ﻏﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﺮﺩ؟

ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﻭﺭﺯﺵ ﺳﻪ ،" ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ .
ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﺶ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ .

فقط کامنت    

ایجاد کننده

آهن بدن انسان به اندازه ای است که با آن می شود یک میخ معمولی ساخت

ضرب المثل

کار از محکم کاری عیب نمی کند( درست و دقیق انجام دادن کارها شرط رسیدن به هدف است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 16415 تأیید کننده: آیلارناناز
المپیک 2012 در کجا برگزار شد؟
(1) واشینگتون
(2) لندن
(3) مسکو
(4) ونیز
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 16415:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا