samira1367

در ذیاری که در ان نیست کسی یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی

چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ۴ خرداد ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ٢۴ ساعت قبل

کم پیدایی..تایمی ک گفته بودی تموم شد گل

هستی1 دیروز

زنده باشی

برفین ۴ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
" فقط مردها غیرت ندارند "؛

باورکن
زنها هم رگ غیرتی دارند،
که اگر گل کند ،
همه ی مردانگی ات
زیر سوال می رود
رایکا ٣ خرداد ٩٧

یعنی تا این حد

هادی0098 ٣ خرداد ٩٧

♥وحید♥ ٣ خرداد ٩٧

نسار 3352 ٣ خرداد ٩٧

ایولا آبجی

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

حمیدرضاخان ٣ خرداد ٩٧

لایککککککک

بانوی دی ٣ خرداد ٩٧

♥وحید♥ ٣ خرداد ٩٧

رایکا کمتر از یک دقیقه قبل هوم اینکارو نکن

رایکا ٣ خرداد ٩٧

هوم اینکارو نکن

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

رایکا ٣ خرداد ٩٧

♥وحید♥ ٣ خرداد ٩٧

به به احسنت

nafas 6 ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

♥وحید♥ ٣ خرداد ٩٧

رایکا ٣ خرداد ٩٧

بهناام ٣ خرداد ٩٧

بوس بوس

samira1367 ٣ خرداد ٩٧

تو تو تو تو توتو....توتو

بهناام ٣ خرداد ٩٧

تو نه شما

samira1367 ٣ خرداد ٩٧

من جای تو تعظیم کنم...چی فک کردی تو....چقدر خودبزرگ بینی

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

الناز33 ٣ خرداد ٩٧

ماه کوچولو ٣ خرداد ٩٧

خل و چلم خودتی... دختر باس بلای الهی باشسهههه

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
میخرم برات
حتی از دوستت دارم
هم قشنگ تره
پسرک معتاد ٣ خرداد ٩٧

البته میخرم برات قطعی نیست خریدم برات بهتره

الناز33 ٣ خرداد ٩٧

البته واریز شد ب حسابت قشگتره

پسرک معتاد ٣ خرداد ٩٧

میخرم برات

دیده دیده ٣ خرداد ٩٧

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

نسار 3352 ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

پسرک معتاد ٣ خرداد ٩٧

نسار 3352 ٣ خرداد ٩٧

شما خوب باش آبجی اینجوری که میگی دنیا ازاین بدتر میشه که

♥وحید♥ ٣ خرداد ٩٧

اون دختره دنیا خیلی خیلی چیز بدی ثابت کرده برات

نگین شب ٣ خرداد ٩٧

فاطمه خ9 ٣ خرداد ٩٧

احسنت

آشناا ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
کودکی هایم را دوست داشتم
روزهایی که به جای دلم
سر زانوهایم زخمی بود
آشناا ٣ خرداد ٩٧

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

samira1367 ٣ خرداد ٩٧

چقدر فکر میکنی محمدرضا...به نتیجه ای هم رسیدی

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
غیر قانونی
از مرزهای ذهنم عبور می کنی
به خیالم پا می گذاری
و در قلبم ساکن می شوی ،
مسافر بی مجوز
من اخراجت نمیکنم ،
سال هاست
تمام من مستعمره ی توست ☺️❤️ .
"فروغ فرخزاد"
آشناا ٣ خرداد ٩٧

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
قرار نیست
من بنویسم و تو بخوانی
حتی قرار نیست
بفهمی که من
بخاطر تو نوشتم
فقط قراره دلم آروم بگیره
که نمیگیره
محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

samira1367 ٣ خرداد ٩٧

تمو نشد فکر کردنت...درگیر شدی کلا

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

samira1367 ٣ خرداد ٩٧

کمتر فک کن

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

محمدرضاا ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
اگه خواستی تکیه بدی
نه به"چهره هااعتمادکن
نه به"زبون ها

به دوتاچیزاما،
میشه تکیه کرد
"یکی"مرام ومردونگی
"دومی"ایمان وخداباوری

بامرام،نمک میشناسه
وباایمان ظلم نمیکنه
**abdolla** ٣ خرداد ٩٧

دیده دیده ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
عشق برای زن
نه هوس است نه نادانی
معنایش ماندن
تا پای جان است
با زن روراست باش
و زنانگی هایش
رابفهم ،،
تا تمام دنیایش را
بی منت به پایت بریزد
دوست قدیمی ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧
دوستت دارم را به وقت بگو ،
وقتی که
زمانش گذشت و
هیجانش به پایان رسید...

شاید زیبا باشد
اما طعم ندارد!
مثل چای بی وقت ....!
دوست قدیمی ٣ خرداد ٩٧

لحظـه هـای بیقــرارم زادهی دلتنـگیانـد وای از این دردی که میآید سراغ هر شَبم

دیده دیده ٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

رایکا ٣ خرداد ٩٧

من دیگه باهاشون صلح کردم هستن همینجوری با هم زندگی می کنیم

♥وحید♥ ٣ خرداد ٩٧

شجاع کی بودی تو

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٣ خرداد ٩٧


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٢ خرداد ٩٧


چت اورداپ

آوااااای بهار ٣ خرداد ٩٧

رایکا ٣ خرداد ٩٧

الناز33 ٢ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با samira1367
samira1367 از خراسان رضوی ٢ خرداد ٩٧


چت اورداپ

فردین_ستاره ٢ خرداد ٩٧

ها چیه؟ انگشتاشو ببین پس بزار شکرت ورشکسته بشه من از خوابم نمیگذرم...گفته باشم هااااااااااااااااااااا

آوااااای بهار ٢ خرداد ٩٧

استار

فردین_ستاره ٢ خرداد ٩٧

نوچ بیل گیتس کیه بابا...خوابم مهمتره مخصوصااااااااااااا توی این هوای هار خیلی میچسه...لامصب هوای بهار فقط خوابشو عشق است...تو تلاش کن حقوقتو بیشتر میدم..اضافی کاری کن اوا...آفرین دختر خوب

آوااااای بهار ٢ خرداد ٩٧

استاار مگه من وتو بیل گیتس هستیم که الان موقع خواب باشه هااا بایدتلاش شبانه روزی کنیم بی خوابی هاابکشیم برااون شرکت

محی1234 ٢ خرداد ٩٧

زهره احتمالا اون لحظه دسشویی داشته

فردین_ستاره ٢ خرداد ٩٧

آوای بهار بدو برو بخواب وقت خاموشیه بدو بدو ساعت 4 صبح باید بری سرپستت

عضو چت اورداپ
samira1367
samira1367
چت اورداپ
در ذیاری که در ان نیست کسی یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی
تاریخ عضویت: 10 خرداد 96
تولد: 1 دي
محل زندگی:
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم تجربی، سایر
عضو تأیید شده
samira1367
موزیک مورد علاقه samira1367


تشکر و قدردانی رسمی samira1367

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده samira1367