهرخی
فوق تخصص روانپزشکی تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- کلینیک بزرگمهر04135430462


لیست پزشکان فوق تخصص در تبریز| لیست پزشکان فوق تخصص استان
دکتر سعیدجهانشاهلو
فوق تخصص ریه تبریز- 17شهریورجدید- ساختمان آپادانا- طبقه 404135567001
تبریز
دکتر محمد اسمعیل حجازی
فوق تخصص ریه تبریز- خ. آبرسان- نرسیده به بیمارستان شمس- روبروی هواپیمایی- س یاس04136565876
تبریز
دکتراکبر علی عسگرزاده
فوق تخصص غدد داخلی و متابولسیم تبریز- خ. آزادی- روبروی پمپ بنرین مارالان- س آتیه- طبقه404133373673
تبریز
دکترامیر بهرامی
فوق تخصص غدد داخلی و متابولسیم تبریز- خ. پاستورجدید- طبقه فوقانی داروخانه زمانی04135419899
تبریز
دکترفرزاد نجفی پور
فوق تخصص غدد داخلی و متابولسیم تبریز- خ. آزادی- جنب گلگشت- س آزادی- طبقه 304133374367
تبریز
دکتروحدت زنبوری
فوق تخصص غدد داخلی و متابولسیم تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب04135547174
تبریز
دکتر محمدرضا تابان - فوق تخصص قلب و عروق تبریز- خ. آزادی- نرسیده به گلگشت- کلنیک شیخ الرئیس04133366215- 8
تبریز
دکتر محسن عباس نژاد - فوق تخصص قلب و عروق تبریز- خ. آزادی- نرسیده به گلگشت- کلنیک شیخ الرئیس04133366215- 8
تبریز
دکتررضوانیه صالحی
فوق تخصص قلب وعروق تبریز- خ. آزادی- نرسیده به گلگشت- س آتیه- طبقه804133373624
تبریز
دکترعباس افراسیابی
فوق تخصص قلب وعروقتبریز- خ. آزادی- نرسیده به گلگشت- س آتیه- طبقه404133373675


چت اورداپ


چت اورداپ


گرداوری مجله علمی اورداپ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

این قصر که از شاهکارهای بشری است در کشور اسپانیا مشرف بر شهر گرانادا واقع شده و یکی از بزرگ ترین نمونه های عصر معماری و حجاری اسلامی می باشد که در قرن سیزدهم به دست محمد پنجم در شهر گرانادا (غرناطه) ساخته شده است.

ضرب المثل

صد تا چاقو بساز یکیش دسته نداره (وعده های او پوچ و دروغین است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 34716 تأیید کننده: **abdolla**
اگر25را در خودش ضرب کنیم چه عددی به دشت می آید؟
(1) 50
(2) 25
(3) 625
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 34716:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا