راز آرامش و اعتماد به نفس شما در چیست؟

منشأ آرامش، انگیزه و امید برای شما
چیست؟ در درون هر یک از ما چشمه ی سرور و
آرامش نهفته است. این چشمه از چه راهی
شروع به جوشش میکند؟

زیبایی ظاهر، وضع مالی مدرک تحصیلی، هوش
و استعداد یادخدا، اعتقادات مذهبی

فقط کامنت    

ایجاد کننده

دستهای یک وال برای شنا ، دستهای موش کور برای کندن زمین ، دستهای خفاش برای پرواز با وجود تفاوت های بسیار از یک نو ترکیب اسخوان ها بوده و در اصطلاح سازگاری یافته است. همچنین تمام پستانداران دیگر نیز این گونه هستند.

ضرب المثل

آب و آتش جمع نمی شوند ( این دو کس یا دو چیز ضد یکدیگرند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 10031 تأیید کننده: گلها
کدام یک از موارد زیر از القاب حضرت زهرا س نمی باشد؟
(1) زکیه
(2) منصوره
(3) مریم
(4) هانیه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 10031:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا