راز آرامش و اعتماد به نفس شما در چیست؟

منشأ آرامش، انگیزه و امید برای شما
چیست؟ در درون هر یک از ما چشمه ی سرور و
آرامش نهفته است. این چشمه از چه راهی
شروع به جوشش میکند؟

زیبایی ظاهر، وضع مالی مدرک تحصیلی، هوش
و استعداد یادخدا، اعتقادات مذهبی

فقط کامنت    

ایجاد کننده

لاک پشتها می توانند بسیار عمر کنند ، پیرترین لاک پشت یافته شده در جزایر سیشل بیش از 150 سال عمر داشته است.

ضرب المثل

از ابرویش سرکه می ریزد(بد اخلاق،ترش رو ،بد عنق)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 564 تأیید کننده: اندرس
یکی از ماههایی که بیشترین اعمال خاص مستحبی دارند چه ماهی هستند؟
(1) رمضان
(2) شعبان
(3) ذیقعده
(4) محرم
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 564:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا