بهناام

چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢۴ شهريور ٩٧
بچه ها حالم بده یکم مسخره بازی در بیارین حالم خوب شه
مروارید شوم ٢۴ شهريور ٩٧

خونه خالم بودیم سر سفره شوهر خالم گفت مهناز خانم دلستر بخور گفتم ممنون یه لیوان خوردم، گفت دو تا لیوان خوردی ولی اشکال نداره بازم بخور

منم وتو ٢۴ شهريور ٩٧

دختره نوشته: میدونی بدتر از این که با دوس پسرت بیرون باشی فامیلات ببیننت چیه؟ یکی زیرش جواب داده: اینکه با دوس پسرت بیرون باشی و فامیلای شوهرت ببیننت

yeganam ٢۴ شهريور ٩٧

زیر پستت گفتی بهم عروس ننم میشی گفتم اره پس چیشد

ساناز بوشهر ٢۴ شهريور ٩٧

ما بدتریم

بهناام ٢۴ شهريور ٩٧

امشب پمپم خرابه

دژئاگر ٢۴ شهريور ٩٧

اوف چرا حالت بده نپاجید؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۶ شهريور ٩٧
اورداپ اون حس و حال سابقو نداره نمیدونم چرا
الناز33 ١۶ شهريور ٩٧

همه چی دس خودمونه

آزاده هستم ١۶ شهريور ٩٧

تو مشکل داری خخخخ

سلطان مسعود ١۶ شهريور ٩٧

نسرین بانو»یاد رفیق رفیق گفتنمون بخیر بهنام دلت شاد دادا

بهناام ١۶ شهريور ٩٧

تغییر دلبندم تغییر مسعود دلم برای دوستام تنگ شده بخصوص دخترا بقیه گل گل

نسرین سلطان ١۶ شهريور ٩٧

یه حدیثی هس میگه اگه زکات تعدادی از بندگان خدا نبود کل عالم از بین می رف ما هم به شادیتون شادیم رفیییییییق دمت گرررررررررررررررم

سلطان مسعود ١۶ شهريور ٩٧

بانو نسرین»»من اینقدر شادی کردم و هدیه دادم،که موجبات آزردگی برخی دوستان شد»»خدا گواه من»»نیتم فقط شاد کردن دل دوستانم است»»»غم وغصه شما،،،ناراحتی منه»»شادی،سپیدبختی،پولداریتون آرزومه آمیییییییین

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧


ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ کورش کبیر ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ پادشاه ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ کاری ﻣﻬﻢ برای ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ:ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ نگاه ﮐﺮﺩ ﻭ گفت :
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ.
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ :
ﺍﯼ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺁﺭﺍﺩگفت :ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍمیﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ گفت :ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ و ۳ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ.
اﻧﺪﮐﯽ پیش ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
پادشاه ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ پاسخ ﺩﺍﺩ :ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
پادشاه ﺍﺯﺁﺭﺍﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :
ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ مهرورزی ﻭ ﻧﯿﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓت
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ :
ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺯﯾﺮﺍ می ترﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺸﺶ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ.
این نوشته را گذاشتم زیرا می ترسم که بگویند گذشته ایران از یاد مردم ایران رفته است...بهناام ١۶ شهريور ٩٧

فدای همتون بشم

مریم365 ١۵ شهريور ٩٧

بسیارزیباوعالی

الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

علی آقای بارانی ١۴ شهريور ٩٧

بسیار بسیار عالی بود... قطره اشکی بر گوشه چشمام جاری شد.. متشکر

maryam goli ١۴ شهريور ٩٧

عالی بود

بهناام ١۴ شهريور ٩٧

بچه ها مرسی از کامنتاتون مسعود درست میگه حیف پست که زیرش شوخی بی ادبی بکنیم مرسی که هستین قلب برای همتون

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١۴ شهريور ٩٧
دخترا یه سوال داشتم از خدمتتون
با این شرایط وخیم اقتصادی بنظرتون پسرا میتونن بیان خواستگاریتون؟
برنامتون چیه؟
الناز33 ١۴ شهريور ٩٧

دخترا ک میتونن برن خواستگاریشون ..دخترا گول بهنام نخورینا ..دام پهن کرده ب وسعت اورداپ

آزاده هستم ١۴ شهريور ٩٧

قبل وضعیت خراب اختصادیم میومدن نتیجه نمیگرفتن

sakaia ١۴ شهريور ٩٧

دخترا به هیچ قانعن فقط بیان

سلطان مسعود ١۴ شهريور ٩٧

اونا بیان خاستگاری ما البته پول داراش،،،توپولاش

بهناام ١۴ شهريور ٩٧

اینارو گفتم که بدونین خبری از شوهر نیست یکی بیاد رل بزنیم

محمدرضاا ١۴ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١٢ مرداد ٩٧
بنده تشریف آوردم
سام بلیک
avahasti ١٢ شهريور ٩٧

فک کنم اشتبا گرفتی اسمت که به برادرا شبیه ولی عکس پروفایلت به خواهرا

بهناام ١٢ شهريور ٩٧

بچت بدنیا اومد؟

avahasti ١٢ شهريور ٩٧

نمیدونم

بهناام ١٢ شهريور ٩٧

آوا منو نمیشناسی؟

avahasti ١٢ شهريور ٩٧

سلام تو دختری یا پسر؟؟؟؟

بهناام ١٢ شهريور ٩٧

سلام عشقولیا

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٣ شهريور ٩٧
کرمانشاهیا بریزن زیر پست شناساییتون کنم
بهناام ١٢ شهريور ٩٧

ایجونم یگانه. مخلصم کاکه گیان

پوریا کفترباز ٨ شهريور ٩٧

من از کوردستان. حالت خوبع؟

yeganam ٨ شهريور ٩٧

اره اره

بهناام ٨ شهريور ٩٧

یگانه عروس ننم میشی . نغمه خانومم چطوری .منم من همینه که هست خخ

naghme ٣ شهريور ٩٧

ساقه با لهجه زیبای کرمانشاهی این بهنامو بترکون

منم من ٣ شهريور ٩٧

یه جوری بحرفید دیگرانم بدونن ما بزرگ شده ایران نیسیم نمیفهمیم ی میگین

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢٢ تير ٩٧
به نیت سلامتیم صلوات بفرستین
پینار ٢٧ مرداد ٩٧

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم

نرگس23 ١٠ مرداد ٩٧

اللهم صل علی محمد وال محمد...

میهمان 123 ٢٢ تير ٩٧

اللهم صل علی محمد و آل محمد

ساناز بوشهر ٢٢ تير ٩٧

ستار عین خودم. جدیدا هم نماز صبح ها هی قضا میشه ض

sattar ٢٢ تير ٩٧

من نوکرتم هستم ساناز...این چیزا از عهده من خارجه...روزی هفده رکعت نماز خودمم بزور به کمر میزنم...

ساناز بوشهر ٢٢ تير ٩٧

عمو من چراغ این سایت هستم... باید برا سلامتی من هر کار کنید ک از دست نرم.. اگ میشه ی ختم قرآن با ی نماز جعفر برام بدونید مرسی

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ٢٩ تير ٩٧
وحید بهم سلام کن سرباز فراری کتکلع خخ
بهناام ٢٩ تير ٩٧

اگه انداختنت کرمانشاه بهم سر بزن

♥وحید♥ ٢٩ تير ٩٧

خرس اون دوس دختراتن کصافط دارن اش خوري ازم ميکشن لامصبا

بهناام ٢٩ تير ٩٧

حقته از اونجات آویزونت کنم کجایی خرس قهوه ای دلم برات تنگ شده خخ

♥وحید♥ ٢٩ تير ٩٧

سلام و درود بي پايان افسر وظيفه به شاه شاهان امير سرتيپ دوم بهنام مو طلايي فداتشم.يه دو روز مرهصي تشويقي بده برام

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١ تير ٩٧


چت اورداپ


از اینا از اینا
کامی سیتی ٢٩ تير ٩٧

بهناام ٢٩ تير ٩٧

صبا و یگانه از اینا از اینا

yeganam ٢۵ تير ٩٧

خداقسمتتون کنه

صباااا ٢۵ تير ٩٧

بهناام ٢۵ تير ٩٧

زهره خودت از اینایی عایا خخخ گلدون چی عزیزم

علی741 ٢٢ تير ٩٧

گلدونه ی دختره؟؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١١ تير ٩٧
یاد زمانی میفتم که به قصد مخ زنی میومدم اینجا
دورانی داشتیم
محمدرضاا ٢٢ تير ٩٧

بهناام ٢٢ تير ٩٧

سلام و درود به همه دخترای اورداپ

نرگس23 ١١ تير ٩٧

بح مخ زن بزرگ...الان ب چ قصدی اومدی

الناز33 ١١ تير ٩٧

بهنام کامنت ستار منظوردار بودااا بند اولش گلی لطف داری سلامت باشی

sattar ١١ تير ٩٧

سلام از ماست بهنام...توبه گرگ که اره...بخصوص که گرگش هیز هم باشه...ک

بهناام ١١ تير ٩٧

سلام ستار توبه گرگ مرگه خخخ سلام الناز جان والا من کم سعادتم قربانت برم

عضو چت اورداپ
چت کردن با بهناام
بهناام از کرمانشاه ١ تير ٩٧


چت اورداپ


بهناام ٢٢ تير ٩٧

سلام جیگرا خوبین . آره بهار قبول دارم . فردین خراودم دایی وض گنم خاصه خخخ ساناز کیو میخوای؟ علی فدات

علی شاهکار ١٨ تير ٩٧

ساناز بوشهر ١٨ تير ٩٧

ارررررررررهههههه ایدی تل بچه های اورداپ داری

فردین_ستاره ١٨ تير ٩٧

خوش اومدی بهنام بدقواره حال گونت چونه؟

آوای بهار ١٨ تير ٩٧

سلام گورستان عشق؟چطوری...خوشابحالت رستگارشدی ازاورداپ قبول داری؟

عضو چت اورداپ
بهناام
بهناام
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 28 ارديبهشت 96
تولد: 22 دي
محل زندگی:
جنسیت:آقا، مجرد
تحصیلات:علوم ریاضی و فنی، سایر (صنایع)
عضو تأیید شده
بهناام
آخرین حضور: 24 شهريور 97
موزیک مورد علاقه بهناام


تشکر و قدردانی رسمی بهناام

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 دي 96

امروز خورشید شادمانه ترین طلوعش را خواهد کرد///و دنیا رنگ دیگری خواهد گرفت//قلب ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت//فرشته آسمانی سالروز زمینی شدنت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 13 دي 96

تشکر و قدردانی رسمی بهناام بابت حضور گرم در پاتوق

تصاویر ارسال شده بهناام