سپیده 270

چت کردن با سپیده 270
سپیده 270 ١١ ساعت قبل
سهم من که نیستی!!!
سهم قصه های من بمان!!!
سهم فکر من!!!
عاشقانه های من!!!
سهم خواب دستهای من بمان!!!
از کنار من که رفته ای!!
از خیال من مرو!!
سهم من که نیستی!!!
سهم من نمیشوی!!!
سهم دفترم !!!
سهم واژاره های من!!
سهم سطر های خسته ام بمان...


چت اورداپ

مهسا77 ١٠ ساعت قبل

الناز33 ١٠ ساعت قبل

سپیده 270 ١٠ ساعت قبل

ممنونم شبنم17 گورستان عشق

شبنم7ا ١٠ ساعت قبل

گورستان عشق ١٠ ساعت قبل

سپیده 270 ١١ ساعت قبل

ممنونم مریم 80 ارمین

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 270
سپیده 270 ١١ ساعت قبل
زندگی همینه :
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .
گریه کنم یانکنم حرف بزنم یانزنم
من ازهوای عشق تو دل بکنم یا نکنم
با این سوال بی جواب پناه به آینه میبرم
خیره به تصویر خودم میپرسم از کی بگذرم
یه سوی این قصه تویی یه سوی این قصه منم
بسته به هم وجود ماتوبشکنی من میشکنم
نه از تو میشه دل برید نه باتو میشه دل سپرد
نه عاشق تو میشه موند نه فارغ از تو میشه موند
هجوم بن بست و ببین هم پشت سرهم روبرو
راه سفر با توکجاست من از تو میپرسم بگو..!!!
دلت را بتکان.......
اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن..
...
بگذار همانجا بماند.....
؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش......
.
قاب کن ....و بزن به دیوار دلت......
اشتباه کردּن اشتباه نیست...
......
در اشتباه ماندنּ اشتباه است..!!!!
ای الفبای پر احساس دنیای من،
نگاهت را می گویم...
چقدر ب احساس دل من نزدیک است. شاید زمان های اندکی را کنارت باشم شاید هیچوقت...
اما زمان های بسیاری را به یادت هستم، شاید همیشه..♥️
چیزه زیادی نمیخواهم....

فقط کمی گوش کنی....

اندکی درک کنی.... و از ته دل این جمله رو بگویی :

آرام باش! من کنارتم...!!!


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 270
سپیده 270 ١١ ساعت قبل
این روز ها تلخم تلخ تلخ می‌‌نویسم تلخ فکر می‌کنم تن‌ به تلخی‌ آغوش های خیالی می‌...


چت اورداپ

maryam p r ١١ ساعت قبل

سپیده 270 ١١ ساعت قبل

ممنونم ارمین

ارمین جووونم ١١ ساعت قبل

عالی بود احسن

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده 270
سپیده 270 ٢ خرداد ٩۶
آمدی درخواب من دیشب چه کاری داشتی
ای عجب از این طرف ها ،هم گذاری داشتی
راه را گم کرده بودی نیمه شب شاید عزیز
یاکه شاید با دل تنگم قراری داشتی
(شهریار )


چت اورداپ

الناز33 ٢٩ خرداد ٩۶

maryam p r ٢ خرداد ٩۶

parnya ٢ خرداد ٩۶

النا 2020 ٢ خرداد ٩۶

شهریار

سپیده 270 ٢ خرداد ٩۶

ممنونم عالی میشه اگه این لطف رو بکنی

لیلیوم ٢ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
سپیده 270
سپیده 270
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 11 مهر 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
سپیده 270
موزیک مورد علاقه سپیده 270


تشکر و قدردانی رسمی سپیده 270

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 آذر 94

تشکر و قدردانی رسمی سپیده 270

تصاویر ارسال شده سپیده 270