نیلوبانو

نیلوبانو
نیلوبانو
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 29 آبان 96
تولد: 23 بهمن
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، در حال تحصیل (آمار)
عضو تأیید شده
نیلوبانو
آخرین حضور: 10 مهر 97
موزیک مورد علاقه نیلوبانو


تشکر و قدردانی رسمی نیلوبانو

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده نیلوبانو