mohammad1944

چندان بخورم شراب کاین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب گر بر سر خـاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب

چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس دیروز


چت اورداپ

ناهار امروز چی خوردی
سامان اندی دیروز

ملکه منو یاد خوزستان ننداز ولم کن دو سه ماهه نیومدم تحمل کردم تا بهار بیاد و بیام برم فلافل بخورم ای جانم.ماهی

ملکه بابا دیروز

فلافل معروف ابادانی ابادان برزیلته خیابان عروسی

مهسا 29 دیروز

نوش جان....من قرمه سبزی خوردم

سامان اندی دیروز

بسلامتی محمد. پرنیا پی؟فلافل؟؟

parnya دیروز

منم باهمکارام دنر سفارش داده بودیم آزمایشگاه دور هم خوردیم

mohammad1944 دیروز

من س از سه شنبه میرم تو کار فلافل

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ١ اسفند ٩۵


چت اورداپ

هدیه به همه
سسسسسس دیروز

ملکه بابا دیروز

سامان اندی دیروز

هیلیا78 دیروز

ممنون

mohammad1944 دیروز

تولدت پیشاپیش مبارک

هیلیا78 دیروز

تولدم ۵شنبس تولد اقامونم شنبس ツ

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس دیروز
یک سری نکات و دستورات هست که اگه اونا رو یاد بگیرید تقریبا میشه گفت که توی تلفظ لغات در زبان ایتالیایی مشکلی نخواهید داشت

1 . حروف صدا دار – Vocali

2 . حروف بی صدا - Consononti١ . حروف صدادار :‌

۵ ( پنج ) حرف را در زبان ایتالیایی صدادار مینامند که عبارتند از : a,e,i,o,u

این حروف به صورت مستقل و از داخل حنجره و به سرعت تلفظ میشوند ( یعنی به صورت دو جزئی تلفظ نمیشوند !! )2 .حروف بی صدا :


سایر حروف را که تعداد آنها 16 حرف میباشد , به عنوان حروف بی صدا در نظر میگیریم . این حروف با کمک و دخالت حروف صدادار تلفظ می شوند .


--------------

تلفظ تعدادی از حروف در کلمات مختلف :

b (ب)
c (چ ِ – ک ِ)
f (ف)
h (تلفظ نمیشود)
l (ل)
m (م)
n (ن)
p (پ)
r (ر)
t (ت)
z (ز)
fatemeh72 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس دیروز
در اینجا داخل سایت کردم در جلسه ی اول از آموزش ۵٠ تا لغت پایه و کاربردی از زبان ایتالیایی رو انتخاب کنم و با نمایش معنی و همچنین طرز تلفظ این جلسه رو به همین ۵٠ لغت اختصاص بدم . من اول در آموزش هام سعی میکنم مدتی رو به معرفی لغات بپردازم و شما رو با معنی و نحوه ی تلفظ لغات مختلف آشنا کنم و بعد که لغات لازم رو یاد گرفتید به گرامر و سایر آموزش ها می پردازیم


سلام

سالوِ

(Salve )


اینمعنیاشچیست؟

اینچهمعنیمیدهد؟کِوُلدیرِکواِستُ؟( Che vuol dire questo ? )


ساعتچنداست؟

کِ اُرا اِ؟

( `Che ora e )


قابلینداردنُنچِدیکِ

( di che `c"eNon )


خوشآمدیدبِنوِنوتی

( Ben Venuti )
متأسفم

معذرتمیخواهممیدیسپیاچِ( Mi dispiace )


سلامدوستانهچااُ,

بُنجُرنُ,( ciao )

( buon giorno )


خدانگهدار ( همهیکلماتمربوطه )اَریوِدِرچی

اَریوِدِرلا

چااُ( Arrivederci )

( Arrivederla )

( ciao )


بهزودیمیبینمتچیِوِدیآموُاَپِرِستُ( Ci vediamo a presto )
این ... استکواِستُ

کواِستااِ ...( Questo )

( ...Questa e` )


آقا

سینیُرِ( Signore )


خانومسینیُرَ( Signora )


ازآشناییباشماخوشبختملیِتُدیکُنُشِرلا( lieto di conoscerla )
حالتانچطوراست؟کُمِستَ؟( ?Come sta )


شماچطورید؟

اِلِی؟( E lei ? )


اوکیست؟

کیاِ؟

( ? Chi e` )
صبحبهخیر, وقتبهخیر

بُنجُرنُ( Buon giorno )


ظهربهخیر

بُنپُمِریجُ( Buon pomeriggio )


عصربهخیر

بُناسِرا( Buona sera )


شببهخیربُنانوتِ

( Buona notte )


خداحافظ ( دوستانه )اَریوِدِرچی( Arrivederci )


خداحافظ ( مؤدبانه - رسمی )

اَریوِدِرلا

( Arrivederla )


لطفا

ِپرفاوُرِ

( Per favore )


خواهشمیکنم,

ببخشید,

پرِگُ( Prego )


خیلیممنون,

ممنون,

متشکرم,

گِرَتزیِ

( Grazie )


بلی,

آره,

سی( Si )


کجا؟

دُوِ( ?Dove )


پیداکردنترُوارِ( Trovare )


خریدن

کُمپَرآرِ( Comprare )


منائیو( Io )


ما

نوی( Noi )


آبآکوآ( Acqua )


کارلاوُرُ

( Lavoro )


زندگی

ویتا( Vita )


شهرچیتَا( `Citta )


ببخشید ( محترمانه )اِسکوزی( Scusi )


ببخشید ( دوستانه )اِسکوزَ( Scusa )


... کجاست؟دوواِ ...( ?...`Dov"e )


قیمتشچقدره؟کوآنتُکُستا؟(Quanto costa ? )


من ... میخواهم,

من ... میلدارم,ائیووُرِّی ...( ... Io vorrei )


اجارهکردناَفیتَرِ

( Affittare )


من ... هستم ,

هستم,سُنُ ...( Sono ... )


منایرانیهستمس
fatemeh72 دیروز

آنا67 دیروز

مخم رگ ب رگ شد

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٣ اسفند ٩۵


چت اورداپ
Dear mohammad,

At World Monuments Fund, we stand united with you and all our peaceful friends around the globe, as defenders of the places that define our shared human history.

We recommit ourselves to looking outwards, to reaching across boundaries, to welcoming ideas and people of all cultures into our lives, and we invite you to continue to do that with us.

Thanks to your friendship and generosity, our organization is defined by 50 years of international partnerships, based on mutual trust, respect, and understanding.

When you help our teams conserve a temple in Nepal, a church in France, a monastery in Myanmar, a Maya site in Mexico, a garden in India, or an ancient city in Iraq, you help us collaborate with local communities, artists, scientists, NGOs, and governments to protect and conserve our most treasured places. You help us forge friendships, create knowledge, and celebrate the world’s astounding cultural diversity. Thank you

Joshua David
President & Chief Executive Officer
fatemeh72 دیروز

منو ميخواد ببره ي جاي خيلي خوب هم اين قول رو داده

سورن111 دیروز

فاطمه یعنی چی...تو بری من نرم...اینکه نمیشه یا منم میام یا هیچکدوم نمیریم....

fatemeh72 دیروز

بچه ها محمد قول داده ي سفر منو با خودش ببره

mohammad1944 دیروز

تشکر و قدر ردانی از من به خاطر سفرهای که می رم

fatemeh72 دیروز

فارسيش هم مينوشتي

mohammad1944 ٣ اسفند ٩۵

الهه نفسی

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس دیروز
الفبای ایتالیایی L"Alfabeto
زبان ایتالیایی بر خلاف زبان انگلیسی شامل 21 حرف میباشد که نسبت به زبان انگلیسی 5 حرف کمتر دارد ! حروف الفبای زبان ایتالیایی به ترتیب زیر میباشند :

B بی
C چی
D دی
E -ِ
F اِفِّ
G جی
H اَکا
I ئی
L اِلِّ
M اِمِّ
N اِنِّ
O اُ


P پی
Q کو
R اِرِّ
S اِسِّ
T تی
U او
V وو - وی


Z ز ِتّا


سورن111 دیروز

فاطی

fatemeh72 دیروز

حفظ کردم

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس دیروز
دوستان عزیز اگر دوست داشته باشید من توی این سایت علاوه بر جاهای دیدنی آموزش زبان های آلمانی ،اسپانیایی ،ایتالیایی را می گذارم تا استفاده کنید
سورن111 دیروز

ایول داری محمد...من همون یک انگلیسی رو هنوز نمی تونم صحبت کنم.

mohammad1944 دیروز

انگلیسی- آلمانی -اسپانیایی-فرانسه -ایتالیایی(می خواهم ترکی - عربی هم یاد بگیرم)

سورن111 دیروز

محمد چندتا زبان بلدی؟؟؟؟؟؟؟؟

fatemeh72 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ١ اسفند ٩۵


چت اورداپ


چت اورداپ

fatemeh72 دیروز

قلی پلنگ ١ اسفند ٩۵

سفرهای مارکوپولو

علی آبادانی631 ١ اسفند ٩۵

ایول بابا

mohammad1944 ١ اسفند ٩۵

مسیر سفر من از شیراز به خوزستان آبادان شوش اهواز گناوه برازجان

سامان اندی ١ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٢ اسفند ٩۵


چت اورداپ

تجربه زندگی در چادر جای همه سبز
fatemeh72 دیروز

چ خوب

ملکه بابا ٢ اسفند ٩۵

زنداداشم باهاتون؟

mohammad1944 ٢ اسفند ٩۵

فقط نصبش نیم ساعت طول کشید کاکو قلی

قلی پلنگ ٢ اسفند ٩۵

نهایتا ۱۰ دقیقه تو چادر بودی،تجربه زندگی تو چادر..خخخخخخخ

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
مسجد نصیر الملک از مساجد شیراز است که در محله گودعربان و خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است. این مسجد که از بناهای دوران قاجار است در سال ۱۲۹۳ تا ۱۳۰۵ توسط حسنعلی نصیرالمک ساخته شد. 1441093815095321
به حکومت رسیدن سلسله صفویه در ایران موجب به وجود آمدن حکومتی شد که در ایران بعد از سلسله ساسانیان به خود ندیده بودکه سازمان فرقه ای(شیعه) و تشکیلات منظبط ناشی از آن باعث شد که این دولت بر تمام شئون زندگی مرم مسلط شود. اوج گرفتن حیات عقلی شیعه در این دوره که ملازم با تجمع متفکران و اندیشمندان شیعه در مراکز عمده آن روزگار به ویژه اصفهان و تبادل آراء و افکار آنان است، دوره جدیدی را در زمینه حکمت و فلسفه شیعه به همراه داشت و جلوه ای از تمدن را در این کشور پایه گذاری کرد. و حکومت بنا به سنت‌های گذشته، سازماندهی، راه اندازی و ایجاد تاسیسات و تجهیزات زیر ساختی را عمدا بر عهده گرفت در واقع سیاست‌های دنبال شده توسط آنان را می‌توان الهام گرفته از سیاست‌های ساسانیان دانست.چت اورداپ

الناز33 دیروز

fatemeh72 دیروز

سامان اندی ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٣ اسفند ٩۵


چت اورداپ


از دست افتادم آخرش این بنده خدا نتوست زاویه عکس با دست و اون عمارت ست کنه
جای شما سبز
fatemeh72 دیروز

سامان اندی ۶ اسفند ٩۵

الناز33 ۶ اسفند ٩۵

پایلوت ٣ اسفند ٩۵

میدونم یزده،کجای یزد؟بنظرم خیلس سال پیش اینجا رفتم ولی اسمش یادم نمیآد.

محمدرضا یزد ٣ اسفند ٩۵

باغ دولت اباد یزده

لیانا1727 ٣ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
ساعت 13:51 روز شنبه 7 اسفند ماه
همین الان هر حسی داری را دریک جمله کوتاه بنویس
fatemeh72 دیروز

بي حسم الان

آزاده هستم ٧ اسفند ٩۵

افتضاح

شیطون ارداپ2 ٧ اسفند ٩۵

حس عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

مریم چالوس ٧ اسفند ٩۵

خوابم میاد

storm ٧ اسفند ٩۵

خیلی کم عصبانیت

ایسل07 ٧ اسفند ٩۵

خوشحالم که باعلی میحرفم

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
جای همه گان سبز


چت اورداپ

fatemeh72 دیروز

محمد کجاست اين ؟؟؟؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
دروازه قرآن شیراز یکی دیگر از جاذبه‌های تاریخی این شهر است که کمتر کسی پیدا می‌شود که آن را نشناسد. دروازه‌ی قرآن در شمال شرقی شیراز و میان دو کوه چهل مقام و باباکوهی واقع شده است. این دروازه در واقع خروجی شیراز به سمت مرودشت محسوب می‌شود. در نزدیکی دروازه‌ی قرآن چند جاذبه‌ی مشهور شیراز مانند مقبره‌ی خواجوی کرمانی، باغ جهان نما و حافظیه قرار دارد. دروازه‌ی قرآن در دوران عضدالدوله دیلمی ساخته شد و قرآنی روی آن قرار دادند تا کسانی که از شهر خارج می‌شوند، از زیر قرآن عبور کنند. کریم خان زند این دروازه را بازسازی کرد و ۲ جلد قرآن بالای اتاقی که روی آن ساخته بود، قرار داد. این قرآن‌ها به «قرآن هفده من» شهرت دارند و امروزه در موزه‌ی پارس نگهداری می‌شوند. در دوران پهلوی اول، دروازه قدیمی قرآن به دستور رضا شاه تخریب شد و در سال ۱۳۲۸ دروازه‌ای جدید با فاصله‌ی کمی از دروازه‌ی قدیمی ساخته شد. دروازه‌‌ی جدید بزرگتر از دروازه‌ی قبلی است.


چت اورداپ

fatemeh72 دیروز

دم دروازه شيراز رسيدم..........

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
آرامگاه سعدی یکی دیگر جاذبه‌های تاریخی و ادبی شهر شعر است. مدفن این شاعر گران‌قدر در انتهای خیابان بوستان و در نزدیکی باغ دلگشا قرار دارد. در اطراف این آرامگاه، بزرگان دیگری هم، بنا بر وصیت خودشان دفن شده‌اند. این آرامگاه در ۲۰ آبان ماه ۱۳۵۳ به شماره‌ی ۱۰۱۰/۳ در آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مکان در ابتدا خانقاه سعدی بود و او اواخر عمر خود را در آن گذراند. کریم‌خان زند دستور داد تا بنایی در مقبره‌ی سعدی بنا کنند. پس از گذشت زمان، بنایی بر مقبره ساخته و مرمت‌هایی روی آن انجام شده است. سازه‌ی کنونی این آرامگاه در سال ۱۳۳۰ ساخته شد و زیربنای اصلی آن ۲۵۸ متر مربع است.


چت اورداپ

fatemeh72 دیروز

سامان اندی ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
باغ نارنجستان قوام بیشتر به نام باغ قوام شناخته می‌شود و در دوران حکومت ناصرالدین شاه، به حکم علی محمد خان (قوام‌الملک دوم) ساخته شد.مساحت این باغ ۳۵۰۰ متر مربع است و زیربنای ساختمانش حدود ۹۴۰ متر مربع است. در ضلع جنوبی سردری قرار دارد که به هشتی باز می‌شود و از طریق دو راهروی قرینه، شما را به سمت حیاط هدایت می‌کند. در ضلع جنوبی خدمه‌ها زندگی می‌کردند و بنای ضلع شمالی که یک زیرزمین و دوطبقه روی آن دارد، محل زندگی صاحبان آن و تشریفات اداری و پذیرایی از میهمانان بود. این بنا تالار آیینه، ستون‌های مرمری، تالار شاه‌نشین و چند اتاق دیگر دارد و با آیینه‌کاری، شیشه‌کاری، نقش‌پردازی، منبت‌کاری، سنگ‌تراشی، گچ‌کاری و مقرنس‌کاری آذین داده شده است. در سال ۱۳۳۵ باغ نارنجستان را به دانشگاه شیراز اهدا کردند و امروزه به عنوان موزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


چت اورداپ

fatemeh72 دیروز

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵


چت اورداپ


شاهچراغ
نام: احمد

لقب: شاهچراغ، سید‌السادات

کنیه: ابوعبدالله

پدر: امام موسی کاظم علیه السلام

مادر: امّ احمد

تاریخ ولادت: نامشخص

تاریخ شهادت: بین سال‌های 203 تا 218 هجری قمری

قاتل: قتلغ خان(حاکم شیراز) به فرمان مأمون عباسی

محل دفن: شیراز

ولادت

تاریخ دقیق تولد حضرت احمد بن موسی شاه چراغ سلام الله علیه مشخص نیست. اخیراً در شورای فرهنگ عمومی استان فارس نامگذاری یک روز به نام بزرگداشت آن حضرت مطرح شد و متولیان امر تصمیم گرفتند که روز تولد آن حضرت را به عنوان مراسم بزرگداشت انتخاب کنند. لذا برای مشخص شدن روز دقیق تولد، مورخان و محققان تحقیقات خود را آغاز کردند. اما پس از بررسی های به عمل آمده کارشناسان به این نتیجه رسیدند که روز تولد حضرت شاه چراغ بدرستی مشخص نیست و در این خصوص نقلهای متفاوتی وجود دارد. از این رو تصمیم بر این شد که در دهه کرامت یعنی حدفاصل تولد حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام یک روز به عنوان روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی «شاه چراغ» تعیین شود.

پدر و مادر

حضرت سید امیر احمد(ع) ملقب به شاه چراغ و سیدالسادات، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام است.

مادر وی، مشهور به «ام احمد»، مادر بعضی از فرزندان حضرت موسی بن جعفر(ع) بوده است.

ایشان داناترین، پرهیزگارترین و گرامی ترین زنان در نزد آن حضرت بودند و حضرت اسرار خود را به وی می گفتند و امانتشان را نزد وی به ودیعه می گذاشتند.

بیعت با علی بن موسی الرضا علیه السلام

چون خبر شهادت حضرت موسی کاظم علیه السلام امام هفتم شیعیان در مدینه شایع شد، مردم به در خانه ام احمد، مادر حضرت شاه چراغ «احمد بن موسی» گرد آمده و حضرت سید میر احمد را با خود به مسجد بردند، زیرا از جلالت قدر و شخصیت بارز و اطلاع بر عبادات و طاعات و نشر شرایع و احکام و ظهور کرامات و بروز خوارق عادات که در آن جناب سراغ داشتند، گمان کردند که پس از وفات پدرش امام موسی بن جعفر علیه السلام امام بحق و خلیفه آن حضرت فرزندش «احمد» است.

به همیت جهت در امر امامت با حضرتش بیعت کردند و او نیز از مردم مدینه بیعت بگرفت، سپس بر منبر بالا رفت، خطبه ای در کمال فصاحت و بلاغت انشاء و قرائت فرمود، آنگاه تمامی حاضرین را مخاطب ساخته و خواست که غائبین را نیز آگاه سازند و فرمود: همچنان که اکنون تمامی شما در بیعت من هستید، من خود در بیعت برادرم علی بن موسی علیه السلام می باشم، بدانید بعد از پدرم برادرم «علی» امام و خلیفه ی بحق و ولی خداست. و از جانب خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم او، بر من و شما فرض و واجب است که امر آن بزرگوار را اطاعت کنیم و به هر چه امر فرماید گردن نهیم.

پس از آن شمه ای از فضایل و جلالت قدر برادرش علی علیه السلام را بیان فرمود، تا آنجا که همه حاضران گفته های آن بزرگوار را اطاعت کردند، ابتدا او بیعت را از مردم برداشت، سپس گروه حاضران در خدمت احمد به در خانه حضرت امام علی بن موسی علیه السلام
fatemeh72 دیروز

عجب شاهچراغي داره شيراز.....

سامان اندی ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
حافظیه :
آرامگاه حافظ شاعر بزرگ ایرانی که به حافظیه نیز شهرت دارد پر بازدید ترین مکان شیراز است که همه ساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی از آن بازدید می کنند.

خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ و ملقب به لسان الغیب و ترجمان الاسرار (وفات ۷۹۲ هجری قمری) شاعر و غزل سرای بزرگ ایران در شیراز ولادت یافت، اما از تاریخ تولد وی اطلاع دقیقی در دست نیست و بین سال های ۷۲۰ و ۷۲۹ هجری قمری تخمین زده می شود.

آرامگاه حافظ در شمال شهر شیراز، پایین تر از دروازه قرآن در یکی از قبرستان های معروف شیراز به نام «خاک مصلی» قرار دارد. مساحت حافظیه ۲ هکتار بوده و از ۲ صحن شمالی و جنوبی تشکیل یافته که این صحن‌ ها توسط تالاری از یکدیگر جدا شده‌ اند. این مجموعه ۴ درب ورودی – خروجی دارد که درب اصلی در سمت جنوب آن، دو درب در سمت غرب آن و یک درب در سمت شمال‌ شرق آن قرار گرفته‌ است.

تالار حافظیه که از آثار دوره زندیان است، ۵۶ متر طول و ۸ متر عرض داشته و از ۲۰ ستون سنگی، هر کدام به ارتفاع ۵ متر تشکیل شده‌ است. این تالار پیش‌ تر شامل ۴ ستون و ۴ اتاق بوده که بعدها اتاق‌ ها از محدوده آن حذف گردیده‌ است. در سمت شرق و غرب تالار ۲ اتاق (یکی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و دیگری مربوط به دفتر آرامگاه) وجود دارد. شیوه معماری این تالار مربوط به دوره‌های هخامنشیان و زندیان است.

این مکان جدا از آرامگاه حافظ مکانی بسیار زیبا و دیدنی با درختان بلند و باغات و گل های رنگارنگ مکانی برای رفع خستگی و گردشگاهی دیدنی است.

در حال حاضر مجموعه حافظیه به چهار محوطه تقسیم شده‌ است که عبارتند از:

۱- محوطه شمالی: در این محوطه آرامگاه حافظ و درخت‌ های نارنج و دو حوض مستطیل بزرگ شرقی و غربی نیز در این قسمت وجود دارد که این حوض‌ ها منبع آب حوض‌ های بزرگ باغ ورودی است. حافظ شناسی (مساحت ۳۳۰ مترمربع)، کتابخانه (مساحت ۴۴۰ مترمربع) و فروشگاه محصولات فرهنگی نیز در این ناحیه قرار گرفته‌ است.

۲- سنگ مزار: سنگ مزار حافظ به ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار گرفته و به وسیله پنج ردیف پلکان مدور احاطه شده‌ است. بر فراز بارگاهش گنبدی مسی به شکل کلاه دراویش (ترک ترک) بر روی هشت ستون به ارتفاع ده متر، بنا شده‌ است و از درون با کاشی‌ های هفت رنگ معرق کاشی کاری شده‌ است.

۳- دیوارهای اطراف حیاط شمالی: بر دیوارهای این بخش از حافظیه غزل‌ هایی از دیوان حافظ بر روی کاشی و سنگ مرمر نوشته شده‌ است که غزل‌هایی با خط امیر الکتاب حاج میرزا عبد الحمید ملک الکلامی کردستانی نگاشته شده‌ است.

۴- کتابخانه حافظیه: در ناحیه شمالی مقبره کتابخانه‌ ای با مساحت ۴۴۰ مترمربع حاوی ده هزار جلد کتاب وجود دارد که به عنوان مرکز حافظ شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحولات معماری حافظیه

۶۵ سال پس از درگذشت حافظ، در سال ۸۶۵ هجری قمری (برابر ۱۴۵۲ میلادی) شمس الدین محمد یغمایی وزیر میرزا ابوالقاسم بابر گورگانی (پس میرزا بایسنغر نواده شاهرخ بن تیمور
fatemeh72 دیروز

سامان اندی ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
فال روزانه شنبه 7 اسفند 1395


چت اورداپ

فـال روزانـه - Daily Omen


اخیرا سردر گم شده اید طوری که بین دنیای واقعی و خیال خود گیر کرده اید و مدام دست و پا می زنید. اگر چه خیالپردازی شیرین است اما نباید مانع شود که از واقعیت دور بمانید. اگر فردی می تواند بین این دو دنیا پلی بزند، آن فرد خود شما هستید. پس خودتان را دست کم نگیرید و اولین قدم را برای اتصال این دو دنیای مختلف بردارید. به زودی زندگی تان به تعادل باز می گردد و شما نیز خشنود و راضی خواهید بود. کارهای هنری مانند نقاشی، بافتنی، آشپزی یا حتی موسیقی می تواند به شما در این راه کمک کند.فـال روزانـه - Daily Omenاخیرا به دلیل درگیری هایی که داشته اید، از شریک زندگی تان غافل شده اید اما زمان آن است که به او اهمیت بیشتری دهید. امروز خیال تان را رها کنید تا به هر کجا که دوست دارد سرک کشد. برای رویاهایتان برنامه ریزی کنید و تا تبدیل آنها به واقعیت از پا ننشینید. به جای عقل این بار به تخیل تان اجازه دهید تا امور را به دست گیرند و راه درست را به شما نشان دهند. تا قدم اول را برندارید نمی توانید مسائل را پیش بینی کنید. به خودتان اعتماد کنید تا به آنچه می خواهید، برسید.


فـال روزانـه - Daily Omenدوست دارید ساده ترین راه را برای گریز از شرایطی که در آن به سر می برید، انتخاب کنید. این رفتار نتیجه تنبلی و در رفتن از زیر بار مسئولیت هایتان است. شاید این راهی که انتخاب کرده اید همین حالا جواب دهد اما در آینده ممکن است برایتان دردسر ساز شود. سخت کوشی کلید موفقیت شماست پس بلند شوید و قدم هایتان را محکم تر از قبل بردارید. مطمئن باشید که به آنچه لایق اش هستید، خواهید رسید. دوستی انتظار تماس شما را می کشد در صورتی که از او غافل شده اید. همین حالا گوشی را بردارید و با او تماس بگیرید اما یادتان باشد که حرف های گذشته را بار دیگر تکرار نکنید.فـال روزانـه - Daily Omen


رابطه رمانتیک شما دچار تنش شده و این موضوع آرامش تان را بهم زده است. همه می دانند که عشق آسان نیست اما نباید بگذارید که این موضوع تبدیل به یک مشکل بزرگ شود و تمام زندگی شما را تحت تاثیر قرار دهد. کلید موفقیت شما این است که استرس را از خود دور کنید و بدانید که همیشه اتفاقات آنطور که شما می خواهید پیش نمی روند و نمی توان بر تمام جنبه های یک رابطه عاطفی، به عنوان مثال طرف مقابل، تسلط داشت. اگر می خواهید به نتیجه برسید باید کمی صبر پیشه کنید.فـال روزانـه - Daily Omenدر حال حاضر قدرت تخیل شما بهترین دوستان ت است. پس نگذارید هیچ کسی بین شما فاصله بیاندازد. زمان خوبی است تا با فرد مورد علاقه تان یک رابطه رمانتیک را آغاز کنید و به هر ایده ای که در ذهن تان دارید جامع عمل بپوشانید. در راه رسیدن به هدف هایتان دست از تلاش بر ندارید و سخت کوش باشید. یکی از دوستان قدیمی بدون آنکه شما بدانید به دیدارتان می آید، منتظر اتفاقات خوب و غیر من
fatemeh72 دیروز

به به

عضو چت اورداپ
چت کردن با mohammad1944
mohammad1944 از فارس ٧ اسفند ٩۵
من


چت اورداپ

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم


راحت جان طلبم و از پی جانان برومگر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب


من به بوی سر آن زلف پریشان برومدلم از وحشت زندان سکندر بگرفت


رخت بربندم و تا ملک سلیمان برومچون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت


به هواداری آن سرو خرامان برومدر ره او چو قلم گر به سرم باید رفت


با دل زخم کش و دیده گریان برومنذر کردم گر از این غم به درآیم روزی


تا در میکده شادان و غزل خوان برومبه هواداری او ذره صفت رقص کنان


تا لب چشمه خورشید درخشان برومتازیان را غم احوال گران باران نیست


پارسایان مددی تا خوش و آسان برومور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون


همره کوکبه آصف دوران بروم
fatemeh72 دیروز

مهسا 29 ٧ اسفند ٩۵

خوش بگذره

ملکه بابا ٧ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
mohammad1944
mohammad1944
چت اورداپ
چندان بخورم شراب کاین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب گر بر سر خـاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب
تاریخ عضویت: 15 شهريور 95
تولد: 23 آذر
محل زندگی:فارس
جنسیت:آقا،
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، سایر
عضو تأیید شده
mohammad1944
موزیک مورد علاقه mohammad1944


تشکر و قدردانی رسمی mohammad1944

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده mohammad1944