90 اورداپ

به یادروزهای اول تاسیس اورداپ!
بچه های قدیمی بیاید که بازم 90 اورداپ داریم....

فقط کامنت    

چت کردن با *ارش*
*ارش* از مرکزی ٢۶ فروردين ٩۶
بهترین سال های عمرم اینحا بود
عضو چت اورداپ
چت کردن با **ستاره**
**ستاره** از تهران ٢۴ فروردين ٩۶
یااادش بخیر..................
عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

اولین کسی که زره ساخت حضرت داود بود

ضرب المثل

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 23805 تأیید کننده: *بیدار*
تعداد سلول های گیرنده بویایی در سگهای معمولی ... و در سگهای شکاری ... عدد می باشد .
(1) یک میلیارد - چهار میلیارد
(2) چهار میلیارد - یک میلیارد
(3) یک صد میلیون - چهارصد میلیون
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 23805:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا