بهار23

بامن قدم بزن....

  چت کردن با بهار23
بهار23 از تهران ٢۵ مهر ٩٧
چندین سال دیگر
من بوسه میزنم
به دست های چروک شده ات
به چین روی پیشانی و کنار چشمت
به سپیدی کنار شقیقه هایت
ب این دست لرزان
من
متعهدم به این تصویری ک از تو ساخته ام
نمیدانی!
آخ تو نمیدانی عزیزه جانم!
چندین سال دیگر
اینجا
میان سینه ام
تو زیبا ترین پیرمرد ِ دنیایی
محمد متين ١٠ بهمن ٩٧

هستی1 ١۵ دي ٩٧

بهار جان بانو

موججج ١۵ دي ٩٧

alireza20012 ١۵ دي ٩٧

تو زیباترین پیرمرد دنیایی

لیلیوم ١٧ آذر ٩٧

الهی

پسرک معتاد ١٧ آذر ٩٧

پیرمرد خودتی و جد و آبادت

عضو قدیمی سایت
بهار23
بهار23
چت اورداپ
بامن قدم بزن....
تاریخ عضویت: 17 آذر 90
تولد: 22 تير
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، سایر (علوم تربیتی)
370 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
بهار23
موزیک مورد علاقه بهار23


تشکر و قدردانی رسمی بهار23

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده بهار23