بهار23

بامن قدم بزن.... دلتنگ شده ام برای خویش...کاش بودی...

بهار23
بهار23
چت اورداپ
بامن قدم بزن.... دلتنگ شده ام برای خویش...کاش بودی...
تاریخ عضویت: 17 آذر 90
تولد: 22 تير
محل زندگی:تهران
جنسیت:خانم، متأهل
تحصیلات:علوم انسانی، سایر (علوم تربیتی)
370 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
بهار23
موزیک مورد علاقه بهار23


تشکر و قدردانی رسمی بهار23

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده بهار23