بهار23

بامن قدم بزن....

  چت کردن با بهار23
بهار23 از تهران ١٧ فروردين ٩٨
عد از رفتنت
نسبت به هر چیزی دلهره دارم !
به باز شدن در ، زنگ تلفن ،
پیامک گوشی ، صدای آشنا ،
نم باران ، راه همیشگی ،
دلهره هایی که هیچ کدامشان
تو نیستی … !
محمد متين ١٧ ارديبهشت ٩٨

لیلیوم ٢۶ فروردين ٩٨

دنیا000001 ١٧ فروردين ٩٨

عضو قدیمی سایت
بهار23
بهار23
چت اورداپ
بامن قدم بزن....
تاریخ عضویت: 17 آذر 90
تولد: 22 تير
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، سایر (علوم تربیتی)
370 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
بهار23
موزیک مورد علاقه بهار23


تشکر و قدردانی رسمی بهار23

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده بهار23