سوگند28

چت کردن با سوگند28
سوگند28 از تهران ١٨ شهريور ٩٧


چت اورداپ

فاطمه123 ٢٨ شهريور ٩٧

پوریا کفترباز ٢٨ شهريور ٩٧

جالبه واقن

الناز33 ٢٨ شهريور ٩٧

آوای بهار ٢٨ شهريور ٩٧

محمدرضاا ١٨ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با سوگند28
سوگند28 از تهران ١٩ شهريور ٩٧


چت اورداپ

هیچکس تنها نیست
سلطان مسعود ١٩ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
سوگند28
سوگند28
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 25 تير 97
تولد: 28 اسفند
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، مشغول به کار (نقشه کشی)
عضو تأیید شده
سوگند28
آخرین حضور: 28 شهريور 97
موزیک مورد علاقه سوگند28


تشکر و قدردانی رسمی سوگند28

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده سوگند28