چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ۵ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپدیشب خواب دیدم که مرده بودم ...
روز اول یه فرشته اومد بم گفت:
چی میخوای؟
بهش گفتم:آب
گفت برو بالای اون تپه آب بخور ... وقتی رفتم دیدم یه چشمه بزرگی بود، دل سیر آب خوردم
روزسوم همون فرشته گفت : امروز چی میخوای؟
بازم گفتم: آب ...
گفت برو بالا اون تپه آب بخور ... درحالی ک چشمه کوچکترشده بود،دل سیر آب خوردم .....
روز هفتم، همون فرشته گفت:امروز چی میخوای؟؟
بازم گفتم آب ..
گفت برو بالا اون تپه ... درحالی که چشمه کوچک وکوچکتر شده بود..آب خوردم....
بعد چهلم همون فرشته گفت : امروز چی میخوای؟ ... با عطش فراوان
گفتم : آب ...
گفت برو بالا اون تپه ... درکمال تعجب دیدم قطراتی مدام در حال ریزش هستند ...برگشتم و به فرشته گفتم :
چرا اینطوری شده؟؟؟...
گفت : روز اول ، همه دوستات ، فامیلات ، عشقت و مادرت برات اشک ریختند ، روز سوم فقط عشقت ، رفیقات و مادرت برات اشک ریختن ...
روزهفتم فقط عشقت و مادرت برات اشک ریختن ولی روز چهلم فقط این مادرت بود که برات اشک میریخت و همین قطرات همیشه پاپرجاست...
وقتی بیدار شدم پای مادرمو بوسیدم وفهمیدم عشق فقط مادر است وبس ......
بانوی دی ۵ ارديبهشت ٩۶

سلامتی همه مادرا

♥وحید♥ ۵ ارديبهشت ٩۶

پونه يه دونه ۵ ارديبهشت ٩۶

چی ؟؟؟؟؟

♥وحید♥ ۵ ارديبهشت ٩۶

حالا این همون چناره.

پونه يه دونه ۵ ارديبهشت ٩۶

اوکی داداش وحید دوقلب ،،، مرسی مسعود

مسعود35 ۵ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ۵ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ
↯↯بنویـــــسید نفهــــــــــمید کســــــــــے دردش را⇨

↯↯بنویســـــید از آغـــــوش خـــــدا آمـــــده بــود⇩

↯↯بنویســـــید پـــــرش لحـــــظه پــــــــــرواز شــــــــــکست⇩⇩

♧بنویســــــــــید هــــــــــوای دل او ابـــــری بودツ

↯↯درنگــــــــــاهش اثـر از حادثـــــه ای مبــــــــــهم داشــــــــــت↻

↯↯هیــــــــــچ کـس درک نمیــــــــــکرد رخ زردش را∝

➣بنویســــــــــید نفهـــــمید کســـــے دردش را....
سامان اندی ۵ ارديبهشت ٩۶

ارمین جووونم ۵ ارديبهشت ٩۶

باران099 ۵ ارديبهشت ٩۶

وایییییییی این همه رو کی مینویسه

پونه يه دونه ۵ ارديبهشت ٩۶

♥وحید♥ ۵ ارديبهشت ٩۶

تو مشکوک به مخاطب خاص میزنی..من واگذار شدما

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢٧ فروردين ٩۶

چرا پستای من اینجوی میشه !!!؟؟؟
shah omid ٢٧ فروردين ٩۶

عیب نداره خوب میشه.لااقل میگفتی چه جوری میشه

ارفین ٢٧ فروردين ٩۶

چجوری میشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ
ارفین ٢٧ فروردين ٩۶

پونه يه دونه ٢٧ فروردين ٩۶

ساینا گلللل

sayna76 ٢٧ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢٧ فروردين ٩۶


چت اورداپ
عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢۵ فروردين ٩۶


چت اورداپملکه ی نوموخوام ....
پونه يه دونه ٢۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢۴ فروردين ٩۶


چت اورداپمسعود35 ٢۴ فروردين ٩۶

پونه يه دونه ٢۴ فروردين ٩۶

لیدا 28 ٢۴ فروردين ٩۶

sanan ٢۴ فروردين ٩۶

واقعا...

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢۴ فروردين ٩۶


چت اورداپ

آرزو میکنم کسی را که دوست دارید پیدا کنید نه کسی را که فقط تنهایتان را پر کند....
پونه يه دونه ٢۴ فروردين ٩۶

دوستان گلللللل

لیدا 28 ٢۴ فروردين ٩۶

آآآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین

مسعود35 ٢۴ فروردين ٩۶

آمیییییین

ریبین ٢۴ فروردين ٩۶

پونه يه دونه ٢۴ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ١١ آذر ٩۵

برفـــــ را دوستـــــ دارم ...
چون فقط با برف می شود

آدمی ساختــــ که هم درونش

سفید است و
هم بیرونش

الناز33 ٢٣ فروردين ٩۶

پونه يه دونه ٢١ فروردين ٩۶

سینا4 ٢١ فروردين ٩۶

ارفین ١۶ فروردين ٩۶

ashkan21 ١۶ فروردين ٩۶

اره واقعااااااااااااااااااااااااااااااااااا

حمیدد54 ٢ اسفند ٩۵

زی زی گلو آسی پاسی دراز کوتا تا به تو

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢٢ فروردين ٩۶


چت اورداپیه روز خوووووب
بادوستای خیــــــــــــــــــــــــلی خووووب

ساندیس ٢٣ فروردين ٩۶

دست من قشنگتره

پونه يه دونه ٢٢ فروردين ٩۶

دماغتو که همه میدونن بزرگه داری تمرین میکنی واسه اینده با نی نیت بصحبتی ؟؟؟؟ حالا خیلیم سخت نگیر لازم نیست اینقد بتمرینی

فردین_ستاره ٢٢ فروردين ٩۶

میخویا نشونت بدم ببینی بزرگه یه کوچیک؟هاهاها آبنبات میخوای نی نی جونم؟کی میخوای بری مهد کودک ثبت نام کنی؟هاهاها

پونه يه دونه ٢٢ فروردين ٩۶

ترسیدی ؟؟؟؟؟؟؟کوچولو نترس کاریت ندارم

فردین_ستاره ٢٢ فروردين ٩۶

چه کاری؟ خدایا العفو....اون تسبیح من کو؟هاهاها

پونه يه دونه ٢٢ فروردين ٩۶

مرسی نغمه جون ،،،،فردین همه کار بلدم باور نداری بیا روی تو امتحان کنم

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ١۶ اسفند ٩۵


چت اورداپ

saharjuuuuuiiii ٢١ فروردين ٩۶

سلام بااااانوووووو

فرهاد1364 ٢١ فروردين ٩۶

سلام ی دووووووونه

سینا4 ٢١ فروردين ٩۶

ارفین

ارفین ٢١ فروردين ٩۶

سلام علیکم سلام علیکم غذرا خانوم

سیدمهرداد ٢١ فروردين ٩۶

من گل بدم کافیه عایا

پونه يه دونه ٢١ فروردين ٩۶

سلام باران عزیزم

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٢١ فروردين ٩۶


چت اورداپامیر 464 ٢١ فروردين ٩۶

سینا4 ٢١ فروردين ٩۶

تشکر

ارفین ٢١ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ١٠ اسفند ٩۵

یه مدت زود میومدم خونه موقع غذا خوردن کمک میکردم به خانواده.برای بابام چایی میبردم...آخرش بابام گفت مگه چند واحد افتادی این ترم؟
پونه يه دونه ١٩ فروردين ٩۶

خداروشکر چنار ،،،،،،هیچی نشدس بگیر بخواب

چنار ١٩ فروردين ٩۶

نه مشکل فنی بود برطرف شد...چتو متو شده

پویا 16 ١٩ فروردين ٩۶

پونه يه دونه ١٩ فروردين ٩۶

چیه چنار مشکلی وجود داره ؟؟

چنار ١٩ فروردين ٩۶

سینا4 ١٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ۵ اسفند ٩۵


چت اورداپ


پونه يه دونه ١٩ فروردين ٩۶

چنار ماده خر میخوای چیکار ؟؟

دیکتاتور متواضع ١٩ فروردين ٩۶

چنار ١٩ فروردين ٩۶

نه احتمال زدم فقط....دختر مردم منتظره ببینه دنیا خر میشه یا نه

سینا4 ١٩ فروردين ٩۶

چنار چه خبره کارگاه اموزشی گذاشتی؟؟

چنار ١٩ فروردين ٩۶

ببینم خر یا کره خر؟؟ اگه خر باشه دو حالت داره یا نر یا ماده...اگه ماده باهش من هستم اگه نر شرمنده اخلاق ورزشیتم

پونه يه دونه ١٩ فروردين ٩۶

سلام اسرا جون تو خوبی ابجی قربوونت برم عزیزم ،،ارفین داداش گل،،،فدات شم لیلیوم جووونم ،،،، سینا وات ؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ١٧ فروردين ٩۶

حرف دل


چت اورداپ

ارفین ١٧ فروردين ٩۶

پونه يه دونه ١٧ فروردين ٩۶

abi z ١٧ فروردين ٩۶

برو بمیر خیال همه روهم راحت کن والا

پونه يه دونه ١٧ فروردين ٩۶

ممنون مسعود

مسعود35 ١٧ فروردين ٩۶

خوب باش بانو، خودت باش بانو،، حرف دیگران باد هواس

پونه يه دونه ١٧ فروردين ٩۶

باران گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ۵ اسفند ٩۵
امروز تو تاکسی نشسته بودم یه پسری هم وسطای مسیر سوار شد بعد از اینکه سوار شد یه عطر خیییلی مزخرف از جیبش دراورد زد به سر و صورتش .... یعنی داشتم خفه میشدم ....
اخه تا این حد بد سلیقه حالا سلیقش هیچی ما رو خفه کردی پسر
shinee1 ١۶ فروردين ٩۶

ارفین ١۶ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ۵ اسفند ٩۵
محیا 14 ١١ دقیقه قبل

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی کنی نخونش .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یه صلوات بفرست برای حضرت محمد"ص" ...اگه این پیامو توپستت نذاری تاآخر عمر مدیونی!
مریم چالوس ١۶ فروردين ٩۶

ارفین ١۶ فروردين ٩۶

مگه زوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیزارم

آهو26 ۵ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ١٠ اسفند ٩۵


چت اورداپDostan manzoram shakhs khase nestesh.....
عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ١٠ اسفند ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ

پونه يه دونه ١٠ اسفند ٩۵

لیلیوم

banoo_18 ١٠ اسفند ٩۵

فداتشم من لیلی

grand mother ١٠ اسفند ٩۵

لیلیوم واقعا" موفق باشی

sajed69 ١٠ اسفند ٩۵

الناز33 ١٠ اسفند ٩۵

لیلیوم

آهو26 ١٠ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با پونه يه دونه
پونه يه دونه ٧ اسفند ٩۵


چت اورداپخوشبختی در سه چیز خلاصه می شود :
تجربه از دیروز
استفاده از امروز
امید به فردا
ولی با سه چیز زندگی تباه میشود :
حسرت دیروز
تلف کردن امروز
ترس از فردا!
فاطمه123 ١١ اسفند ٩۵

گلللللللللللل

مسعود35 ٧ اسفند ٩۵

الناز33 ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
پونه يه دونه
پونه يه دونه
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 12 آذر 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
پونه يه دونه
موزیک مورد علاقه پونه يه دونه


تشکر و قدردانی رسمی پونه يه دونه

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده پونه يه دونه