سینا غلامی دانشجوی حقوق تهدیدکرد از گروه حقوق دانان ایران خارج میشود

سینا دانشجوی حقوق گفت گروه را ترک میکنم مواظب مادرمهربان باشید

درپی تهدید سینا برای خروج از گروه همه
دست به کار شدن .سید گفت سینا دوستت
داریم . جوکار گفت نروهمشهری مهیار سکوت
کرد مطلق استیکر همیشگی را گذاشت کرمی
گفت بزرگوار نرو حاجی گفت یکی از راهای
رسیدن به خدا رفتن هست محسن لفت داد
محمودی زاده باشعر سینارا بدرقه کرد
دانیال گریه کرد مدیر خندید گفت بشین
سرجات


چت اورداپ


چت اورداپ

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا