باران17

₪ﺑــــﺎﺑــــﺎ ﺩَﻣِــــــﺖ‌‌‌‌ ﮔَـــــــﺮﻡ⇶ ⇱ﻟَــﻔﻈـِــﺖ ﺳَــــﺮﺩِﻩ ﻭ… ➘ ﺳَـﺮِﺕ ﮔَـــﺮﻡ➜ هِــــEـــHــه شَــــرِت کم

چت کردن با باران17
باران17 از خراسان شمالی ٣ ساعت قبل


چت اورداپ

کامی سیتی ٣٠ دقیقه قبل

دلی بزرگ میخواهد زندگی کردن در این دنیا دلی میخواهد تا خیلی چیزها رو نبینی خیلی چیزها رو نشنوی و از خیلی چیزها بگذری وبازهم از زندگی لذت ببری

باران17 ۴٨ دقیقه قبل

اقاپوریا

pooria2997 ٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
ستاره ss دیروز

باران17 دیروز

alireza20012 ١٠ دي ٩۶

بال چه جالببببببب ...

مهرساناااا ١٠ دي ٩۶

الناز33 ١٠ دي ٩۶

کامی سیتی ۴ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

باران17 دیروز

دوستان

ستاره ss دیروز

گلنوش1370 دیروز

salam دیروز

من که بی خیال این همه بی خیال شدم

آشناا دیروز

کیمیا95 دیروز

اونیکی هم عین خیالش نباشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
زن چاقی دزد تو خونشون رو میگیره ، میشینه رو دزدهبه شوهرش میگه برو‌ پلیس بیار

شوهرش میگه:دمپاییم نیست


دزده داد میزنه :با دمپایی من برو زود‌باش!
الناز33 ٢۶ دي ٩۶

آشناا ١۴ دي ٩۶

تینا2020 ٩ دي ٩۶

کیمیا95 ٩ دي ٩۶

بیچاره می ترکه

برفین ٨ دي ٩۶

باران17 ٨ دي ٩۶

توچی تخصص دارین دقیقا ؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
این جا هیچکس شبیه حرفهایش نیست

این جا همیشه تر وخشک با هم میسوزند

این جا همیشه کاسه ای زیرنیم کاسه است

این جا نمیتوانی به کسی چیزی بیاموزی همه نمیدانند وبابت

نمیدانم هایشان پول میگیرند

این جا بیدسایه اش را به زمین میفروشد

این جا پراز دستهایست که خسته نمیشوند از نگه داشتن نقاب

این جا بهشت را دوست دارندولی عجیب از مرگ میترسند

این جا فقط بایدزنها پاک و باکره باشند برای اسایش خاطر مردانی

که پیش از آنها پردها دریده اند

این جا همه همدیگر رامیشناسندو یک غریبه فقط این جاست اسمش خداست

این جا شیطان از شیطان بودنش دست میکشد

این جا بی دینی نماد روشن فکریست

این جا هیچ وقت عوض نمیشود مگر...
باران17 ٢١ دي ٩۶

بیست سوالیه ؟؟

علیرضا99 ١٩ دي ٩۶

کجا داریم زندگی میکنیم؟کدوم اینجا؟

باران17 ١۶ دي ٩۶

grandmother ساراجان اقاوحید اشنا بانوجان

♥وحید♥ ١۶ دي ٩۶

این جا هیچکس شبیه حرفهایش نیست

سارا 890 ١۶ دي ٩۶

grand mother ١۶ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
برا دختره بوق زدم نگو دم ایستگاه بود همه راننده تاکسیا ریختن سرم :|


حالا دوساعت قسم میخوردم به اینا میگفتم والا من مزاحم نوامیسم،مسافرکش نیستم :|
امیر 464 ١٠ دي ٩۶

محسن 123 ٨ دي ٩۶

الناز33 ٨ دي ٩۶

باران17 ۴ دي ٩۶

کامی سیتی ۴ دي ٩۶

آوااااای بهار ۴ دي ٩۶

این قشنگه واقعانی

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
واقعا نفهم تر از زلزله نداریم. خب حتما باید نصفه شب بیای از خواب بندازیمون؟ نمیتونی روز بیای کار و بپیچونیم؟
الناز33 ٩ دي ٩۶

کیمیا95 ٩ دي ٩۶

میخاد چهره های واقعی رو ببینن همه منظور دیگه ای نداره

♥وحید♥ ٨ دي ٩۶

چشش دنبال زنای نامحرم

باران17 ٨ دي ٩۶

والا

sattar ٨ دي ٩۶

ها والا...

عضو چت اورداپ
♥خانوم گل♥ ۶ دي ٩۶

ممنون الناز

b.a.h.ar ۶ دي ٩۶

واقعا ک ینی همچین زنایی هم هستن

باران17 ۶ دي ٩۶

النازجان

الناز33 ۶ دي ٩۶

خانوم گل فک کنم منظورشون متاهلایی هس که توی خصوصی مشغولن و یا توی گروههای تل ... البته اوناییکه با وجود متاهل بودن مرد زندگی یکی دیگه رو از راه بدر میکنن ....

♥خانوم گل♥ ۶ دي ٩۶

راست میگه الناز حتی اونا

باران17 ۶ دي ٩۶

ن خانوم گل منظوررفتارناشایست بعضی خانوماست

عضو چت اورداپ
باران17 ۶ دي ٩۶

واقعااقاوحیددمتون گرم

♥وحید♥ ۶ دي ٩۶

بجان جفتمون......نخواستیم بدونند امریا بدی مارو میخواد...خودشون بما بدی نکنند

باران17 ۶ دي ٩۶

اقاکامی

کامی سیتی ۶ دي ٩۶

باران17 ۶ دي ٩۶

خدایی

♥وحید♥ ۶ دي ٩۶

با ارمانهامون بازی نکن

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ؟ !

ﺳﺮﻣﻮ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺑﺎﻻ ﻭ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻬﺶ ﮐﺮﺩﻡ،ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﮑﯽ ﻭ ﺗﺮ ﺗﻤﯿﺰﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ. ﯾﻪ ﻧﺦ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭﻡ ﺩﺍﺩﻡ

ﺑﻬﺶ ﻭ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺖ.

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺷﯿﮑﯽ؟

ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ،ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﺮﻭﺳﯽ .

ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ !؟

ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ،ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺷﺪ .

ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﻪ ﺑﻪ ، ﺧﻮﺷﺒﺤﺎﻝ ﺭﻓﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻩ.

ﮔﻔﺖ : ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ

ﮔﻔﺘﻢ : ﻫﺎ !؟

ﮔﻔﺖ :ﺩﻭﺳﺘﻢ ﻧﺒﻮﺩ،ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻮﺩ !

ﮔﻔﺘﻢ : ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ !

ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭽﯽ،ﺑﻬﻢ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺸﺐ ﻋﺮﻭﺳﯿﺸﻪ،ﻣﻨﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ.

ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ؟ ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻧﺒﻮﺩﯼ !؟

ﮔﻔﺖ : ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﺪﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﻋﺸﻘﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﯾﻪ

ﻃﻮﺭﯾﻪ . ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺗﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﻐﺾ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺣﺴﻮﺩﯾﻢ ﺷﺪ،ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻣﻨﻮ ﺩﯾﺪ،ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ،ﯾﻪ ﺟﻮﺭﺍﯾﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭﮐﻼ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻮ !

ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ !

ﮔﻔﺖ : اگه ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩ،ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺭِ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ

ﻋﺎﺷﻘﻤﻪ ! ؟ﺑﻬﺶ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ؟

ﮔﻔﺘﻢ : ناراحتی ﻧﻪ؟

ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ،ﮐﻢ ﻭ ﺑﯿﺶ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﺵ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ،ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﭘﺴﺮﻩ ﻗﺪﺭﺷﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ !

ﮔﻔﺘﻢ :ﺍﯾﻨﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ؟

ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ،ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﺵ ﺑﺠﺎﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﯿﺸﯿﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ، ﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ

ﺭﺍﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ .

ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻣﺸﺐ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻣﯿﺒﺮﻩ؟

ﮔﻔﺖ : ﺍﻣﺸﺐ خستم،ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻣﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ .

ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻩ ﻣﺰﺧﺮﻓﯿﻪ ﻧﻪ؟

ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺳـــﯿــﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ؟!!
لیلیوم ٢ دي ٩۶

از این فازا خوشم نمیاد زندگیتونو بکنیند

ارفین ٢ دي ٩۶

ﺳـــﯿــﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﯼ ؟!!

آوااااای بهار ٢ دي ٩۶

...ولی درهرصورت سیگارنکش

♥خانوم گل♥ ٢ دي ٩۶

داری یا نه آخرش

باران17 ٢۶ آذر ٩۶

عشق اونجاش قشنگه ک ب هم برسن...

بانوی دی ٢۶ آذر ٩۶

عاشق واقعی عشقو یه امتیازمیدونه نه شکست..حتی اگه به وصال نرسد!!!!

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

♥خانوم گل♥ ٢ دي ٩۶

اره خیلی حال میده

گورستان عشق ٢٣ آذر ٩۶

تسلیت میگم

ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

♥خانوم گل♥ ٢ دي ٩۶

ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

باران17 ١۵ آذر ٩۶

انشاا...عزیزم

hana110 ١۵ آذر ٩۶

ان شاالله همیشه سایه پدر مادرا بالا سرمون باشه .. و دلشون خوش ..تنشون سالم..

باران17 ١۵ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

nafas 6 ١٢ آذر ٩۶

باران17 ١٢ آذر ٩۶

الناز33 ١٢ آذر ٩۶

خدا همه مشکلا رو حل کنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ


خدایا عشق من میشی؟

عزیزدلم میشی؟

خستم ازهمه چی...میخوام تنهاییموتوپرکنی؟باهمه بزرگیت پامیزاری توقلب کوچیکم؟

خدایا اغوشت روامشب به من میدی؟

میشه من بعض کنم توبگی مگه خدات نباشه که تو اینطوری بغض کنی

میشه من بگم خدایا؟توبگی جون دلم؟
باران17 ٢ دي ٩۶

نرگس جان اگ نداشمش خیلی زودازپادراومده بودم

مسعود35 ٢ دي ٩۶

من همین الان خدایم را صداکردم. نمیدانم چه میخواهی . ولی الان برای تو!  برای رفع غمهایت! برای قلب زیبایت! برای آرزوهایت براي کسب توفيقت! براي دين و دنيايت! براي آخر کارت! به درگاهش دعاکردم! و میدانم خدا داند..خدا از خواستهاي تو خبر دارد. یقین دارم دعاي من براي تو ،دعاي تو براي من..اثر دارد

نرگس23 ٢ دي ٩۶

عززززیزززم..خداباهمه س

باران17 ٢ دي ٩۶

پرنیاجان اپامه جان اقامسعود

مسعود35 ٢٩ آذر ٩۶

قال رب جلیل کریم رحیم :بنده ی من، از رگ گردن به تو نزدیکترم، اگر بدانی چقدر تو را دوست دارم، از شوق قالب تهی میکنی، تو یک قدم به طرف من بردار، من ده قدم می آیم به سویت مسعود رو کفن کرده هر کی با خدا دوستی کنه و نتیجه نگیره هاله لووویا

آپامه جان ٢٩ آذر ٩۶

تو بزرگی خدا ک شکی نیس

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ


این روزا دیگه ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭِﺕ ﮔﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺍﺭﺯﻭﻥ

ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ..

ﺷﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭﻟﺒﻮﺭﻭ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺍِﺷﻨﻮ !

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﮕﺎﺭ

ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ

ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻪ

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ

ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ !

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﯼ

ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ

ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ

ارفین ٢٧ آذر ٩۶

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

ممنونم عزیزان

سارا 890 ٢٧ آذر ٩۶

عالی

sahra2222 ٢٧ آذر ٩۶

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

ممنونم اقاوحید اقامحمدرضا

محمدرضا یزد ٢٧ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
باران17 ٢٧ آذر ٩۶

اواجان

avahasti ٢٧ آذر ٩۶

باید این جملات و با طلا منقوش کنند چه جمله ای گفتم سه ساعت تنفس منصنوعی لدفا

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

صحراجان

sahra2222 ٢٧ آذر ٩۶

باران17 ٢٧ آذر ٩۶

ممنونم دوستان

فاطمه123 ٢٧ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
باران17 از خراسان شمالی ١۵ آبان ٩۶


چت اورداپ

باران17 ٢۵ آذر ٩۶

الهی امین النازجان...

الناز33 ٢۵ آذر ٩۶

خدا حفظ کنه همه پدر مادرا رو

باران17 ٢۴ آذر ٩۶

ممنونم عزیزم...

بانوی دی ٢۴ آذر ٩۶

تولدت مبارک با ارزوی بهترینا

باران17 ٢۴ آذر ٩۶

ممنونم ازهمهههههه...فک کردم کسی یادش نبودتولدمو...

♥وحید♥ ٢٣ آذر ٩۶

تولدت مبارک خانومقدیمی... برات خوشبختی ارزومندم..

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17
درد من مرگ مردمی است
که گدایی را قناعت
بی عرضگی را صبر
و با تبسمی بر لب
این حماقت ها را حکمت خدا مینامند!!
گاندی
ستاره ss ٢٣ آذر ٩۶

مریمی22 ١٩ آذر ٩۶

قناعت پیشگان ثروتمند ترین مردم هستن و صابرین مقربین درگاه الهی

امییر تبریز ١٩ آذر ٩۶

باران دلت همیشه افتابی و لبخندت همیشه سبز . این خلاصه همه درد ملت ماست

فاطمه123 ١٩ آذر ٩۶

باران17 ١١ آذر ٩۶

بانو1364 ١١ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ


فلفل دلمه ایه بدون شرح
باران17 ١۵ آذر ٩۶

اوردیم حله دادا

desperado ١۵ آذر ٩۶

aya hanoz iman nayavardeid?!

باران17 ١۵ آذر ٩۶

والا

ستاره ss ١۵ آذر ٩۶

عجب

باران17 ١۵ آذر ٩۶

خیلی برام جالب بود

سحر2222224 ١۵ آذر ٩۶

منم دیدم ازینااااا

عضو چت اورداپ
چت کردن با باران17


چت اورداپ

باران17 ١۵ آذر ٩۶

اخه پسرک نبایدبرقصه،اقااون کامنتام قابل پاک کردنه

ستاره ss ١۵ آذر ٩۶

ستار

sattar ١۵ آذر ٩۶

دک دقیقه هست که رقص پسرا رو مسخره میکردی؟ خب اون مرد مهربون هم از همین پسرا هستش ناکام از دنیا نره..بلند صلوات....

عضو چت اورداپ
باران17
باران17
چت اورداپ
₪ﺑــــﺎﺑــــﺎ ﺩَﻣِــــــﺖ‌‌‌‌ ﮔَـــــــﺮﻡ⇶ ⇱ﻟَــﻔﻈـِــﺖ ﺳَــــﺮﺩِﻩ ﻭ… ➘ ﺳَـﺮِﺕ ﮔَـــﺮﻡ➜ هِــــEـــHــه شَــــرِت کم
تاریخ عضویت: 4 اسفند 92
تولد: 23 آذر
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل (پزشکی)
77,008 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
باران17
صندلی داغ باحضور کاربر شربت ابلیمو
صندلی داغ با حضور کاربرباران17
صندلی داغ:باحضورکاربرمنصور20
صندلی داغ:باحضورکاربرadmin
صندلی داغ :باحضورکاربرartin
صندلی داغ:باحضورکاربرژالان
موزیک مورد علاقه باران17


تشکر و قدردانی رسمی باران17

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 آذر 96

تکرار حضورت گلبرگ هاى شقایق رابه سجده وا میدارد و من سرمست از آمدنت ترانه بودنت رامى سرایم . . . تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 آذر 95

تکرار حضورت گلبرگ هاى شقایق رابه سجده وا میدارد ... تولدت مبارک دوست اورداپی(ಠ_ಠ)

تصاویر ارسال شده باران17