سپیده سادات شاد

#اونی که همش باهاته پاهاته

چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


بهترین جا برا قایم کردن پول هاها
admin ٣ دقیقه قبل

maryam p r ۶ دقیقه قبل

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

گندممم جوووون مخسودجون سفیدکاری شده دندون

مسعودآریایی ۴ ساعت قبل

gandomi ۴ ساعت قبل

آخی عزیزم

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

وایبییییی خدااا

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


پخخخخخ
admin ۵۴ دقیقه قبل

شهیار ۵٩ دقیقه قبل

درد

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

زبونو ببین جون بابا

مسعودآریایی ۵ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


آ. باریکلا
gandomi ٣ ساعت قبل

مسعودآریایی ۴ ساعت قبل

هااااا چقد دلوم گندم شورخاست مثلا دارووم مخ66رو هم میزنوم ای جووون....نگو...جون.....یه جوری شودوم

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

اصلا جووون خوشوم اومد سوگلی

gandomi ۴ ساعت قبل

چه خبرته مسعود،حرم سرا باز کردی

مسعودآریایی ۴ ساعت قبل

قلب مو....که....مال 65نفره عشخوم،،،،،ولی تو،،سوگلی مو...هستی گ

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

مخسود میدونم دو راهی سختیه قلب مال من بود یا خانم بزرگه هاها نبودی دلوم تنگولید رهاجووون عزیزوم

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


ای چه جورشه خو
مسعودآریایی ۴ ساعت قبل

جووووون....هیچ وقت برا..توپولا ..جا خالی نومودوم

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

چه فایده جا خالی میدوی پرش کردم دیگه تو اسمون بگیرم

مسعودآریایی ۴ ساعت قبل

ها عشخوووم....نیگا ب. پرررررر....ببوسی ام

سپیده سادات شاد ۴ ساعت قبل

رهاجون مخسودجون نبودی رفته بودی دندون سفیدکاری کنی

مسعودآریایی ۵ ساعت قبل

ایی جورررری

رها413 ٨ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﭘﻮﻝ
ﭘﺎﺭﻭ ﮐﻨﻢ
ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
.
.
.
ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭘﺎﺭﻭ ﺑﺨﺮﻡ!!...
ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ..؟!
مسعودآریایی ۵ ساعت قبل

موقت ٧ ساعت قبل

با دست جمع کن

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


خیلی دقیق و با سیاست ان
موقت ٧ ساعت قبل

مسعودآریایی ٨ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ

موقت ٧ ساعت قبل

مسعودآریایی ٨ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ

مسعودآریایی ٧ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل
عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


تصویر اتیش گرفتن کبریت میکروسکوپی
عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


مگه پولدارترازمنم هست؟
عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


من و من نداشتمم
عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٨ ساعت قبل


چت اورداپ


تفاوت هاشونو
عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
همون مادرشوهرای آینده ایم که عروسامون خواهند گفت: « این عفریته رو‌ کرونا نکشت، من چطور از پسش بربیام؟
aphrodite دیروز

دلشم بخواد

پینار دیروز

رها413 دیروز

مهسا خدا نکنه

مهسا 29 ١١ تير ٩٩

من از همونام

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
درس و کلاسا که هیچی
من اصن یادم نمیاد کدوم دانشگاه درس می‌خوندم
رها413 دیروز

ای خداا

پینار ١١ تير ٩٩

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
عمم اینا زنگ زدن بیان خونمون مامانم میگه یه عطسه کن فکر کنن کرونا داری نیان. یه جوری عطسه کردم که مامانم اینا از من فرار کردن رفتن خونه عمم اینا
موقت ١١ تير ٩٩

مامانت باید معرفتو از عمت یاد بگیره

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
تو این قرنطینه اونقدر چاق شدم که اگه یکی بگه دورت بگردم ده دقیقه طول میکشه
maryam p r ١١ تير ٩٩

لیلیوم ١١ تير ٩٩

وای ننه از پا افتادم

رها413 ١١ تير ٩٩

موقت ١١ تير ٩٩

اگه بگه که طول نمی کشه اگه دورت بگرده طول می کشه

ava2016 ١١ تير ٩٩

خو برعکس تو من اونقدر لاغر شدم که دو سوته یه چرخ میزنه

pooria2997 ١١ تير ٩٩

سرش گیج نره

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٢۵ خرداد ٩٩
اون قدیما....

شما یادتون نمیاد!
مثل اینکه زیادی رفتم عقب خودمم یادم نمیاد :|
لیلیوم ١٠ تير ٩٩

موقت ١٠ تير ٩٩

این جوکه خوبیه

رها413 ١٠ تير ٩٩

بیشعوور

omid619 ٢۵ خرداد ٩٩

سپیده سادات شاد ٢۵ خرداد ٩٩

بازم یادم نمیاد

arghavan94 ٢۵ خرداد ٩٩

یکم بیا جلوتر

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٢۵ خرداد ٩٩
دیروز فرشته سمت راستم زد رو شونم گف خوار حداقل یه صلوات بفرس ببینم خودکارم کار میکنه یا نه????
رها413 ١٠ تير ٩٩

عهه نفرستادی که

مهسا 29 ٣٠ خرداد ٩٩

نفرست بزار همونجور تو خماری بمونه

سپیده سادات شاد ٣٠ خرداد ٩٩

omid619 ٢۶ خرداد ٩٩

arghavan94 ٢۵ خرداد ٩٩

حالا بفرست ببین یوقت جدیده خراب نباشه.

سپیده سادات شاد ٢۵ خرداد ٩٩

ن خشکیده بودسفورش خودکارجدید داد

عضو چت اورداپ
چت کردن با سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد ٢۵ خرداد ٩٩
زنگ زدم به یارو گفتم این ماشینی که آگهی کردین تمیزه؟ گفت آره. دیگه هیچی بلد نبودم گفتم پیش همه عزیزه؟
چرا قطع کرد؟؟
parnya ٩ تير ٩٩

بانمک عمه

پینار ٩ تير ٩٩

مهسا 29 ٩ تير ٩٩

ava2016 ٩ تير ٩٩

موقت ٩ تير ٩٩

خواستم یه کامنت بزنم ربطش بدم به پست یکی یه دعوا راه بندازم ولی حیف وجدانم نمیذاره با اعصاب کسی بازی کنم

رها413 ٩ تير ٩٩

خدا نکشتت

عضو چت اورداپ
سپیده سادات شاد
سپیده سادات شاد
چت اورداپ
#اونی که همش باهاته پاهاته
تاریخ عضویت: 6 ارديبهشت 98
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:خانم،
تحصیلات:
عضو ویژه
سپیده سادات شاد
بیا بخندیم
موزیک مورد علاقه سپیده سادات شاد


تشکر و قدردانی رسمی سپیده سادات شاد

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده سپیده سادات شاد