ﻏﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﺮﺩ؟

ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﻭﺭﺯﺵ ﺳﻪ ،" ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ .
ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﺶ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ .

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بعضی از ماهی ها نه تنها شش پیدا کردند بلکه باله هایشان نیز به پا تبدیل شده و به صورت جانوران خشکی زی درآمدند. آکانتوستگا و ایکتوستگا از همین جانوران بودند که حدود 370 میلیون سال پیش در زمین ظاهر شدند. آنها بیشتر عمرشان را در آب می گذراندند ، اما می توانستند روی زمین نیز بخزند.

ضرب المثل

آنقدر باد کرده است که می ترسم بترکد(کنایه از کسی که به دیگران فخر بفروشد یا افاده کند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 11519 تأیید کننده: mehdi 66
رونالدو لوییز نازاریو د لیما کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(1) کریسیانو رونالدو
(2) رونالدو
(3) نازاریو
(4) منم
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 11519:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا