بهناام

چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧


ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ کورش کبیر ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ پادشاه ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت :
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.
اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
پادشاه ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
پادشاه ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓت
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم که بگویند گذشته ایران از یاد مردم ایران رفته است...بهار24 ٢١ آبان ٩٧

آوای بهار ٢١ آبان ٩٧

بهناام ١۶ شهريور ٩٧

فدای همتون بشم

مریم365 ١۵ شهريور ٩٧

بسیارزیباوعالی

الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

علی آقای بارانی ١۴ شهريور ٩٧

بسیار بسیار عالی بود... قطره اشکی بر گوشه چشمام جاری شد.. متشکر

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢ آبان ٩٧
ورودمو اعلام میکنم به همتون
th78 ٢١ آبان ٩٧

عه بهنااااااام چطوری مطوری

ariya131251 ٢١ آبان ٩٧

آوای بهار ٢١ آبان ٩٧

چطوری گورستان عشق؟هرجاهستی موفق باشی

parnya ۶ آبان ٩٧

مبارکت باشه امیدوارم تو سعادت بترکی و تو موفقیت دست و پا بزنی بهی

طنینم ۶ آبان ٩٧

نوش جانتون داداشی

بهناام ۶ آبان ٩٧

مرسی پرو

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢۴ شهريور ٩٧
بچه ها حالم بده یکم مسخره بازی در بیارین حالم خوب شه
زری مهربون32 ٢٢ مهر ٩٧

مسخره بازی مسخره بازی مسخره بازی مسخره بازی الان حالت خوب شد

هستی 088 ٢٢ مهر ٩٧

بهناام ٢٢ مهر ٩٧

مروارید شوم ٢۴ شهريور ٩٧

خونه خالم بودیم سر سفره شوهر خالم گفت مهناز خانم دلستر بخور گفتم ممنون یه لیوان خوردم، گفت دو تا لیوان خوردی ولی اشکال نداره بازم بخور

منم وتو ٢۴ شهريور ٩٧

دختره نوشته: میدونی بدتر از این که با دوس پسرت بیرون باشی فامیلات ببیننت چیه؟ یکی زیرش جواب داده: اینکه با دوس پسرت بیرون باشی و فامیلای شوهرت ببیننت

yeganam ٢۴ شهريور ٩٧

زیر پستت گفتی بهم عروس ننم میشی گفتم اره پس چیشد

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۶ شهريور ٩٧
اورداپ اون حس و حال سابقو نداره نمیدونم چرا
الناز33 ١۶ شهريور ٩٧

همه چی دس خودمونه

آزاده هستم ١۶ شهريور ٩٧

تو مشکل داری خخخخ

سلطان مسعود ١۶ شهريور ٩٧

نسرین بانو»یاد رفیق رفیق گفتنمون بخیر بهنام دلت شاد دادا

بهناام ١۶ شهريور ٩٧

تغییر دلبندم تغییر مسعود دلم برای دوستام تنگ شده بخصوص دخترا بقیه گل گل

نسرین سلطان ١۶ شهريور ٩٧

یه حدیثی هس میگه اگه زکات تعدادی از بندگان خدا نبود کل عالم از بین می رف ما هم به شادیتون شادیم رفیییییییق دمت گرررررررررررررررم

سلطان مسعود ١۶ شهريور ٩٧

بانو نسرین»»من اینقدر شادی کردم و هدیه دادم،که موجبات آزردگی برخی دوستان شد»»خدا گواه من»»نیتم فقط شاد کردن دل دوستانم است»»»غم وغصه شما،،،ناراحتی منه»»شادی،سپیدبختی،پولداریتون آرزومه آمیییییییین

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧
دخترا یه سوال داشتم از خدمتتون
با این شرایط وخیم اقتصادی بنظرتون پسرا میتونن بیان خواستگاریتون؟
برنامتون چیه؟
الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

دخترا ک میتونن برن خواستگاریشون ..دخترا گول بهنام نخورینا ..دام پهن کرده ب وسعت اورداپ

آزاده هستم ١۴ شهريور ٩٧

قبل وضعیت خراب اختصادیم میومدن نتیجه نمیگرفتن

sakaia ١۴ شهريور ٩٧

دخترا به هیچ قانعن فقط بیان

سلطان مسعود ١۴ شهريور ٩٧

اونا بیان خاستگاری ما البته پول داراش،،،توپولاش

بهناام ١۴ شهريور ٩٧

اینارو گفتم که بدونین خبری از شوهر نیست یکی بیاد رل بزنیم

محمدرضاا ١۴ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١٢ مرداد ٩٧
بنده تشریف آوردم
سام بلیک
avahasti ١٢ شهريور ٩٧

فک کنم اشتبا گرفتی اسمت که به برادرا شبیه ولی عکس پروفایلت به خواهرا

بهناام ١٢ شهريور ٩٧

بچت بدنیا اومد؟

avahasti ١٢ شهريور ٩٧

نمیدونم

بهناام ١٢ شهريور ٩٧

آوا منو نمیشناسی؟

avahasti ١٢ شهريور ٩٧

سلام تو دختری یا پسر؟؟؟؟

بهناام ١٢ شهريور ٩٧

سلام عشقولیا

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٣ شهريور ٩٧
کرمانشاهیا بریزن زیر پست شناساییتون کنم
بهناام ١٢ شهريور ٩٧

ایجونم یگانه. مخلصم کاکه گیان

پوریا کفترباز ٨ شهريور ٩٧

من از کوردستان. حالت خوبع؟

yeganam ٨ شهريور ٩٧

اره اره

بهناام ٨ شهريور ٩٧

یگانه عروس ننم میشی . نغمه خانومم چطوری .منم من همینه که هست خخ

naghme ٣ شهريور ٩٧

ساقه با لهجه زیبای کرمانشاهی این بهنامو بترکون

منم من ٣ شهريور ٩٧

یه جوری بحرفید دیگرانم بدونن ما بزرگ شده ایران نیسیم نمیفهمیم ی میگین

عضو چت اورداپ
بهناام
بهناام
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 28 ارديبهشت 96
تولد: 22 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، سایر (صنایع)
عضو تأیید شده
بهناام
آخرین حضور: 17 آبان 97
موزیک مورد علاقه بهناام


تشکر و قدردانی رسمی بهناام

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 دي 96

امروز خورشید شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد///و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت//قلب ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت//فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 13 دي 96

تشکر و قدردانی رسمی بهناام بابت حضور گرم در پاتوق

تصاویر ارسال شده بهناام