شایسته79

گفتم تو شیرین منی گفتی تو فرهادی مگر؟ گفتم خرابت می شوم گفتی تو ابادی مگر؟ گفتم فراموشم نکن گفتی تو در یادی مگر؟!

چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢۶ بهمن ٩۵


چت اورداپ

پینار ٩ اسفند ٩۵

کتاب بخون!

حامد زنجان ٩ اسفند ٩۵

شوهر بی شوهر بشین کتاب بخون والا

سادنااا ٩ اسفند ٩۵

پووویا 15 ٢٧ بهمن ٩۵

الان حوصلت بازه یا بیام بازش کنم ؟؟؟

الناز33 ٢٧ بهمن ٩۵

شایسته79 ٢٧ بهمن ٩۵

خو تنها بودم حوصلم سریده بود ولی الان اومده سر جاش

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ۵ اسفند ٩۵
خستم
دلارام0077 ٩ اسفند ٩۵

دخترم.چرااا خسته نباشی عزیزم

نگارجووون ۵ اسفند ٩۵

ن خسته مثل بقیه

grand mother ۵ اسفند ٩۵

الهی نوه خودم چرا خسته شدی مادر بیام ببرمت پارک

شایسته79 ۵ اسفند ٩۵

الکی مثلا منم مثل شماهام

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٣ اسفند ٩۵
حوصلم در درون آفساید است
شایسته79 ٣ اسفند ٩۵

محمدرضا یزد ٣ اسفند ٩۵

atefeh ٣ اسفند ٩۵

اینسایدش کن خو

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢ اسفند ٩۵
amin333 ٣ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ١ اسفند ٩۵
بغض‌های حقیر ما، روبه‌روی تصاویر گلگون شما سرریز می‌شود و راه را برای کلام می‌بندد؛ با شما شقایق‌هایم. از شما چه باید گفت و چه باید نوشت؟
واژه‌های خاکسترگونه ما، فقط بلدند روبه‌روی شما ضجه بزنند. اما کاش می‌دانستند که یاد شما حرکت است؛ حرکتی برای بهبودی وضعِ «بودن». چه باید گفت که شما حنجره‌های خود را عبور دادید تا آن سوی مرزهای تکبیر، آن سوی مرزهای ندیدن؛ جایی که واژه‌ای یافت نمی‌شود تا شما را با آن ستود. اصلاً شما که برای تحسین برانگیزی قلم‌های ما بوسه بر عطر پرواز نزدید!
هر روز و هر شب، خاکریزها، با اشک‌ها و دعاهایتان گره می‌خورد.
شما، درشتناکی شب را با تکبیرهای فاتحانه‌تان درهم می‌شکستید و روزهای سنگر را سپیدتر از بال‌های کبوتران می‌کردید.
ما مانده‌ایم و یاد شما
بدا به حال ما، اگر یاد شما را زندگی ما قاب نگیرد. اینجا فراوانند داغ‌های کمرشکن و زخم‌هایی که شما مرهمشان هستید؛ شما را می‌گویم که نگاهتان رفت و در جهت قبله پروانه‌ها خانه کرد.
وقتی دست نوشته‌های شما خوانده می‌شود، در می‌یابیم که شما نام دیگر خورشیدید و قرابتی نزدیک با خود عشق دارید.
وقتی وصیت‌نامه‌های شما را می‌خوانند، تازه می‌فهمیم چرا با عزم آخرین نفر از شما، آسمان چمدان خود را بست و کوچید تا بر شرم خویش نیفزوده باشد. وقتی عکس شما را در ذهن خویش ورق می‌زنیم، تازه می‌فهمیم که عکس‌های تک تک شما اشاره می‌کرده است به بهترین فصل حیات و ما غافل بودیم. حال ما مانده‌ایم و دستانی که به دیواره‌های قفس می‌خورد. ما مانده‌ایم و نام جاوید شما که از لمس رهایی، خنده می‌زند. ما مانده‌ایم و موسم یاد شما که روزهای ما را ترمیم می‌کند.
شقایق
شایسته79 ٢ اسفند ٩۵

آره پس چی؟

zoha66 ١ اسفند ٩۵

اشکمهر ١ اسفند ٩۵

حبیب

پووویا 15 ١ اسفند ٩۵

مرضیه ه ١ اسفند ٩۵

فردین_ستاره ١ اسفند ٩۵

نکبت خودتی حبیب بدشکل شایسته من نامردم دستت درد نکنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ١ اسفند ٩۵
بچه ها؟ کی اینجا نویسندگیش خوبه؟

تورو خدا بگه نیاز دارم ب کمکش( از نویسندگی منظورم نوشتن متنای کوتاهه ی چیزی مثل انشا)
ارفین ١ اسفند ٩۵

نویسنده مشهور ارداپ رو نمیشناسی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارفین

ساندیس ١ اسفند ٩۵

علم بهتر است یا صورت

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٣٠ بهمن ٩۵
آقا این چه وضعشه؟ کیه هی کامنتای منو پاک میکنه؟اون اولیو گفتم توش فوش بود پاک کردن دیگه بقیش رو چرا پاک میکنید؟ سایتو ب بازی گرفتن ی مشت بی لیاقت
شایسته79 ٣٠ بهمن ٩۵

لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

ناراحت نباش

خ مث خنده ٣٠ بهمن ٩۵

شی شده

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٣٠ بهمن ٩۵
تفلد تفلد تفلدت مفالک بیا شمعالو فوت تون تا صد سال زنده باشی تفلد تفلد تفلدت مفالک
لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

تولد تولد مبارک

البرت انیشتین ٣٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢٩ بهمن ٩۵
بچه ها لیلیوم کوجاس؟ دلم براش تنگیده


چت اورداپ

لیلیوم ٣٠ بهمن ٩۵

آخ نمیری انیجن شایسته و بانو جونم فداتون

البرت انیشتین ٣٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٣٠ بهمن ٩۵
البرت انیشتین ٣٠ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢۶ بهمن ٩۵


چت اورداپ

شایسته79 ٣٠ بهمن ٩۵

میسی دلارام آجی بانو

دلارام0077 ٢٧ بهمن ٩۵

چ خوشمه

banoo_18 ٢۶ بهمن ٩۵

گیااااااااااااان

پووویا 15 ٢۶ بهمن ٩۵

آزاده

آزاده هستم ٢۶ بهمن ٩۵

نه پویا داره عمشو صدا میزنه شایسده پاهای بچه خیلی ی جوری نیس؟

مسعود35 ٢۶ بهمن ٩۵

نی نی

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢٨ بهمن ٩۵
عکسی دستمه جمعی بس زیبا از پسرای اورداپ اونم ک دهنشو باز کرده بابا فلدینمه اینجام متفاوته باهمه


چت اورداپ

شایسته79 ٣٠ بهمن ٩۵

الهه جونی گفتم ک پویا این تو نیس

فاطمه123 ٢٩ بهمن ٩۵

خخخخخخخخخخخ

ارفین ٢٩ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢٩ بهمن ٩۵

پویا کدومه

رایکا ٢٩ بهمن ٩۵

چ مودب واستادن. فردین دهنتو کمتر باز کن مگس میره توش

شایسته79 ٢٩ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢۵ بهمن ٩۵
عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢۶ بهمن ٩۵


چت اورداپ

وای سرم داره منفجر میشه
محمد@ ٢۶ بهمن ٩۵

شایسته خخخ وخی خودا زف کون

شایسته79 ٢۶ بهمن ٩۵

ب خاطر اینکه پسرا لیاقتشون همونه ما دخترا ارزشمون بیشتر از این چیزاس

کلنل ٢۶ بهمن ٩۵

بیا،یه دختر فقط گفت سرم درد میکنه،صتا نسخه پیچیدن،حلا اگه یه پسر بود،یا جواب نمیدادن و یا کوفت و زهر مار و ....خر و از این چیزا تجویز میشد،

parnya ٢۶ بهمن ٩۵

پشت سرت دوتا نقطه هست از وسط مثل قرینه پایین سر آروم ماساژ بده بهتر میشی

شایسته79 ٢۶ بهمن ٩۵

سیب رو خودشو خوردم مسکنم خوردم اثری نداره مرسی

gg75 ٢۶ بهمن ٩۵

ژلوفن اب میوه شیب و پرتقال حالتو جا میاره

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ

ارفین ٢۵ بهمن ٩۵

نمی بخشم

banoo_18 ٢۵ بهمن ٩۵

اجی گلم رو ببخش هیشی تو دل مهربونش نیس

آزاده هستم ٢۵ بهمن ٩۵

الهییییییی

لوسی ٢۵ بهمن ٩۵

زهر مار روو اب بخندی

پووویا 15 ٢۵ بهمن ٩۵

لوسی ایشالا دفعه بعدی

لوسی ٢۵ بهمن ٩۵

پویا میگفتی بت سر میزدم

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢۴ بهمن ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ

آجی نفس سلیقه خودتو و اونو نمیدونم ولی من اولیه مد نظرمه دومیه رو هم همینجوری گذاشتم ولی اونی اول تو ذهنم بود رو پیدا نکردم اما اولیه ب نظرم قشنگ اومد
عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ

شب بخیل و خوداه نگهدال
نفسna ٢٣ بهمن ٩۵

الله نگه دارت

لیلیوم ٢٣ بهمن ٩۵

الان رفتی نرفتی دیروزه امروزه شبه روزه ؟الان بیداری خوابی بوس موخای نوموخای؟

ma00089 ٢٣ بهمن ٩۵

اینم چهارتا

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ

لیلیوم ٢٣ بهمن ٩۵

باچه بلو فقط صب زود سنگگ خاشخاشی و کله و پاچه ریدیف بیار

مریم چالوس ٢٢ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٢ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ٢٣ بهمن ٩۵
فردین_ستاره ٢٣ بهمن ٩۵

خدایا اینو عفو کن

عضو چت اورداپ
چت کردن با شایسته79
شایسته79 از اصفهان ١٧ بهمن ٩۵
بابا فردینم ؟ عزیزدلت ازینا دلش خواسته ..... تخم کفترام اثر کرده


چت اورداپ

شایسته79 ٢١ بهمن ٩۵

آجی بابام خسیسه نمیخره برام

هستی1 ٢١ بهمن ٩۵

بابا فردینش بخر براااااش

شایسته79 ٢١ بهمن ٩۵

گزینه 2 خودتی بابایی

فردین_ستاره ٢٠ بهمن ٩۵

همون گزینه 2 نازنین زهرا عزیزم شماره حساب میدم برز حساب اگه نمیخوای بیپول منو ببینی

نازنین زهرا74 ١٩ بهمن ٩۵

فردین عزیزم بی پول نبینمت

شایسته79 ١٩ بهمن ٩۵

بابایی؟ یعنی انقدر بد بختی همه پولات رفت برا ی فلافل؟ واقعا بد بختی یا گزینه 2؟

عضو چت اورداپ
شایسته79
شایسته79
چت اورداپ
گفتم تو شیرین منی گفتی تو فرهادی مگر؟ گفتم خرابت می شوم گفتی تو ابادی مگر؟ گفتم فراموشم نکن گفتی تو در یادی مگر؟!
تاریخ عضویت: 22 خرداد 95
تولد: 26 شهريور
محل زندگی:اصفهان
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:فنی و حرفه ای، در حال تحصیل (تربیت بدنی)
عضو تأیید شده
شایسته79
موزیک مورد علاقه شایسته79


تشکر و قدردانی رسمی شایسته79

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 9 بهمن 95

تشکر از حضور مستمرشما در پاتوق ارسال پست های زیبا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

تشکر از حضور مستمرشما در پاتوق ارسال پست های زیبا

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

تشکر وقدردانی از حضور گرم شما در سایت

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 26 شهريور 95

شکفتن گلی زیبا در دشتی از یاس های مهربانی // با آرزوی روشن ترین فرداها برای شما .... تولدت مبارک❀

تصاویر ارسال شده شایسته79