ﻏﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﺯﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﺮﺩ؟

ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ " ﻭﺭﺯﺵ ﺳﻪ ،" ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻨﺎﺭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻩ .
ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻓﺶ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ .

فقط کامنت    

ایجاد کننده

خنده میزان ضربان قلب را برای 3 تا 5 دقیقه دو برابر می کند که مساوی با 3 دقیقه ورزش است .

ضرب المثل

آدم به امید زنده است (ناامیدی موجب ضعف می شود)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 19926 تأیید کننده: بخشا
آقای گل جام جهانی 2002
(1) رونالدو
(2) بکهام
(3) مسی
(4) آرش برهانی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 19926:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا