آتیه

چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بگم؟؟؟

چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١۵ ساعت قبل

رفتم سوپر مارکت خرید کنم. دختري رو که چهار سال قبل همديگه رو دوست داشتيم و جدا شده بودیم رو دیدم .
دست يکي رو گرفته بود وخلاصه فضاي رومانتیکی داشتن ، وقتی منو ديد به یه بهونه ای اومد کنار دستم وايساد گفت ببين من با نامزدمم ولي تو از وقتي من ولت کردم هيشکي طرفت نيومده!!

خلاصه!! کم نیاوردم!!

منم يه پنجاهي در آوردم دادم به فروشنده گفتم يه بسته پوشک سايز بچه دوساله بده و هيچي بهش نگفتم و اومدم بيرون . بنده خدا دختره داشت چشاش از کاسه در مي اومد
خلاصه می خواستم بگم پوشک هنوز پيشمه ؛ هرکي لازم داره نصف قيمت ميفروشم .
مادرم رسوام کرده هرروز ازم ميپرسه مگه شبا تو خودت ميشاشي
سسسسسس ١۵ ساعت قبل

مرضیه ه ١۵ ساعت قبل

الناز33 ١۵ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١۶ بهمن ٩۵
ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺭﺍﻳﺞ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﺍﻭﺍنی :
.️
.
.
.
.
.
.
.
1- ﺑﺎ ﻗﻠﻴﻮﻥ
2- ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻻ
3- ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮ ﺣﻴﺎﻁ
4- توی باشگاه
5- بازم توی باشگاه این مورد زیاده
6- ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻮﻓﻪ ﺑﺎ " ﻋﻴﻨﻚ ﺁﻓﺘﺎبی "خزو خیلا این مدلو زیاد دوست دارن
7- ﻛﻨﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎ
8- ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻱ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ! ﻛﻪ ﺩﺭ 90% ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻬﺘﺮﻩ ...!!!
فاطمه123 ۵ اسفند ٩۵

لیدا 28 ١۶ بهمن ٩۵

سامان خود همون دوسته هسی

ترانه جووووووون ١۶ بهمن ٩۵

مریم چالوس ١۶ بهمن ٩۵

یکی دیگه هست بالای درخت

سامان اندی ١۶ بهمن ٩۵

من اون دوست بهتره هستم ها تو عکسا

امیر 464 ١۶ بهمن ٩۵

من شماره 9 و 10

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵
ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽ، ﻟﺒﺎ ﺗﺰﺭﯾﻘﯽ، ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺗﺎﺗﻮ، ﭼﺸﻤﺎ ﻟﻨﺰ، ﻧﺎﺧﻮﻧﻬﺎ ﮐﺎﺷﺖ، ﻣﻮﻫﺎ ﺭﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﻗﺎﻃﯿﺶ ﺍﮐﺴﺘﻨﺸﻦ، ﻗﺪﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺰﻭﺭ ﭘﺎﺷﻨﻪ، ﺭﮊﻩ ﻟﺐ ﻭ ﺭﮊﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﻭ ﺭﮊﻩ ﭼﻮﻧﻪ، ﻣﮋﻩ ﻣﺼﻨﻮﺋﯽ ﻭ ﻓﺮ ﻭ ﻗﺮ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﭘﯿﻠﯽ، ﺑﺎ ﯾﻪ ﮔﻦ ﺩﻭﺭ ﺷﮑﻢ....!!!
.
.

.
.
.
ﺑﻌﺪ شب ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻋﺮﻭﺱ ﺍﺯ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺳﺮﻩ ﻫﺎ !!
ﺧﻮ ﻻﻣﺼﺐ اینارو روی قاطر پیاده کنی ﻣﯿﺸﻪ ﺁﻫﻮ!
فاطمه123 ۵ اسفند ٩۵

الناز33 ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵
اگر استراحت کافى داشته باشيد، ورزش کنيد، الکل مصرف نکنيد و حتى المقدور از استرس بدور باشيد و حتی قلیون نکشید....

باز هم خواهيد مُرد!

پس قلیون بکشید
بولوبری نعناع بکشید

وهر کارى دلتون ميخواد بکنيد...

روزگار بر ما ایرانیها وفایی نداشت

گوجه کاشتیم سرما نذاشت خیار کاشتیم بازار نداشت, بز داشتیم گرگ نذاشت زنبور داشتیم عسل نداشت یارانه بود گرونی نذاشت

یادتونه خواستيم مساوی کنیم مسی نذاشت !!!

پس هر کاری دلتون میخواد بکنین....
شب خوبی داشته باشین
فاطمه123 ۵ اسفند ٩۵

الناز33 ٢١ بهمن ٩۵

فردین_ستاره ٢١ بهمن ٩۵

دخترکرد66 ٢١ بهمن ٩۵

مریم چالوس ٢١ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٣٠ بهمن ٩۵
« ﺳﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ » ﺩﺭﺝ ﺷﻮﺩ :

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ
ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﯿﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﻣﺠﺮﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻄﺤﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ نیست
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻔﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : " ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺷﻪ " ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺍﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ 3 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ , ﮔﻞ ﺁﺭﺍﯾﯽ 5 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ,
ﻣﺮﺍﺳﻢ 100 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ...

« ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ »
ﯾﻌﻨﯽ : ﺻﺪﺍﻗﺖ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ , ﺁﮔﺎﻫﯽ ,
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ، ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ
یعنی ﻋﺸﻖ ﺑﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎ...

« ازدواج » ﻳﻌﻨﻲ : ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ،
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘ ﻠﻴﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﺑﺪ !!!!

« اﺯﺩﻭﺍﺝ »
ﯾﻌﻨﯽ : ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ « ﻋﺎﺷﻖ » ﺑﺎﺷﯽ....
فاطمه123 ۵ اسفند ٩۵

گلللللللللللللللل

parnya ٣٠ بهمن ٩۵

لیدا 28 ٣٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ


فقط ظاهرش فرق کرده، ذاتش همونه

حکایت خیلی از آدماس
amin333 ٣ اسفند ٩۵

amirrr ٢ اسفند ٩۵

ترانه جووووووون ٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٣٠ بهمن ٩۵
سوهان قم ساخت چین رسید
حاج چانگ چینگ و پسران (به جز چولانگ)
مریم چالوس ٣٠ بهمن ٩۵

dr_teeli ٣٠ بهمن ٩۵

قلی پلنگ ٣٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢٨ بهمن ٩۵
ﻣﺎﻣاﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﻢ؟ﻣﺎﻣﺎﻥ : ﻧﻪ
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻣﻮ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻡ ؟
ﻣﺎﻣاﻥ : ﻧﻪ
ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟
ﻣﺎﻣاﻥ : ﻧﻪ
ﻣﺎﻣاﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺭﮊ ﺑﺰﻧﻢ؟
ﻣﺎﻣاﻥ : ﻧﻪ
ﻣﺎماﻥ ﭼﺮﺍ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ؟
ﻣﻦ ۱۸ ﺳﺎﻟﻢ ﺷﺪﻩ
ﻣﺎﻣاﻥ : ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻡ ﺧﻔﺖ ﮐﻨﻢ
زهرا 25 ٢٩ بهمن ٩۵

فدایییییییییییییییی داره این مامانها خخخخخخخخخخخخ

الناز33 ٢٩ بهمن ٩۵

hadis-2000 ٢٨ بهمن ٩۵

وای خدا جوااااااااااااااااااااااااااااد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آزاده هستم ٢٨ بهمن ٩۵

جواد با خاک یکسان شدی

ترانه جووووووون ٢٨ بهمن ٩۵

زهرا1212 ٢٨ بهمن ٩۵

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢۴ بهمن ٩۵


چت اورداپیکی از خوبای غم وغصه
علی آبادانی 631 ٢٩ بهمن ٩۵

غزل19 ٢٩ بهمن ٩۵

حس تنها ٢٩ بهمن ٩۵

ترانه جووووووون ٢٩ بهمن ٩۵

علیییی ٢۴ بهمن ٩۵

گللل

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١۵ بهمن ٩۵
باز چه مرگته ته کلاس معرکه گرفتی؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
احسان با تو ام !
چیزی هست بگو ما هم بغض کنیم!!!!!!!!!!!!
معلم احسان علیخانی، دوران راهنمایی
ترانه جووووووون ٢٩ بهمن ٩۵

المیرا2020 ١۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢٧ بهمن ٩۵
شعور و معرفت به ماشین و محل زندگی نیست


مهم ذاته

وگرنه "گاو" هم سواریش عالیه هم خونش وسط باغ هم لباسش 100درصد چرم خالصه تازه با مرام هم هست
به جای "من" میگه "ما"
نفسna ٢٧ بهمن ٩۵

mostafa.h ٢٧ بهمن ٩۵

هه

لیدا 28 ٢٧ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٧ بهمن ٩۵

محمد72427 ٢٧ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ


استقلال پرسپولیس مهم نیست....
من طرفدار سیب زمینی سرخ کرده م
amirrr ٢۴ بهمن ٩۵

سیب سرخ کرده بهترین غذای دنیا

مرضیه ه ٢۴ بهمن ٩۵

از قیافش مشخصه خو... از رنگش و دونه های مشکی روش

dr_mohammad ٢۴ بهمن ٩۵

yekiam nadarim az ina vasamon bepaze

نفسna ٢۴ بهمن ٩۵

من موخام جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

الناز33 ٢۴ بهمن ٩۵

ساناز بوشهر ٢۴ بهمن ٩۵

رضاباهت حرفی ندارم.........

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢۴ بهمن ٩۵


چت اورداپبه این میگن جلوه های ویژه !
مدیر1 ٢۴ بهمن ٩۵

لیلیوم ٢۴ بهمن ٩۵

رزا11111 ٢۴ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵
هر وقت رفتید در یخچالو
باز کردید دیدید چیزی توش
نیست
حتما یه قلوپ اب بخورید
که یخچال فک نکنه حالتونو
گرفته...

کثافت دراز
ارسلان جووون ٢١ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢١ بهمن ٩۵

مریم چالوس ٢١ بهمن ٩۵

alex19 ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢٠ بهمن ٩۵
متاسفم برای اونایی که ولنتاینو به یه عروسک گوسفند و خرس خلاصه میکنن !
ولنتاین یعنی عشق ، یعنی احساس ، یعنی iPhone7
ارسلان جووون ٢١ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢١ بهمن ٩۵

امیر 464 ٢٠ بهمن ٩۵

یعنی فقط آیفون 7 عجب

___محدثه___ ٢٠ بهمن ٩۵

grand mother ٢٠ بهمن ٩۵

دخترکرد66 ٢٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵
. از یه پسره پرسیدم چرا زن نميگيري؟
برگشته ميگه:
دوست دخترامو چيکار کنم؟!!
اشک تو چشمام حلقه زد.
يه همچين آدماي با وجدان و متعهدی هستن پسرا.
حالا هي بگيد پسرا بدن.
دارن خودشون رو فدا ميکنن.

لطفاً با وضو کپی شود!!
مریم چالوس ٢١ بهمن ٩۵

ساناز بوشهر ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ


کله پاچه اونا


ساناز بوشهر ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ٢٠ بهمن ٩۵
سوار تاکسی بودم ، راننده با ماشین پشتی دعواش شد گفت: ببین داداش ، من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد!

میفهمی ؟ وای خواهم ساد
عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١۶ بهمن ٩۵


چت اورداپ


‏این اتاق سیگار در مترو یکی از کشورهای اروپاییه ..نقاشی سه بعدی سقفش واقعا جالبه
سامان اندی ١۶ بهمن ٩۵

لیدا 28 ١۶ بهمن ٩۵

جالب بود

الناز33 ١۶ بهمن ٩۵

مریم چالوس ١۶ بهمن ٩۵

چه جالب

عضو چت اورداپ
چت کردن با آتیه
آتیه از اصفهان ١۵ بهمن ٩۵
داشتم برگه های دانشجوهامو صحیح میکردم....

یکی از برگه های خالی حواسمو به خودش جلب کرد...

به هیچ کدام از سوال ها جواب نداده بود. ....
فقط زیر سوال آخر نوشته بود: .
«نه بابام مریض بوده، نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا. تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیفتاده. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دورهمی گرفتیم با بچه ها. بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم. بعد گفت: بریم دربند؟ پوست دست مون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصا باقالی و لبوی داغ چرخی های سر میدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم. رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون، ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم. یعنی لای جزوتم باز کردما، اما همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خنده ام می گرفت و حواسم پرت می شد. یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. .

حالا نمره هم ندادی، نده. فدا سرت. یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش. فقط خواستم بدونی که بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.»

چند سال بعد، تو یک دانشگاه دیگه از پشت زد روی شانه ام.گفت:
«اون بیستی که دادی خیلی چسبید»...
. گفتم: «اگه لای برگه ات یه تیکه لبو می پیچیدی برام بهت صد می دادم بچه.»...
خندید و دست انداخت دور گردنم. گفت: «بچمون هفت ماهشه استاد؛ باورت میشه؟» ...

عکسش را از روی گوشیش نشانم داد؛ خندیدم. .

گفت: «این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که.»...
نشستم روی نیمکت فلزی و سرد حیاط. .
نشست کنارم. .
دلم میخواست براش بگویم که یک شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دورهمی نبود، نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود،... .

فقط سرد بود.....
الناز33 ١۵ بهمن ٩۵

kasra96 ١۵ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
آتیه
آتیه
چت اورداپ
چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بگم؟؟؟
تاریخ عضویت: 13 خرداد 94
تولد: 25 مهر
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (حسابداری)
عضو تأیید شده
آتیه
موزیک مورد علاقه آتیه


تشکر و قدردانی رسمی آتیه

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 25 مهر 95

شکفتن گلی زیبا در دشتی از یاس های مهربانی///با آرزوی روشن ترین فرداها برای شما...تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 خرداد 94

تشکر و قدردانی رسمی آتیه با سپاس و تشکر فراوان

تصاویر ارسال شده آتیه