در اوج شکیبای هر چند چنین شادم

هرچند که خوشحالم
آرام و غریبانه، می‌گریم و می‌نالم

ای موج که افتادی آرام به فنجانم
ای نیمة پنهانم! آشفته مکن فالم

«من رفتم و ... باید رفت»، امّا چه کنم ای دل
می‌آید و می‌آید، تقدیر به دنبالم

هم‌بغض من و شعرم! ای چهرة رؤیایی
یک روز نمی‌پرسی، از آینه احوالم؟

در اوج شکیبایی، این حال من است امروز:
دلگیرم و دلشادم، غم دارم و خوشحالم

سعیدی راد

فقط کامنت    

ایجاد کننده

درازترین گردن از آن زرافه است که طول گردن آن به 78/5 متر نیز می رسد.

ضرب المثل

سبزی پاک کردن ( تملق کسی را گفتن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 21074 تأیید کننده: بخشا
........دور دهانش چرخانید‎=‎‏ ‏skofeild
(1) اب
(2) غذا
(3) لقمه
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 21074:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا