امیرحافظ از یزد

چت کردن با امیرحافظ از یزد
امیرحافظ از یزد از یزد ١٢ آذر ٩۶


چت اورداپ

♥وحید♥ ١٢ آذر ٩۶

یلدا از یزد ١٢ آذر ٩۶

بله کی به کیه

امیرحافظ از یزد ١٢ آذر ٩۶

کی به کیه تاریکیه

لیلیوم ١٢ آذر ٩۶

تو هم کپی کن کی ب کیه

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحافظ از یزد
امیرحافظ از یزد از یزد ١٢ آذر ٩۶


چت اورداپ

یلدا از یزد ١٢ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحافظ از یزد
خیلی سخته به خاطر کسی که دوستش داری
همه چیز رو از سر راهت خط بزنی
بعد بفهمی
خودت تو لیستی بودی
که اون به خاطر یکی دیگه خطت زده...
افسوس!


چت اورداپ

یلدا از یزد ٩ آذر ٩۶

افسوس واقعا

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحافظ از یزد
من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی...و محکم در آغوشم بگیری...و شیطنت وار ببوسیم...و من نگذارم!عشق من، بوسه با لجبازی، بیشتر می چسبد...


چت اورداپ

محسن 123 ٩ آذر ٩۶

لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبازی !!!!!!!!!!!

sahra2222 ٩ آذر ٩۶

Vali yalda joon tanha charash hamine

یلدا از یزد ٩ آذر ٩۶

ﺯ ﻫـــﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣَـﻠِﺶ ﮔـُـــــﺬﺭِ ﺯﻣـــﺎﻧــﻪ ,ﻣـــﺘـــﻨــــﻔـــــﺮﻡ..

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحافظ از یزد
به روزها دل مبند
روزها به فصل ها که میرسند
رنگ عوض می کنند
با شب بمان
گرچه تاریک است
لیکن همیشه یکرنگ است


چت اورداپ

یلدا از یزد ٩ آذر ٩۶

به روز ها دل نبند

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحافظ از یزد
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ


ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ........ !


ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ


ﺑﺮای ﺳـــــــــــﺎل ﻫﺎ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ


چت اورداپ

sahra2222 ٩ آذر ٩۶

یلدا از یزد ٩ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیرحافظ از یزد
بـــرای تصـــاحبت نمـی جنگـــم !

احاطــه ات نمی کنـــم تــا مــال مــن شـــوی!

بـا رقیـــبان نمی جنگـــم !

بـــه قـــول دکتــــر انوشـــه کــه می گفـــت :

عشـــق تملـــک نیـــست ، تعلــــق اســـت!

ولـــی اگـــر بیایــی و بمانـــی،

بـــرای بــا تـــو مانـــدن ، بــا دنیــــا می جنـــگم........


چت اورداپ

یلدا از یزد ٩ آذر ٩۶

کسـی کـه چشـم بـه راهـه ، از کســی کـه تـو راهــه خستـــه تـــره!!!!

عضو چت اورداپ
♥وحید♥ ٨ آذر ٩۶

گل گل

الناز33 ٨ آذر ٩۶

امیرحافظ از یزد ٨ آذر ٩۶

ممنون

یلدا از یزد ٨ آذر ٩۶

مرا خیال تو بیخیال عالم کرد

عضو چت اورداپ
امیرحافظ از یزد ٨ آذر ٩۶

همچنین شما رو با خیالت گیشه

آپامه جان ٨ آذر ٩۶

گیشا 70 ٨ آذر ٩۶

خداوند شما رو ب پای هم پیر کند

یلدا از یزد ٨ آذر ٩۶

ممنون همشهری لطف دارین

امیرحافظ از یزد ٨ آذر ٩۶

من به صورت ویژه از همشهریم یادا خانم تشکر کردم

گیشا 70 ٨ آذر ٩۶

من از طرف فرستنده پست از خانم سلنا تشکر مکنم ...ایشون عینک خوب نزدن فقط همشهری رو دیدن

عضو چت اورداپ
امیرحافظ از یزد
امیرحافظ از یزد
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 29 آبان 96
تولد: 10 مرداد
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (گرافیک)
عضو تأیید شده
امیرحافظ از یزد
موزیک مورد علاقه امیرحافظ از یزد


تشکر و قدردانی رسمی امیرحافظ از یزد

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده امیرحافظ از یزد