باران17

₪ﺑــــﺎﺑــــﺎ ﺩَﻣِــــــﺖ‌‌‌‌ ﮔَـــــــﺮﻡ⇶ ⇱ﻟَــﻔﻈـِــﺖ ﺳَــــﺮﺩِﻩ ﻭ… ➘ ﺳَـﺮِﺕ ﮔَـــﺮﻡ➜ هِــــEـــHــه شَــــرِت کم

چت کردن با باران17


چت اورداپ

ناخداسیلور ٢۴ بهمن ٩۶

nafas 6 ٢۴ بهمن ٩۶

رایکا ٢۴ بهمن ٩۶

خب

الناز33 ٢۴ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
این جا هیچکس شبیه حرفهایش نیست

این جا همیشه تر وخشک با هم میسوزند

این جا همیشه کاسه ای زیرنیم کاسه است

این جا نمیتوانی به کسی چیزی بیاموزی همه نمیدانند وبابت

نمیدانم هایشان پول میگیرند

این جا بیدسایه اش را به زمین میفروشد

این جا پراز دستهایست که خسته نمیشوند از نگه داشتن نقاب

این جا بهشت را دوست دارندولی عجیب از مرگ میترسند

این جا فقط بایدزنها پاک و باکره باشند برای اسایش خاطر مردانی

که پیش از آنها پردها دریده اند

این جا همه همدیگر رامیشناسندو یک غریبه فقط این جاست اسمش خداست

این جا شیطان از شیطان بودنش دست میکشد

این جا بی دینی نماد روشن فکریست

این جا هیچ وقت عوض نمیشود مگر...
باران17 ٢ بهمن ٩۶

اقایه هیچکس

شبیه هیچکس ٢ بهمن ٩۶

اینجا همه شبیه رویاهایشان هستند

باران17 ٢ بهمن ٩۶

علیرضا99 ٢ بهمن ٩۶

نیست ؟

باران17 ٢١ دي ٩۶

بیست سوالیه ؟؟

علیرضا99 ١٩ دي ٩۶

کجا داریم زندگی میکنیم؟کدوم اینجا؟

عضو چت اورداپ
بانوی دی ٢ بهمن ٩۶

باران17 ٢ بهمن ٩۶

اقاعلیرضا پسرکوهستان

شبیه هیچکس ٢ بهمن ٩۶

بال پرواز در زیر چادر تو را به اوج می رساند

**پسرکوهستان** ٢ بهمن ٩۶

علیرضا99 ٢ بهمن ٩۶

اولین شکلکو اشتباه گذاشتم.

باران17 ٢ بهمن ٩۶

ستاره جان اقاعلیرضا

عضو چت اورداپ
لیدا30 ٢ بهمن ٩۶

بهناام ٢ بهمن ٩۶

جیگرتو

آشناا ٢ بهمن ٩۶

باران17 ٢ بهمن ٩۶

پسرک

پسرک معتاد ٢ بهمن ٩۶

باران17 ٢ بهمن ٩۶

اقاکامی

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

باران17 ٢٩ دي ٩۶

دوستان

ستاره ss ٢٩ دي ٩۶

گلنوش1370 ٢٩ دي ٩۶

salam ٢٩ دي ٩۶

من که بی خیال این همه بی خیال شدم

آشناا ٢٩ دي ٩۶

کیمیا95 ٢٩ دي ٩۶

اونیکی هم عین خیالش نباشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
زن چاقی دزد تو خونشون رو میگیره ، میشینه رو دزدهبه شوهرش میگه برو‌ پلیس بیار

شوهرش میگه:دمپاییم نیست


دزده داد میزنه :با دمپایی من برو زود‌باش!
الناز33 ٢۶ دي ٩۶

آشناا ١۴ دي ٩۶

تینا2020 ٩ دي ٩۶

کیمیا95 ٩ دي ٩۶

بیچاره می ترکه

برفین ٨ دي ٩۶

باران17 ٨ دي ٩۶

توچی تخصص دارین دقیقا ؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
برا دختره بوق زدم نگو دم ایستگاه بود همه راننده تاکسیا ریختن سرم :|


حالا دوساعت قسم میخوردم به اینا میگفتم والا من مزاحم نوامیسم،مسافرکش نیستم :|
امیر 464 ١٠ دي ٩۶

محسن 123 ٨ دي ٩۶

الناز33 ٨ دي ٩۶

باران17 ۴ دي ٩۶

کامی سیتی ۴ دي ٩۶

آوااااای بهار ۴ دي ٩۶

این قشنگه واقعانی

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
واقعا نفهم تر از زلزله نداریم. خب حتما باید نصفه شب بیای از خواب بندازیمون؟ نمیتونی روز بیای کار و بپیچونیم؟
الناز33 ٩ دي ٩۶

کیمیا95 ٩ دي ٩۶

میخاد چهره های واقعی رو ببینن همه منظور دیگه ای نداره

♥وحید♥ ٨ دي ٩۶

چشش دنبال زنای نامحرم

باران17 ٨ دي ٩۶

والا

sattar ٨ دي ٩۶

ها والا...

عضو چت اورداپ
♥خانوم گل♥ ۶ دي ٩۶

ممنون الناز

b.a.h.ar ۶ دي ٩۶

واقعا ک ینی همچین زنایی هم هستن

باران17 ۶ دي ٩۶

النازجان

الناز33 ۶ دي ٩۶

خانوم گل فک کنم منظورشون متاهلایی هس که توی خصوصی مشغولن و یا توی گروههای تل ... البته اوناییکه با وجود متاهل بودن مرد زندگی یکی دیگه رو از راه بدر میکنن ....

♥خانوم گل♥ ۶ دي ٩۶

راست میگه الناز حتی اونا

باران17 ۶ دي ٩۶

ن خانوم گل منظوررفتارناشایست بعضی خانوماست

عضو چت اورداپ
باران17 ۶ دي ٩۶

واقعااقاوحیددمتون گرم

♥وحید♥ ۶ دي ٩۶

بجان جفتمون......نخواستیم بدونند امریا بدی مارو میخواد...خودشون بما بدی نکنند

باران17 ۶ دي ٩۶

اقاکامی

کامی سیتی ۶ دي ٩۶

باران17 ۶ دي ٩۶

خدایی

♥وحید♥ ۶ دي ٩۶

با ارمانهامون بازی نکن

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ؟ !

ﺳﺮﻣﻮ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ،ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﮑﯽ ﻭ ﺗﺮ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﯾﻪ ﻧﺦ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻡ

ﺑﻬﺶ ﻭ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺷﯿﮑﯽ؟

ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ،ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ .

ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ !؟

ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ،ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺷﺪ .

ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻪ ﺑﻪ ، ﺧﻮﺷﺒﺤﺎﻝ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻩ.

ﮔﻔﺖ : ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ

ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﺎ !؟

ﮔﻔﺖ :ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮﺩ،ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ !

ﮔﻔﺘﻢ : ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ !

ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭽﯽ،ﺑﻬﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺸﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺸﻪ،ﻣﻨﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ.

ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ؟ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﺒﻮﺩﯼ !؟

ﮔﻔﺖ : ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﻋﺸﻘﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﯾﻪ

ﻃﻮﺭﯾﻪ . ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺣﺴﻮﺩﯾﻢ ﺷﺪ،ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻨﻮ ﺩﯾﺪ،ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ،ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﮐﻼ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻮ !

ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ !

ﮔﻔﺖ : اگه ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺭِ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ

ﻋﺎﺷﻘﻤﻪ ! ؟ﺑﻬﺶ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ناراحتی ﻧﻪ؟

ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ،ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺵ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﭘﺴﺮﻩ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ !

ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ؟

ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ،ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ، ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ

ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ .

ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻣﺸﺐ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ؟

ﮔﻔﺖ : ﺍﻣﺸﺐ خستم،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻣﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ .

ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻩ ﻣﺰﺧﺮﻓﯿﻪ ﻧﻪ؟

ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳـــﯿــﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ؟!!
لیلیوم ٢ دي ٩۶

از این فازا خوشم نمیاد زندگیتونو بکنیند

ارفین ٢ دي ٩۶

ﺳـــﯿــﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ؟!!

آوااااای بهار ٢ دي ٩۶

...ولی درهرصورت سیگارنکش

♥خانوم گل♥ ٢ دي ٩۶

داری یا نه آخرش

باران17 ٢۶ آذر ٩۶

عشق اونجاش قشنگه ک ب هم برسن...

بانوی دی ٢۶ آذر ٩۶

عاشق واقعی عشقو یه امتیازمیدونه نه شکست..حتی اگه به وصال نرسد!!!!

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

♥خانوم گل♥ ٢ دي ٩۶

اره خیلی حال میده

گورستان عشق ٢٣ آذر ٩۶

تسلیت میگم

ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

♥خانوم گل♥ ٢ دي ٩۶

ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

باران17 ١۵ آذر ٩۶

انشاا...عزیزم

hana110 ١۵ آذر ٩۶

ان شاالله همیشه سایه پدر مادرا بالا سرمون باشه .. و دلشون خوش ..تنشون سالم..

باران17 ١۵ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

nafas 6 ١٢ آذر ٩۶

باران17 ١٢ آذر ٩۶

الناز33 ١٢ آذر ٩۶

خدا همه مشکلا رو حل کنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ


خدایا عشق من میشی؟

عزیزدلم میشی؟

خستم ازهمه چی...میخوام تنهاییموتوپرکنی؟باهمه بزرگیت پامیزاری توقلب کوچیکم؟

خدایا اغوشت روامشب به من میدی؟

میشه من بعض کنم توبگی مگه خدات نباشه که تو اینطوری بغض کنی

میشه من بگم خدایا؟توبگی جون دلم؟
باران17 ٢ دي ٩۶

نرگس جان اگ نداشمش خیلی زودازپادراومده بودم

مسعود35 ٢ دي ٩۶

من همین الان خدایم را صداکردم. نمیدانم چه میخواهی . ولی الان برای تو!  برای رفع غمهایت! برای قلب زیبایت! برای آرزوهایت براي کسب توفيقت! براي دين و دنيايت! براي آخر کارت! به درگاهش دعاکردم! و میدانم خدا داند..خدا از خواستهاي تو خبر دارد. یقین دارم دعاي من براي تو ،دعاي تو براي من..اثر دارد

نرگس23 ٢ دي ٩۶

عززززیزززم..خداباهمه س

باران17 ٢ دي ٩۶

پرنیاجان اپامه جان اقامسعود

مسعود35 ٢٩ آذر ٩۶

قال رب جلیل کریم رحیم :بنده ی من، از رگ گردن به تو نزدیکترم، اگر بدانی چقدر تو را دوست دارم، از شوق قالب تهی میکنی، تو یک قدم به طرف من بردار، من ده قدم می آیم به سویت مسعود رو کفن کرده هر کی با خدا دوستی کنه و نتیجه نگیره هاله لووویا

آپامه جان ٢٩ آذر ٩۶

تو بزرگی خدا ک شکی نیس

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ


این روزا دیگه ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭِﺕ ﮔﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺍﺭﺯﻭﻥ

ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ..

ﺷﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭﻟﺒﻮﺭﻭ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺍِﺷﻨﻮ !

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﮕﺎﺭ

ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ

ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻪ

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ

ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ !

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﯼ

ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ

ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ

ارفین ٢٧ آذر ٩۶

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

ممنونم عزیزان

سارا 890 ٢٧ آذر ٩۶

عالی

sahra2222 ٢٧ آذر ٩۶

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

ممنونم اقاوحید اقامحمدرضا

محمدرضا یزد ٢٧ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
باران17 ٢٧ آذر ٩۶

اواجان

avahasti ٢٧ آذر ٩۶

باید این جملات و با طلا منقوش کنند چه جمله ای گفتم سه ساعت تنفس منصنوعی لدفا

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

صحراجان

sahra2222 ٢٧ آذر ٩۶

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

ممنونم دوستان

فاطمه123 ٢٧ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
باران17
باران17
چت اورداپ
₪ﺑــــﺎﺑــــﺎ ﺩَﻣِــــــﺖ‌‌‌‌ ﮔَـــــــﺮﻡ⇶ ⇱ﻟَــﻔﻈـِــﺖ ﺳَــــﺮﺩِﻩ ﻭ… ➘ ﺳَـﺮِﺕ ﮔَـــﺮﻡ➜ هِــــEـــHــه شَــــرِت کم
تاریخ عضویت: 4 اسفند 92
تولد: 23 آذر
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل (پزشکی)
78,061 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
باران17
صندلی داغ باحضور کاربر شربت ابلیمو
صندلی داغ با حضور کاربرباران17
صندلی داغ:باحضورکاربرمنصور20
صندلی داغ:باحضورکاربرadmin
صندلی داغ :باحضورکاربرartin
صندلی داغ:باحضورکاربرژالان
موزیک مورد علاقه باران17


تشکر و قدردانی رسمی باران17

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 آذر 96

تکرار حضورت گلبرگ هاى شقایق رابه سجده وا میدارد و من سرمست از آمدنت ترانه بودنت رامى سرایم . . . تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 آذر 95

تکرار حضورت گلبرگ هاى شقایق رابه سجده وا میدارد ... تولدت مبارک دوست اورداپی(ಠ_ಠ)

تصاویر ارسال شده باران17