بهترین دعا

بهترین دعایی که میتونید بکنید چیه؟وچطور بیانش میکنید

فقط کامنت    

ایجاد کننده

محیط زمین 000/120/939 کیلومتر و مساحت آن 510 کیلومتر مربع است که 29 قسمت آن خاک و71 قسمت آن آب می باشد.

ضرب المثل

اجل سنگ است و آدم مثل شیشه (بی اعتباری عمر)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 31737 تأیید کننده: *بیدار*
درخواست ابطال رای داور:
(1) در صورت سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای داور است.
(2) دادگاه در صورت وجود جهات قانونی ابطال – مكلف به توقف اجرای رای داور است.
(3) در صورت قوی بودن دلایل خواهان و سپردن تامین مناسب از موجبات توقف اجرای رای
(4) در صورتی كه درخواست ابطال مستند به اسناد تجاری باشد دادگاه مكلف به توقف اجر
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 31737:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا