چت کردن با dina4444
dina4444 ١٧ دي ٩۶
حوصلم سر رفته
avahasti ١٧ دي ٩۶

واقعا من تازه امروز متاسفانه سروش نصب کردم حالا متوجه شدم که فردا تلگرام باز میشه خوب کاری میکنی که نداری من تو این هفته نصف خونه تکونیمون و انجام دادم

dina4444 ١٧ دي ٩۶

تلگرام ندارم

avahasti ١٧ دي ٩۶

اخی به جاش خوشحال باش فردا تلگرام وصل میشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با dina4444
dina4444 ١۵ دي ٩۶


چت اورداپ

علیرضا99 ١۶ دي ٩۶

زهرا1380 ١۵ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
dina4444
dina4444
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 21 آبان 96
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
dina4444
آخرین حضور: 21 دي 96
موزیک مورد علاقه dina4444


تشکر و قدردانی رسمی dina4444

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده dina4444