Tessa
Tessa
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 13 خرداد 97
تولد: 20 ارديبهشت
محل زندگی:گلستان
جنسیت:خانم،
تحصیلات:، مشغول به کار
عضو تأیید شده
Tessa
آخرین حضور: 29 خرداد 99
موزیک مورد علاقه Tessa


تشکر و قدردانی رسمی Tessa

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده Tessa