شیما جووووووووو
شیما جووووووووو
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 9 اسفند 94
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
شیما جووووووووو
آخرین حضور: 8 اسفند 95
موزیک مورد علاقه شیما جووووووووو


تشکر و قدردانی رسمی شیما جووووووووو

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده شیما جووووووووو