00مهدیه00

هرگز نمیتوانم بفهمم چرا آدمها با رفتن دنبال دلشان چنین بلایی سر زندگی خودشان می آورند. چه کسی گفته دنبال دل رفتن کار خوبی است؟ این خودخواهی م

چت کردن با 00مهدیه00
00مهدیه00 ٢٧ مهر ٩۶


چت اورداپ

00مهدیه00 ۵ آبان ٩۶

ممنونم بهارجان.کاری نکردم.

آوااااای بهار ۵ آبان ٩۶

زحمت کشیدی

motahl 30 ٣ آبان ٩۶

رشته م جفرافیای محضه

آشناا ٣ آبان ٩۶

nafas 6 ٢٧ مهر ٩۶

pinar90 ٢٧ مهر ٩۶

احسنت... (گل)

عضو چت اورداپ
00مهدیه00
00مهدیه00
چت اورداپ
هرگز نمیتوانم بفهمم چرا آدمها با رفتن دنبال دلشان چنین بلایی سر زندگی خودشان می آورند. چه کسی گفته دنبال دل رفتن کار خوبی است؟ این خودخواهی م
تاریخ عضویت: 1 خرداد 95
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
00مهدیه00
موزیک مورد علاقه 00مهدیه00


تشکر و قدردانی رسمی 00مهدیه00

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده 00مهدیه00