ساناز376

عشق من خیلی باگذشت بود انقد با گذشت که حتی از منم گذشت

چت کردن با ساناز376
ساناز376 از آذربایجان غربی ۵ شهريور ٩۶
تـمام غصه ها از همان جایی آغاز می شوند که،
ترازو بر می داری می افتی به جان دوست داشتنت .
انـدازه مـی گـیـری !
حسـاب و کـتـاب مـی کـنـی !
مقـایـسـه مـی کـنـی !
و خدا نـکـنـد حسـاب و کـتـابـت بـرسـد بـه آنـجـا کـه زیـادتر دوستش داشته ای ،
کـه زیـادتـر گذشـتـه ای ،
که زیـادتـر بـخـشـیـده ای ،
به قـدر یـک ذره ،
یک ثانیه حتی !
درست از همانجاست که توقع آغاز می شود
و توقع آغاز همه ی رنج هایی است که به نام عشق می بریم…!
sayna78 ۵ شهريور ٩۶

................

بهنیا ۵ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
ساناز376 از آذربایجان غربی ۵ شهريور ٩۶
زندگی خواهم کرد
نه در انبوه تصاویر و تعابیر سیاه
زندگی خواهم کرد
پشت یک پنجره ی باز شده رو به عبور،
در دل غربت یک دانه ی پنهان شده در بستر خاک،
مثل یک ذرّه ی رقصنده به موسیقی نور
فارغ از ثانیه هایی که مرا می پویند،
فارغ از خاطره هایی که مرا می جویند،
زیر امنیّتِ بی منّتِ یک سنگ سپید
با صمیمانه ترین واژه ی ابراز امید
در تنِ تُردترین ریشه که لمسم کند از عمق زمین،
نور خواهم نوشید
شور خواهم پاشید
خالی از وسوسه، افسوس، فریب.
بی تعلق به زمان..بی تعلق به مکان
من در آغوش پر از مهر زمین
من در آرامش بی خدشه ی خاک
تهی ازبغض و پریشانی و درد
زندگی خواهم کرد….
باران099 ۵ شهريور ٩۶

عضو چت اورداپ
فاطمه123 ٢٩ مرداد ٩۶

کیمیا95 ٢٩ مرداد ٩۶

grand mother ٢٩ تير ٩۶

اژده ها ٢٩ تير ٩۶

باران099 ٢٩ تير ٩۶

مینوی مهربون ٢٩ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ « ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ » ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ !ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ

ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ

ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ نیست

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ... ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : " ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻪ " ﻧﯿﺴﺖ !

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ , ﮔﻞ ﺁﺭﺍﯾﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ,ﻣﺮﺍﺳﻢ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ... ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﯾﻌﻨﯽ : ﺻﺪﺍﻗﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ , ﺁﮔﺎﻫﯽ ,ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ

یعنی ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎ... « ازدواج » ﻳﻌﻨﻲ : ﺯﻧﺪﮔﻲ

ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ،

ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺑﺪ

اﺯﺩﻭﺍﺝ

ﯾﻌﻨﯽ : ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ « ﻋﺎﺷﻖ » ﺑﺎﺷﯽ...
از جنس احساس ۴ مرداد ٩۶

این خودش به تنهایی یه سنده

faryad66 ۴ مرداد ٩۶

لایک ....

کوخا ۴ مرداد ٩۶

وقتی هزارو سیصد تا سکه مهریه میدی چطور میشه ازادانه زندگی کرد

nafas 6 ۴ مرداد ٩۶

زیبا بود

ساناز376 ۴ مرداد ٩۶

ممنون دوستان

آوااااای بهار ۴ مرداد ٩۶

ازدواج مدرسه ی عشق

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
ما مجبور نیستیم برای شرایط زندگیمان به کسی توضیح دهیم.

ما مجبور نیستیم برای اینکه نیاز داریم با خودمان خلوت کنیم و تنها باشیم، به کسی توضیح بدهیم.

ما مجبور نیستیم به دیگران بگوییم که با همه افکار آنها موافق هستیم.

ما مجبور نیستیم به همه درخواستهای یک نفر، پاسخ مثبت بدهیم.

ما مجبور نیستیم برای وضع ظاهریمان به کسی توضیح بدهیم.

ما مجبور نیستیم برای سلیقه‌ و ذائقه خودمان به کسی توضیح بدهیم.

ما مجبور نیستیم برای ازدواج کردنمان به کسی توضیح بدهیم.

ما مجبور نیستیم برای ازدواج نکردنمان به کسی توضیح بدهیم
ساناز376 ۴ مرداد ٩۶

پاسخگویی به سوالایی که وظیفست با مواردی که من گفتم خیلی فرق داره چون چیزایی که من گفتم کاملا شخصیا و اصلا مجبور نیستیم بهشون جواب بدیم(نظر همتون برام خیلی با ارزش بود

الناز33 ۴ مرداد ٩۶

اقا رضا همه چیو ب همه چی ربط ندین.. شما دیدتون نسبت بمن بده.. صاحب اختیارین.. من اوناییکه توضیح میخان منظورم توضیحات مربوط ب پست ساناز جون بود

hana110 ۴ مرداد ٩۶

اره واقعا..

آوااااای بهار ۴ مرداد ٩۶

ولی به نظرم اصلش اینه که این مواردی که گفتی لازم نیست ولی گاهاامجبوریم که توضیح بدیم

رضا210 ۴ مرداد ٩۶

خلاصه این پست میشه اینکه ما نباید به خاطر حرف بقیه زندگی کنیم . و این سخن جای بسی لایک داره اما این جدای از این مطلبه که یکی بخواد از زیر پاسخگویی به مواردی که وظیفشه تفره بره و بگه من نیازی نمیبینم که بخوام توضیح بدم . مثل اینکه رئیس جمهور بگه من چون رئیسم هرچی من میگم و هیچ توضیحی ندارم . کاش بعضیا شعورشون به حدی برسه که مطالب

ساناز376 ۴ مرداد ٩۶

فدای دوتا آبجیه گلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
فلانی پسرزاس... اولین بچه اش پسره...

پسر پسر قند عسل، پسر پسر قند و نبات!

فلانی زايمان کرد...

شکم اولشه؟ دختر...؟ وای دختره؟!و هیچ کس ندانست دختری که ديگران برای ورودش به اين دنيا از واژه ی "وای" استفاده کردند، اکنون سوگولی پدرش است و عسل مادرش...

دختر غم خوار مادراست، اولين خمیدگی کمر پدر به چشم دخترش می آيد...

دختر چین و چروک های اطراف چشم مادر را از بر کرده...

مادر امروز يک چين، بر گوشه ی چشمان معصومت اضافه شده...

ترس از جدایی از پدر، دوری از مادر وجود يک دختر را هزاران بار ميلرزاند...دختر بودن کار دشواريست، اينک درک ميکنی، چرا اولين بار برای وجود پر مهرت (وای) گفتند...؟ چون همه ميدانستند که "ای وای" تحمل اين همه غصه برای دختر کمی بزرگ است.

دختر بودن کار سختی ست...
الناز33 ۴ مرداد ٩۶

دختر بودن کار سختی ست...

ساناز376 ۴ مرداد ٩۶

ساینا هانا جون صد البته بهار

آوااااای بهار ۴ مرداد ٩۶

کلا نقش داشتن کارسختیه

hana110 ۴ مرداد ٩۶

از خداشونم باشه دختر گیرشون میاد..

sayna78 ۴ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
خوش به حال آسمون که هر وقت دلش بگیره بی بهونه می باره ...
به کسی توجه نمی کنه ...
از کسی خجالت نمی کشه ...
می باره و می باره و ...
اینقدر می باره تا آبی شه ...
*آفتابی شه ...!!!
کاش ...
کاش می شد مثل آسمون بود ...
کاش می شد وقتی دلت گرفت اونقدر بباری تا بالاخره آفتابی شی ...
بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده
ساناز376 ۴ مرداد ٩۶

فدای دل همتون

آوااااای بهار ۴ مرداد ٩۶

آره گریه دل آدمو سبک میکنه

لیانا1727 ۴ مرداد ٩۶

دلم گرفته

اژده ها ۴ مرداد ٩۶

باران099 ۴ مرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ،
ﺷﺪ شیطون !

ﺑﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ،
ﺷﺪ ﮐﺸﻒ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ !

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ،
ﺷﺪ ﺍﭘﻞ !

ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﮐﻪ‌ﺭﺳﯿﺪ،
ﺷﺪ ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
grand mother ٢٩ تير ٩۶

حدیث ناناز ٢٩ تير ٩۶

مینوی مهربون ٢٩ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
ترس ﭘﺴﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﻴﺲ ...
.
.
.
ﺩﻝ ﻛﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﺱ
ﻻﻣﺼﺐ ﺩﻝ ﻛﻪ ﻧﻴﺲ ﺩﺭﻳﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺱ
nafas 6 ٢٩ تير ٩۶

عليرضا ٢٩ تير ٩۶

عجب

محمدرضا یزد ٢٩ تير ٩۶

مینوی مهربون ٢٩ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
چیزهای تازه ای یاد گرفتم

دیگر نوشته هایم را در دفترچه خاطرات تنهاییم نمی نویسم

یه دل شکسته بهم گفت تو قلبت بنویس تا همیشه بتونی بخونیشون

در عین سادگی چقدر زیبا بود حرفش

اما هیچ زیبایی به بودن تو در کنارم نمی رسید …

چقدر نا به هنگام پر کشیدی …
ma00089 ٢١ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
گذشت
دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
حالا یک بار از شهر می رویم …
یک بار از دیار …
یک بار از یاد …
یک بار از دل …
و یک بار از دست …
علی آقای بارانی ١٢ تير ٩۶

چی مسدود... خدایا ببین همه رو برق میگیره منو ساناز توهم میزنه بدجوری

ساناز376 ١٢ تير ٩۶

علی زیاد عرعر نکن.ازینکه مسدودی دلت خیلی گرفته داری زیادی عرعر میکنی

علی آقای بارانی ١٢ تير ٩۶

حالا بیا و یکبارم ساناز از اورداپ برو همه رو خوشحال کن..

ساناز376 ١٢ تير ٩۶

علی تونمیتونی درکشون کنی واسه همین میگی بیمزه.بعدشم اینا پستن نه کامنت

علی آقای بارانی ١٢ تير ٩۶

کامنتهای ساناز مثل یخ سرده و مثل آب بیمزه.......

ساناز376 ١٢ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
دِلـَـــــمــ ؛
گـ ـاهے میــگیـــ ـرَد........ !
گـ ـاهے میــ ـسوزَد !
و حَتے گــ ـاهے ،
گــ ـاهے
نـَ ـه خِیــلے وَقتـــ هـ ـا میـــ ـشِکَند !
امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد . . .
علی آقای بارانی ١٢ تير ٩۶

خب برو پیش دکتر چاقالو دق ودلیتو بگو... والا....اورداپ که جای پیچ مشکلات تو نیست

ساناز376 ١٢ تير ٩۶

تو کسی نیستی که بخوام دق و دلیمو پیشش بگم

علی آقای بارانی ١٢ تير ٩۶

خب به ما چه که میگیرد و میسوزد و میشکند ومیتپد.... والا.... ما خودمون هزار گرفتاری داریم حوصله شنیدن دق و دلی تو یکی رو نداریم

ساناز376 ١٢ تير ٩۶

فداتون

ززههرراا ١٢ تير ٩۶

باران099 ١٢ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
به سلامتی اون آقا پسری که
تو زندگیش فقط به یه نفر گفت : عشــــقم
به سه چهارتا گفت نفسم
به ۱۰-۱۱ تاشون گفت گلم
۴۰-۵۰ تای دیگه هم شامل عسلم میشدن
ساناز376 ١٢ تير ٩۶

علی برو دق و دلیتو یه جا دیگه خالی کن

علی آقای بارانی ١٢ تير ٩۶

واقعاً تا کی تکرار جک های بیمزه.. ساناز تجدید نظر کن

ساناز376 ١٢ تير ٩۶

باران جون اره بخند که الهی همیشه خندون باشی

باران099 ١٢ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
پسری روزها پشت در منزل دخترک را میپایید؛
برای دختر سوال بود که اگر او مرا دوست دارد،
پس چرا پا پیش نمیگذارد و با پدرم صحبت نمیکند ؟!
درست است که ماشین پسرک قدیمی بود،
ولی برای دخترک عشق و محبت مهمتر بود!
روزها و ماه ها به همین منوال گذشت و دخترک بسیار کنجکاو شده بود،
روزی دل خود را قرص کرد و رفت تا حرف دل پسرک را گوش کند…
از او پرسید ۶ماه است که تو کنار منزل ما می ایستی و مرا میپایی،
وقتی ماشینت را میبینم ضربان قلبم تندتر میشود و…
هدف تو چیست؟!
پسر گفت: وای فای خونتون پسورد نداره . . !
عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
بارون
نبار لعنتی
عشقم رفته بیرون
سرما میخوره
سنگ ببار که بمیره از دستش راحت شم بابا…
هیچوقت نتونستم جلوی احساسات لطیفمو بگیرم
عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
بارون
نبار لعنتی
عشقم رفته بیرون
سرما میخوره
سنگ ببار که بمیره از دستش راحت شم بابا…
هیچوقت نتونستم جلوی احساسات لطیفمو بگیرم
عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
"بـے رحمانه ترین"
"خیــــــــــــــــــــــانت"?!
"این" است
که...
"وارد"
"زنـــــــــــــــــــــــدگے"
"کسے" شوے !
"وابســــــــــــــــته اش" کنے !
و...
"بعد"
از "مدتے"
"آنقــــــــــــــــــــــــــــدر"
"زندگیش" را
"خــــــــــــــــــــــالے"
"کنے" که...
یک "عمــــــــــــــــــــــر"
با "خاطراتت"
"بمیرد"!!
هیچ "چیز"
"بدتر" از
"قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس"
"نیست".....
خیلی
سخته
یکیو
به اندازه ی
وجودت
دوست
داشته
باشی
بعدش
با تمام
توانت
بخوای
فراموشش
کنی!
ساناز376 ١٢ تير ٩۶

ممنون دوستان اره ساناز جون همین کاراست که خودمون بعدش پشیمون میشیم

کلنل ١٢ تير ٩۶

آفرین

ززههرراا ١٢ تير ٩۶

لایک

ساناز بوشهر ١٢ تير ٩۶

ن باران مال من فرق داشت خودم خاستم.بره........

باران yk ١٢ تير ٩۶

واقعا ک خیلی سخته دردشو کشیدم الهی روز خوشی نبینن خدا لعنتشون کنه

ساناز بوشهر ١٢ تير ٩۶

واقعاسخته.......سخته..........دردشوکشیدم.......سخته.....

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
یکیو دوست داشتم،
اونقدر بهش فکر کردم که تصویری که
ازش داشتم از خود واقعیش سبقت گرفت!
بعد ها دیگه خودشو دوست نداشتم ،
تصور ذهنی خودمو
دوست داشتم.
ali01 ١٠ تير ٩۶

ساناز376 ١٠ تير ٩۶

ممنونم ننه جون سینا

siina ١٠ تير ٩۶

خیلی متن خوبیه هیچوقت برای خودتون بت نسازید

grand mother ١٠ تير ٩۶

بیگ لایک داشت

ساناز376 ١٠ تير ٩۶

لیلیوم.مریمی فداتون

maryam p r ١٠ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺁﻥبی غیرت دینداری هست؛ ﮐﻪ ﺻﯿﻐﻪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺿﺎ ﮐﻨﺪ ... ﻭ
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﺘﻢ ﺧﻄﺒﻪ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺮﻭﺩ ﻓﺎﺣﺸﻪ
ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ !... ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﺪ ... ﺍﮔﺮ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺍﺳﺖ، ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﯼ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﯼ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻥ
ﺷﮑﻢ ﺍﻭﺳﺖ ﻣﯿﺨﺮﺩ !... ﻭ ﺣﺲ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ
ﺗﺒﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ!!! ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻟﺬﺕ ﺣﺮﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﺪ ....
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺖ
ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﭘﺮﺳﺖ ...
ساناز376 ١٠ تير ٩۶

رز من بلاتکلیف نیستم.عاطی سینا

رز وحشی ١٠ تير ٩۶

فاحشه رو دوست دارم . نه به خاطر تن چاک چاک شده اش .نه . دوستش دارم برای اینکه تو تن فروشیش کم نمیذاره ! ولی ما تو دوستی هامون خیلی کم فروشی می کنیم ...

siina ١٠ تير ٩۶

atefeh ١٠ تير ٩۶

، ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻻﺯﻣﻪ ﯼ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﮑﻢ ﺍﻭﺳﺖ ﻣﯿﺨﺮﺩ !

رز وحشی ١٠ تير ٩۶

الان مشکل شما با زن فاحشه است یا با بلاتکلیفی خودتان در این پروسه!

ساناز376 ١٠ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با ساناز376
هرگز نبايد بخشيد ،
کسی را‌ که به دروغ
تو را کنارِ دلش نگه می دارد!
و با تو عاشقانه رفتار می کند‌...
تنها به اين خاطر که
اين روزهايش خالی از آدم است..
ساناز376 ١٠ تير ٩۶

سلیمان.مریمی .محسن

محسن ک ١٠ تير ٩۶

maryam p r ١٠ تير ٩۶

soleyman ١٠ تير ٩۶

اره نبخشید اینکارا کار ادمای پسته .. ک بخاطر منافع شخصیشون حاضرن الکی کلماتو عشقولانه ادا کنن

ساناز376 ١٠ تير ٩۶

مرسی دوستان

لیلیوم ١٠ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
ساناز376
ساناز376
چت اورداپ
عشق من خیلی باگذشت بود انقد با گذشت که حتی از منم گذشت
تاریخ عضویت: 29 ارديبهشت 96
تولد: 15 بهمن
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
ساناز376
آخرین حضور: 5 شهريور 96
موزیک مورد علاقه ساناز376


تشکر و قدردانی رسمی ساناز376

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده ساناز376