درمورد گیاه استویا

برام ترجمه کنید!!!Indian Journal of Natural Products and R
Vol. 1 (3), September 2010, pp. 267-286
Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni A Review
Swati Madan1, Sayeed Ahmad2*, G N Singh1, Kanchan Kohli3, Yatendra Kumar4 Raman Singh1 and Madhukar Garg2
1Central Indian Pharmacopoeial Laboratory, Ministry of Health and Family welfare, Sector-23, Raj Nagar,
Ghaziabad-201 002, Uttar Pradesh, India
2Department of Pharmacognosy and Phytochemistry, Faculty of Pharmacy, Jamia Hamdard, Hamdard Nagar, New D

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بزرگترین تخم را شتر مرغ دارد. تخم این حیوان دو هزار برابر از کوچکترین تخم که متعلق به مرغ مگس خوار است ، حجم دارد.

ضرب المثل

آب زیر کاه ( بسیار موذی ،مکار و حیله گر )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1276 تأیید کننده: اندرس
پدر کورش کبیر کیست؟
(1) کمبوجیه اول
(2) هخامنش
(3) کوروش اول
(4) کمبوجیه دوم
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1276:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا