j_i_g_a_r_1369
j_i_g_a_r_1369
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 14 شهريور 91
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
j_i_g_a_r_1369
آخرین حضور: 26 آبان 93
تست روانشناسی، خودشناسی، شخصیت شناسی
هایکو ، طرح ، داستان کوتاه ، جملات زیبا ، .
موسیقی کلاسیک
مشاعره
موزیک مورد علاقه j_i_g_a_r_1369


تشکر و قدردانی رسمی j_i_g_a_r_1369

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده j_i_g_a_r_1369